Ἀλλάζουν τό Σύνταγμα χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν; Κύριε Καστανίδη…

Τήν εἰδησι τήν βρῆκα στό ἰστολόγιο ainatem.blogspot.com. Ἐπειδή πιστεύω ὅτι πρέπει, ἐκτός τῶν ἄλλων, νά ἔχουμε τά μάτια μας ἀνοικτά μέχρι νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν ἀκατονόμαστο καί τούς σύν αὐτῶ, σᾶς ἐνημερώνω καί βγάλτε μόνοι τά συμπεράσματά σας. Δεῖτε τίς παρακάτω φωτογραφίες τίς ὁποῖες κατέβασα ἀπό τήν διεύθυνσι τοῦ ὑπουργείου ἐσωτερικῶν καί ἀφοροῦν τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. 

Στήν πρώτη φωτογραφία βλέπουμε τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος τό ὁποῖο περιέχει 9 ἄρθρα. Στήν δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ὅτι λείπει ἡ παράγραφος 2 τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου (2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες)!!!

Ἐδῶ πού τά λέμε, ἡ παράγραφος 2 τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου ἔχει καταργηθεῖ de facto στίς ἡμέρες πού ζοῦμε καί ἀναρωτιέμαι μήπως “σβήστηκε” μόνο του! Ε, μήν τά θέλετε καί ὅλα. Βγάλετε κι ἐσεῖς τά δικά σας συμπεράσματά.

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply