Ὅσο κι ἄν πεινάσουμε τό καθεστώς δέν πέφτει, ἐκτός…

Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες στήν ἰστοσελίδα τοῦ «παρόν» εἶδα μιά δημοσκόπησι τῆς RASS ἡ ὁποία ἔγινε ἀπό τίς 27 Ἰουνίου ἐως τήν 1η Ἰουλίου 2011. Τίς ἡμέρες δηλαδή πού συνέβαιναν τά ἐπεισόδια στήν Ἀθήνα, ἐψηφίζετο τό μεσοπρόθεσμο κ.λ.π. Νομίζω ὅτι ἦταν οἱ χειρότερες ἡμέρες τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τήν αὐτιστική κυβέρνησι. Στήν οὐσία παρέδωσε τήν Ἑλλάδα στούς τοκογλύφους (ΕΕ. ΔΝΤ, ΕΚΤ). Εἴμαστε καί ἐπισήμως κατακτηθέντες. Ἄραγε ἄν μποροῦσε νά γίνη μιά δημοσκόπησις τό 1941 τί ποσοστό θά ἔπαιρνε ὁ Τσολάκογλου (ὁ ὁποῖος εἶχε καί ἐλαφρυντικά;).

Προσωπικά δέν πιστεύω στίς δημοσκοπήσεις. Κατ΄ἀρχάς δέν μᾶς λένε πόσοι τούς κλείνουν τό τηλέφωνο. Ἐκτός τῶν δύο χιλιάδων περίπου ἐρωτηθέντων, τηλεφωνικῶς, ἴσως ἐκεῖνοι πού ἀρνοῦνται νά λάβουν μέρος εἶναι πολύ περισσότεροι. Παραδέχομαι, ὅμως, ὅτι οἱ δημοσκοπήσεις ἀποτελοῦν ἕνα ἐργαλεῖο χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης. Τίς περισσότερες φορές τά ἀποτελέσματά τους εἶναι ὅμοια μέ τά πραγματικά μέ πολύ μικρές ἀποκλίσεις. Ὅμως, ἐφ΄ὅσον ὑπάρχουν, διενεργοῦνται καί κατευθύνουν τούς ψηφοφόρους δέν μποροῦμε νά τίς ἀγνοοῦμε.

Βλέπω, λοιπόν, στήν συγκεκριμένη δημοσκόπησι τῆς RASS, ὅτι τά δύο κόμματα ἐξουσίας συγκεντρώνουν παραπάνω ἀπό τό 47% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ὁ δικομματισμός δηλαδή καλά κρατεῖ. Περίπου οἱ μισοί ψηφοφόροι πιστεύουν ἀκόμη στά δύο μεγάλα κόμματα. Αὐτό πού ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τό πασόκ συγκεντρώνει παραπάνω ἀπό τό 23% στίς προτιμήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί δέν μιλᾶμε γιά τούς πολιτικούς, τά κομματόσκυλα, τούς δημοσίους ὑπαλλήλους καί τούς διαπλεκομένους μέ τήν “πράσινη” ἐξουσία. Ἄλλοι αὐτοί. Ἐκτός ἀπό ἐνδιαφέρον εἶναι καί λυπηρόν, μετά ἀπό τήν πολιτική πού ἤσκησε ὁ κατοχικός πρωθυπουργός καί ἡ κυβέρνησις του.

Γιατί ὡρισμένοι (οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν) πιστεύουμε ὅτι καταρρέει τό πασόκ; Ἐάν ἐγίνοντο αὔριο τό πρωί ἐκλογές, μέ τόν τρόπο πού γίνονται καί μέ τόν τρόπο πού σκέφτεται ὁ Ἕλληνας ὅταν φτάσει στήν κάλπη, εἶναι πάρα πολύ πιθανόν νά συγκεντρώση ποσοστά τέτοια τά ὁποῖα – μέ τήν βοήθεια τοῦ καταλλήλου ἐκλογικοῦ νόμου, μέ τήν βοήθεια ἴσως καί μερικῶν παροχῶν πού ἐξαγγέλονται στίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν καί μέ τήν ἀρωγήν τῶν ΜΜΕ, τά ὁποῖα ἐλέγχει τό πασόκ – νά τό φέρουν πάλι στήν ἐξουσία. 

Πολύ φοβοῦμαι ὅτι οἱ ἐκλογές, τά δημοψηφίσματα, οἱ πλατεῖες καί τά γιαουρτώματα δέν πρόκειται νά γίνουν ἐργαλεῖα ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος. Κάτι ἄλλο χρειάζεται πολύ πιό δραστικό. Οὔτως ἤ ἄλλως, τώρα πλέον ἡ Ἑλλάς εἶναι ὑπό κατοχήν. Πῶς ἀπαλλάσσεσαι  ἀπό τούς κατακτητές καί τά τσιράκια τους;  

εἰκόνα

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply