Μαγειρεύουμε δίχως ῥεῦμα;

Ἡ Ἑλενίτσα μας (ζουζούνι εἶναι, ὅλα τὰ ἀνακαλύπτει) μᾶς ἔφερε κάποιες θαυμάσιες ἰδέες γιὰ …μαγείρεμα! Προσωπικῶς ἐνθουσιάστηκα. Εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον φυσικὲς μεθόδους ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν πλούσια προσφορὰ τῆς φύσεως. 

Ἰδοῦ:καὶ:(ἀπὸ τὸ φτιάχνω μόνος μου_)

Κι ἐδῶ ξεκινοῦν τὰ ἐρωτήματα. 

Πῶς κατασκευάζω κάτι τέτοιο; Εἶναι ἁπλό; Οἰκονομικό; Ἐφικτό;

Ἡ συγκεκριμένη κατασκευὴ εἶναι ἁπλούστατη. Ἕνας εἰδικὸς ὕαλος καὶ ἕνας ἁπλὸς καθρέπτης. Ἡ ἀπαιτουμένη ἡλιοφάνεια; Στοιχειώδης. Δῆλα δή ἀκόμη καὶ τὸν χειμώνα μποροῦμε νὰ τὴν χρησιμοποιήσουμε. 

Ὅμως ὑπάρχουν κι ἄλλες λύσεις. Γιὰ παράδειγμα τὸ γυροσκόπιον: 

Μὴν μὲ ῥωτήσετε γιὰ ἐταιρεῖες κατασκευῆς. Δὲν γνωρίζω λεπτομέρειες. Πάντως αὐτὸς ὁ μηχανισμός, καταλλήλως προσαρμοσμένος, μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἡλίου ἀκόμη καὶ μὲ μίαν ἁπλῆ συνεφιά. (Ὄχι βαρειὰ συννεφιά.) 

Τί κάνει; Ἑστιάζει μὲ τέτοιον τρόπο τὸν ὕαλο,  ὡςτε νὰ ἐκμεταλλευόμαστε τὴν μεγίστη δυνατὴ  ἀπόδοσι τῆς ἡλιακῆς ἐνεργείας. 

Δὲν τὸν γνώριζα ἀλλὰ μᾶς …συνέστησε ὁ Ἀνδρέας. Εἶναι μία φθηνὴ προσθήκη ποὺ σίγουρα μπορεῖ νὰ διασφαλίσῃ τὴν τροφή μας.

(Μόλις θὰ ἔχω περισσότερες λεπτομέρειες θὰ σᾶς τὶς παρουσιάσω.) 

Πρὸς ὥρας λοιπόν, γιὰ τὸ μαγείρεμα πάντα, διαθέτουμε τοὺς ἐξῇς τρόπους:

  • ὑγραέριο
  • εἰδικὸ ὕαλο 
  • καὶ συνδιασμὸ ὑάλου γυροσκοπίου. 
Νομίζω πὼς ξεκινᾶμε καλῶς γιὰ τὴν ἀπεξάρτησί μας ἀπὸ τὴν ΔΕΗ καὶ τὰ τερτίπια τοῦ Μπένυ. Ὅπως καὶ γιὰ ἐναλλακτικοὺς τρόπους διαβιώσεως ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν φυσικότερον τρόπο άντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων. 
(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply