Οἱ Ἕλληνες καὶ τὰ Μ.Μ.Ε.

Τὸ πλέον σάπιο κομμάτι τῆς κοινωνίας μας εἶναι τὸ δημοσιοκαφρικό. 

Αὐτὰ τὰ ὄντα ποὺ μᾶς «ἐνημερώνουν» εἶναι τὸ χειρότερον εἶδος ὑπανθρώπων ποὺ γέννησε ὁ πλανήτης. Ἔχουν ἐξειδικευθεῖ στὴν παραποίησι τῆς πληροφορίας, στὴν φίμωσι τῆς ἀληθείας καὶ στὴν διαστρέβλωσι τῆς πραγματικότητος. 

Ὅταν ἀνακαλύπτουμε τὴν μπόχα ποὺ κρύβουν, αἰσθανόμαστε προδομένοι, ἀπροστάτευτοι. Καὶ δυστυχῶς, μέσα στὸ Ἑλλαδοξεφτιλιστάν, παραμένουν κράτος ἐν κράτει. 

Μὴν σὲ περιλάβῃ δημοσιοκᾶφρος. Τὴν πάτησες! 

Οἱ μόνοι ποὺ περνοῦν θαυμάσια μὲ τοὺς δημοσιοκάφρους, εἶναι τὰ κουδουνισμένα μας. Οἱ αὐτοαποκαλούμενοι πολιτικοί μας. 

Ταὐτοχρόνως, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραποίησι τῆς πληροφορίας, ἔχουν ἐπιδοθεῖ καὶ σὲ ἄλλα «μεγάλα» ἔργα. Ἀφιερώματα, ἱστορικὲς ἀναφορές, «ντοκιμαντέρ»… Ὅλα μέσα στὴν παραπληροφόρησι καὶ τὴν παραποίησι. Ὅλα μὲ στόχευσι τὴν ἀλλοίωσι τῆς πραγματικότητος.

Καὶ φυσικά, οἱ κορυφὲς τῶν «ἐπιχειρηματικῶν» αὐτῶν δραστηριοτήτων, συνήθως εἶναι πολυθεσίτες. Τί ἐργολᾶβοι δημοσίων ἔργων, τί ἐφημεριδοπῶλες, τί «ἐπιχειρηματίες ξεπουλήματός μας»!!!

 Μέσα στὸ ἦθος καὶ τὴν διαφάνεια!!! (Λέμε τώρα….)

Μία Ἑλλάδα ὅμως ποὺ ἀναγεννᾶται μέσα ἀπὸ τὶς στάχτες της κυριολεκτικῶς, τὸ τελευταῖο πρᾶγμα ποὺ χρειάζεται εἶναι τὸ ψεῦδος. Συνεπῶς, τὸ τελευταῖο πρᾶγμα ποὺ χρειάζεται εἶναι οἱ δημοσιοκᾶφροι, τὰ ἀφεντικά τους καὶ τὰ ΜΜΕ.

Κανένας δίαυλος (κανάλι), καμμία ἐφημερίδα, κανένα ῥαδιόφωνο δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ ξαναϋπάρξῃ μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα. Αὐτὸ τελείωσε.

Θὰ πρέπῃ ἀρχικῶς νὰ ἐλεγχθοῦν ὅλα τους τὰ χρέη, ὅλες τους οἱ ὀφειλές. Ἐφ’ ὅσον αὐτὰ τακτοποιηθοῦν, τότε θὰ ἐπανεξεταστοῦν οἱ ἄδειες λειτουργίας τους. Ὅταν ξεπερεραστῇ κι αὐτὸ τὸ «ἐμπόδιο», τότε θὰ ἐξεταστῇ τὸ ἦθος τους καὶ θὰ ἐπανατοποθετηθοῦν ἀπέναντι στὶς ἀλήθειες ποὺ ἀπέκρυψαν. 

Παραδείγματος χάριν. Ὁ «πολὺς» Ἀλαφοῦζος, μέσῳ τοῦ ΣΚΑΙ, μᾶς γέμισε ψεῦδος τὰ μυαλά μὲ τὴν «ἱστορική» του σειρά-ἀφιέρωμα, «1821». Τοὺς πλέον ἀπομεμακρυσμένους ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια, τοὺς παρέσυρε στὴν παραπληροφόρησι. Κάποιους, ἀρκετοὺς ἴσως, τοὺς ἔσπρωξε στὴν μελέτη. Ἀλλὰ τὸ βάρος, τὸ ἄχθος, τὸ πρόβλημα παραμένει αὐτό τὸ κατάλοιπο ποὺ ἄφησαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνθέλληνες πίσω τους. 

Πρῶτο ἔργο τους λοιπὸν, θὰ εἶναι ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἀληθείας. Πρῶτο ἔργο τους, μὲ δικά τους ἔξοδα, δίχως ἔσοδα ἀπὸ διαφημίσεις, θὰ εἶναι ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας. Δὲν θὰ ὑπάρξῃ καμμία ἀνοχὴ σὲ αὐτό! Μὲ δικά τους κόστη θὰ ἀποκαταστήσουν ὅλα τὰ ψεύδη ποὺ διέσπειραν.  ΟΛΑ!!! 

Ἄλλο παράδειγμα; Ὅλες αὐτὲς οἱ σειρές τουρκικῆς προελεύσεως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παύσι τους, (ποὺ θεωρεῖται δεδομένη) θὰ πρέπῃ νὰ ἀποκαταστήσουν τὶς «ἐντυπώσεις» ποὺ ἐδημιούργησαν. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὀφείλουν, γιὰ τὸ αὐτὸν διάστημα ἐκπομπῆς τῶν σκουπιδιῶν τους, νὰ προβάλλουν, ἄνευ διαφημιστικῶν ἐσόδων φυσικά, προγράμματα ποὺ προβάλλουν τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν ἱστορία της. Προγράμματα ποὺ παρουσιάζουν τὴν ἀλήθεια κι ὄχι τὸ προσκύνημα. Προγράμματα ποὺ ἀποκαθιστοῦν στὴν συνείδησί μας τὸ ὠραῖον καὶ δὲν μᾶς μετατρέπουν φυτὰ μέσα σὲ γλαστροῦλες. 

Κι ὅλα αὐτὰ φυσικά, μὲ τὶς προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Πλήρης ἐξόφλησις τῶν χρεῶν τους! ΠΛΗΡΗΣ!!! 

Δὲν θὰ τοὺς ἀρέσῃ! Ἀλλὰ δὲν πειράζει! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ποτὲ δὲν ἦταν μὲ τοὺς Ἕλληνες. Ἀντιθέτως μάλλιστα. 

Τέλος, γιὰ νὰ παραμένῃ κάποιος δημοσιογρᾶφος, θὰ πρέπῃ νὰ τὸ κερδίζῃ καθημερινῶς. Οὐδεῖς ὑπάλληλος ξένου κέντρου ἐλέγχου δὲν θὰ μπορῇ νὰ ἀρθρώνῃ λόγο στὴν χώρα μας. Οἱ δουλικότητες τέλος! Πᾶμε νὰ φτιάξουμε Ἑλλάδα. Κανένα ἡμίμετρο δὲν εἶναι δεκτό. Ὅποιος δὲν κάνῃ τὴν ἀλήθεια σημαία του, λυπᾶμαι, ἔπαιξε κι ἔχασε. Ἁπλῶς μᾶς τελείωσε!

Φιλονόη.

 

Υ.Γ. Τὴν σειρὰ τοῦ ΣΚΑι «1821» θὰ τὴν παρουσιάσουν Βερέμης, Τατσόπουλος καὶ οἱ λοιποὶ ἀνθέλληνες ποὺ συνυπέγραψαν. Μόνον αὐτοί! Ἂς προετοιμάζονται καλλίτερα!

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply