Οἱ ἀποτυχημένοι ἀκόμη ὁμιλοῦν! Γιατί;

Οἱ ἀποτυχημένοι ἀκόμη ὁμιλοῦν! Γιατί;Τὴν μία βγαίνει ὁ Πάγκαλος καὶ λέει, χαρακτηρίζει, σχολιάζει.. Τὴν ἄλλην ὁ Παπακωνσταντίνου… Τὴν ἄλλην ὁ Βενιζέλος… Καὶ τί λένε; Τίποτα δὲν λένε… Τὸ μόνον ποὺ πράττουν εἶναι νὰ μᾶς ζαλίζουν καὶ νὰ μᾶς βουλιάζουν περισσότερο… 

Ἀποτύχατε «κυρίες» καὶ «κύριοι»!

Ἀποτύχατε στὰ πάντα! 

Δὲν ἔχετε δικαίωμα νὰ κρατᾶτε οὔτε τὰ προσχήματα.  Καὶ πολὺ περισσότερο δὲν ἔχετε πλέον τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλεῖτε! 

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχετε ἀποχωρήσει ἤδη μόνοι σας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο ἀπαιτοῦνται κάποια προσόντα ποὺ σίγουρα δὲν διαθέτετε. 

Ἀπαιτεῖται κρίσις. Διαύγεια πνευματική! Ἦθος! Αὐτοσεβασμός! Σεβασμὸς στὶς ἀνάγκες τοῦ συνόλου! Σεβασμὸς στὴν φύσι… 

Δὲν διαθέτετε τίποτα ἀπό τὰ παραπάνω κι ἀπὸ πολλὰ ἄλλα ποὺ θὰ ἐχαρακτήριζαν ὡς χρήσιμον ἢ σημαντικόν κάποιον. Στὸ μοναδικὸ σημεῖον ποὺ χρησιμεύετε πλέον, εἶναι στὸ νὰ μᾶς ἀποκαλύπτεται καθημερινῶς καὶ σὲ μεγαλύτερο βᾶθος τὴν γύμνια σας καὶ τὴν ἀνηθικότητά σας.  Τὴν σαπίλα τῶν ὅσων ὑπηρετεῖτε! 

Φιλονόη.

Σημείωσις:

Τὸ παραπάνω σημείωμα ἔγραψα μὲ ἀφορμὴ τὶς  περίεργες δηλώσεις Παπακωνσταντίνου γιὰ τοὺς «ἀγανακτισμένους», μὲ τοὺς ὁποίους καὶ διαφωνεῖ καὶ ἀναρωτιέται γιὰ τὴν προέλευσί τους. (Βέβαια, στὸ θέμα τῆς προελεύσεως, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ κάνῃ μίαν μικρὴ ἔρευνα. Θὰ ἀνακαλύψῃ τὴν μεγάλη τους σχέσι μὲ τὸ μεγάλο μΠΑτΣΟΚ καὶ κάθε ἄλλον κρατικοδίαιτο ὑπηρέτη τοῦ παλαιοκομματισμοῦ.)

Ὀ πρώην τσᾶρος τῆς οἰκονομίας καὶ νῦν τῆς οἰκολογίας (λέμε τώρα) στὴν Ἡμερησία (ἀναδημοσίευσις ἀπὸ Λαϊκούρα news ) μεταξὺ ἄλλων δηλώνει:

«Oι αποφάσεις που θα πάρουμε πρέπει να αντιμετωπίζουν δύο ζητήματα: το άνοιγμα της αγοράς δίνοντας πρόσβαση σε τρίτους στους λιγνίτες, στο πλαίσιο της πολιτικής της E.E., και την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔEH, για να μπουν κεφάλαια και τεχνογνωσία. Tο πρώτο προηγείται του δεύτερου, ενώ και τα δύο πρέπει να εντάσσονται στη γενικότερη πολιτική ενέργεια της χώρας μας. Eξετάζουμε όλες τις εναλλακτικές και η πώληση μονάδων είναι μία από αυτές».

Κι ἀναρωτιέμαι, πόση ποιὰ ἡ ἔκπτπωσις τῶν ἀξιῶν σας; Πόση ἡ ἰσοπέδωσις τῶν πάντων; Πόση ἡ ἀθλιότης; 

Συζητᾶμε γιὰ λιγνίτες ἀκόμη; Συζητᾶμε γιὰ τὴν καταδίκη ποὺ ἔχουμε ἤδη ἐξ αἰτίας τῆς χρήσεώς τους; Δῆλα δή, ἡ Ε.Ε. ἐμᾶς μᾶς θεωρεῖ ἀνικάνους νὰ χρησιμοποιοῦμε λιγνίτη καὶ τοὺς ἐπενδυτὲς ποὺ θὰ ἐπιλέξετε θὰ τοὺς θεωρῇ ἱκανούς; Γιὰ ποιό περιβᾶλλον ἀκριβῶς συζητᾶμε; Γιὰ τὸ περιβᾶλλον τῶν Γερμανῶν; Τῶν  Ἑλλήνων; Ἢ τὸ δικό σας; 

Πόσο πιό χαμηλὰ μπορεῖ νὰ πέσῃ κάποιος; Πόσο πιό μικρός μπορεῖ νὰ γίνῃ; Πόσο πιό ἀνήθικος;

Τελειώσατε λοιπόν. Πρέπει νὰ τὸ πάρετε ἀπόφασι. Δύσκολο, τὸ ἀντιλαμβάνομαι! Ἀλλὰ τὸ ὀφείλετε στοὺς ἑαυτούς σας. Τὰ γεγονότα τρέχουν! Γνωρίζετε πὼς καμμία σας ὑπογραφὴ δὲν θὰ γίνῃ σεβαστή. Γνωρίζετε πὼς κάθε σας πράξις πλέον εἶναι ἀκόμη μία δική σας κατρακύλα. Ἀλλὰ συνεχίζετε. 

Ξέρετε κάτι; 

Μόνον οἱ ἀνόητοι πασχίζουν νὰ «διορθώσουν» ἕνα λᾶθος μὲ ἕνα ἄλλο. Κι ἐσεῖς ἐδῶ δὲν πασχίζετε κἂν νὰ διορθώσετε, παρὰ μόνον νὰ κουκουλώσετε!

Πάντως, ὅταν ὁμιλεῖτε, μόνον θόρυβο δημιουργεῖτε πλέον!

Φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply