Κι ὁ νεοταξίτης θέλει τὸν ὀθωμανό του.

Τί σᾶς γράφω ἀγαπημένοι μου νεοταξίτες; (Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, μοῦ ἔχετε γίνει τόσο κολλητοὶ τοὺς τελευταίους μῆνες, ποὺ μόνον μὲ τοὺς ἀγαπημένους μου ἔχω τόσο «συχνή» ἐπαφή καὶ σχέσεις!)

Πάντως γιὰ τὸ καλό σας ἀπεφάσισα σήμερα νὰ σᾶς γράψω. Νὰ γελάσουμε καὶ λίγο, διότι πολλοὺς χρόνους μᾶς κάτσατε στὸν σβέρκο. 

Λοιπόν ἀγαπημένα μου παιδιά! 

Σήμερα ἔχουμε μάθημα! Νὰ τὸ προσέξετε ἐτοῦτο τὸ μάθημα διότι θὰ σᾶς φανῇ σὲ ὅλην σας τὴν (ὑπόλοιπη)  ζωὴ χρήσιμο. 

Ἔχουμε καὶ λέμε:

Μοῦ ἀπαγορεύσατε τὴν πρόσβασι στὶς σελίδες κοινωνικῆς δικτυώσεως ποὺ διατηροῦσα, διότι πιστέψατε πὼς ἔτσι θὰ σταματήσετε αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔχει ξεκινήσει.

1ον σφάλμα λοιπόν: Δὲν ἀντιδρᾶς ΠΟΤΕ ἐπισήμως ὅταν σὲ στριμώξουν! Ποτέ! Ἀποδεικνύεις τὴν ἀδυναμία σου νὰ ἐλέγξῃς. Ἀποδεικνύοντας ὅμως τὴν ἀδυναμία σου νὰ ἐλέγξῃς, τὸ μόνον ποὺ καταφέρνεις εἶναι νὰ χάνῃς καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη σεβασμοῦ (φόβου οὐσιαστικῶς) ποὺ εἶχες κερδίσει.  Συνεπῶς; Αὐτοκαταργεῖσαι! 

2ον σφάλμα: μοῦ δίδεται μεγάλην ἱκανοποίησι καὶ χαρά. Κάτι τέτοιο μὲ δυναμώνει ἀκόμη περισσότερο. Αὐτὸ σημαίνει πὼς οἱ δικές μου ἐνέργειες θὰ ἔχουν ταχύτερα ἀπότελέσματα. Ἂρα ἐπιταχύνετε τὶς διαδικασίες μὲ τὴν βλακεία ποὺ σᾶς δέρνει!!!!

3ον σφᾶλμα: ἀποκόβοντάς με ἀπὸ τὴν διασπορὰ τῆς πληροφορίας, νομίζετε πὼς δὲν θὰ βρῶ τρόπο νὰ διασπείρω τὴν πληροφορία; Λαθέψατε. Περίμενα τὶς ἀντιδράσεις σας ἐδῶ καὶ καιρό. Ἀποροῦσα μάλλιστα διότι καθυστερούσατε. Τελικῶς εἶστε ἁπλῶς ἠλίθιοι!!!! Ἡ πληροφορία ἔχει ἤδη διασπαρεῖ. Ἔχω καταφέρει ἤδη, μὲ τρόπους ποὺ δὲν θὰ μπορούσατε ποτὲ νὰ διαννοηθεῖτε,  νὰ διασπείρω τὴν πληροφορία ἐκεῖ ποὺ χρειάζεται. Σήμερα εἶμαι ἱκανὴ νὰ στήσω ἀκόμη καὶ φρυκτωρίες, πρὸ κειμένου νὰ δώσω τὸ σύνθημα. (Λέμε τώρα. Διότι σᾶς δίδω τὸν λόγο μου  πὼς εἶναι περιττές! Ἔχω καλλίτερα κι ἁπλούστερα μέσα στὴν διάθεσί μου, ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ ἐλέγξετε καὶ νὰ σταματήσετε!)

Ἔχετε λοιπὸν διαπράξει τρία σημαντικότατα σφάλματα, ποὺ εἶναι μόνον ἡ ἀρχὴ αὐτῶν ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Ἀλλὰ καὶ τὰ τρία ἦταν ἀναμενόμενα καὶ δὲν μᾶς ἐπηρεάζουν διόλου. Θὰ τὸ διαπιστώσετε συντόμως. 

Δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς, δὲν ἐρωτήσατε τὰ ἀφεντικά σας γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ ἢ ὄχι νὰ μὲ σταματήσετε. Ἢ γιὰ τὸ ἐὰν μπορεῖτε νὰ μὲ σταματήσετε! Ἢ γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχῃ κάτι ποὺ νὰ μπορῇ νὰ μὲ σταματήσῃ! (Τὸ «μὲ» νὰ τὸ διαβάζετε ὡς «μᾶς» οὐσιαστικῶς… Καὶ τὸ «ἐγὼ» ὡς «ἐμεῖς»! Θὰ μάθετε συντόμως τὸ γιατί….)

Δυστυχῶς ἐπίσης γιὰ ἐσᾶς, ἀγνοεῖται πάρα πολλὲς πληροφορίες γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ μὲ σταματήσετε. Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὶ προσπαθεῖτε νὰ σταματήσετε. Δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό σας. Γιὰ ἐτοῦτο καὶ θὰ παραμείνετε ἁπλοῖ  ῥουφιᾶνοι, ὑπάλληλοι καὶ ἐν τελῶς ἠλίθιοι!!! (Μήπως θυμᾶστε τὸν καϋμένο τὸν Ἀρτέμη Μάτσα; Μίαν ζωή ἔπαιζε τὸν προδότη. Μήπως θυμᾶστε καὶ τὸ τέλος του μετὰ ἀπὸ κάθε προδοσία; Νὰ θυμᾶστε πάντα: τὸν προδότη οὐδεῖς τὸν θέλει! Οὐδεῖς!!! Κι ἐσᾶς πρώτους καὶ καλλίτερους θὰ πετάξουν τὰ ἀφεντικά σας!!!)

Τέλος, δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς, ὅταν τὰ ἀφεντικά σας μάθουν πὼς πασχίζετε νὰ μὲ σταματήσετε, νὰ εἶστε σίγουροι πὼς θὰ σᾶς παραδώσουν στὸν  ….ὀθωμανό σας! Ἐκεῖνοι γνωρίζουν τό γιατί. Ἐσεῖς θὰ τὸ μάθετε κάπως ….δυσάρεστα! Καὶ πόσο πολὺ θὰ πονέσῃ!!! Δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ μυαλό σας πόσο θὰ πονέσῃ! (Ὅταν λέω ἀφεντικά σας, μὴν κυττᾶτε αὐτὰ τὰ κοπρόσκυλα τὰ ἐδῶ. Ἄλλα εἶναι τὰ ἀφεντικά σας! Ῥωτῆστε νὰ μάθετε, ἐπιβεβαιῶστε τὶς πληροφορίες ποὺ σᾶς προσφέρω μὲ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον, καὶ μετὰ φροντῖστε νὰ βρεῖτε ταχέως μία βαθυτάτη τρούπα νὰ χωθεῖτε. Ὁ ὀθωμανός δὲν ἀστειεύεται!)

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅλο ἐνδιαφέρον ἀφιέρωμα, ἀναμένω συντόμως νὰ μοῦ σφραγίσετε κι ἄλλες σελίδες. Χαλάλι σας βρέ! Χεσμένους σᾶς ἔχω βρέ!!! Ξέρετε γιατί; (Νομίζω πὼς σᾶς τὸ γράφω ἐδῶ καὶ μῆνες. Ἀλλὰ ἡ ἐπανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως ἐστί.) Ἐγὼ χρησιμοποίησα τὰ δικά σας ἐργαλεῖα γιὰ ὅσο χρειαζόμουν! Τώρα ποὺ «ἔστησα»  ὅσα ἔπρεπε νὰ στήσω, τὰ ἐργαλεῖα σας, εἶτε  ὑπάρχουν, εἶτε δὲν ὑπάρχουν, δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τίποτα περισσότερο! 

Δὲν εἶναι ποὺ ἔγινε ἡ ἀρχή, καὶ τὸ ξέρετε. Δὲν εἶναι ποὺ ἔχει ἤδη τελειώσει αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ συμβῇ. Εἶναι ποὺ ἀντὶ νὰ πάρετε τὰ εὔσημα γιὰ τὶς τόσο κοπιαστικές σας ὑπηρεσίες, τὶς ὁποῖες παρέχετε μετὰ φόβων καὶ βασάνων, θὰ τὸν φᾶτε τὸν ὀθωμανό σας. Δὲν τὸν γλυτώνετε!!! Φουκαρᾶδες μου!!! 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Σήμερα σᾶς ἔκανα ἕνα σοβαρότατο μάθημα. Μὴν τὸ ἀγνοήσετε! Δυστυχῶς, ἐὰν τὸ ἀγνοήσετε, θὰ τὸ βρεῖτε συντόμως ἐμπρός σας!!! Καὶ τότε θὰ πονέσῃ ἀκόμη περισσότερο! Πάντως σὲ κάθε περίπτωσι,  ὅταν δὲν μπορῇς νὰ ἀποφύγῃς ἕναν ὀθωμανό, τότε τὸ καλλίτερο ποὺ ἔχεις νὰ κάνῃς, εἶναι νὰ χαλαρώσῃς καὶ νὰ τὸν ἀπολαύσῃς!  

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply