Διαδραστικὸν παιχνίδι μὲ τὴν Ἀθηνᾶ.

Μοῦ ἄρεσε πάρα πολύ. Ἕνα διαδραστικὸν παιχνίδι ἀναζητήσεως ἐκθεμάτων μὲ θέμα τὴν Ἀθηνᾶ.

Στὸ νέον Μουσεῖον τῆς Ἀκροπόλεως ἔχουν στήσει μίαν ἱστοσελίδα τέτοια, μέσῳ τῆς ὁποίας μπορεῖ κάποιος ἀναζητῶντας τὴν Ἀθηνᾶ νὰ πάρῃ μίαν ἰδέα γιὰ τὰ ἐκθέματα καὶ νὰ θαυμάσῃ τὰ ὑπέροχα ἔργα τῶν προγόνων μας. 

Γενικῶς ἡ Ἀθηνᾶ γιὰ κάποιον λόγο, μὲ κάνει νὰ  «αἰσθάνομαι» πὼς σὰν θεὰ τῆς Σοφίας, σήμερα «δρᾶ» καταλυτικῶς στὴν κοινωνία μας. 

Μπορεῖτε νὰ μπεῖτε στὴν σελίδα τους καὶ νὰ ἀπολαύσετε μόνοι σας τὸ ταξείδι. Ἢ μὲ τὰ παιδιά σας. Ἤ νὰ τὸ μοιραστεῖτε μὲ φίλους. Σὲ κάθε περίπτωσι εἶναι πανέμορφο.

Καλὲς ἀναζητήσεις.

Φιλονόη.

Ἡ σελίδα ἐδῶ: http://www.acropolis-athena.gr/

Ἀπὸ τὴν φίλη Ἀγγελική καὶ ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply