Τό κείμενον τῆς ἀποφάσεως γιά διαρκῆ πτώχευσιν…

Τό κείμενον τῆς ἀποφάσεως γιά διαρκῆ πτώχευσιν...Διαβᾶστε πώς μᾶς δένουν χειροπόδαρα γιά 40, τουλάχιστον, χρόνια, γιά νά μή χάσουν οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι.  Αὐτά κατάφερε ὁ “Ἕλλην” πρωθυπουργός καί ἐκεῖνοι πού τόν συνώδευαν (Βενιζέλος καί λοιποί). Φανταστεῖτε τί ἔχει νά γίνη….τώρα πού θά ἔχουν τόν ἔλεγχο οἱ ξένοι! Σίγουρα μᾶς περιμένουν καί ἄλλα μνημόνια.

 Πλήρης επιβεβαιώση των πληροφοριών του defencenet.gr, για τις σημερινές αποφάσεις της συνόδου κορυφής αναφορικά με το ελληνικό χρέος, έρχεται από την δημοσιοποίηση του κειμένου προσυμφωνίας που κατέληξαν οι ηγέτες της ευρωζώνης. Το κείμενο προβλέπει ότι η χώρα μπαίνει σε μια διαρκή κατάσταση πτώχευσης με εγγύηση των ομολόγων μας μέχρι να “ξεφορτωθούν” οι ξένες τράπεζες τα ελληνικά ομόλογα και μέχρι να “ρουφήξουν” ολόκληρη την ικμάδα τής χώρας οι ξένοι δανειστές της.

Ακολολουθεί ολόκληρο το κείμενο:

1. Χαιρετίζουμε τα μέτρα που πάρθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά και να μεταρρυθμίσει την οικονομία όπως επίσης (χαιρετίζουμε) το νέο πακέτο μέτρων που πρόσφατα υιοθετήθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτές είναι πρωτοφανείς, αλλά απαραίτητες προσπάθειες, για να επαναφέρουν την ελληνική οικονομία πίσω σε βιώσιμο αναπτυξιακό «μονοπάτι». 

2. Συμφωνήσαμε να στηρίξουμε την Ελλάδα με ένα νέο πακέτο και να δώσουμε στην Ελλάδα το ποσό χ ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα σχεδιαστεί με γνώμονα να χαμηλώσει τα επιτόκια και να επιμηκύνει τα ώριμα ομόλογα, προκειμένου αποτελεσματικά να βελτιώσει την βιωσιμότητα και την αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους. Καλούμε το ΔΝΤ να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος στην ίδια γραμμή των τωρινών πρακτικών.

3. Έχουμε αποφασίσει να επιμηκύνουμε την ωριμότητα των δανείων προς την Ελλάδα από το EFSF στο ελάχιστο πιθανό όριο, από το τωρινό των 7,5 ετών κατά ελάχιστο σε 15 έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διασφαλίσουμε επιπρόσθετο πρόγραμμα παρακολούθησης. Θα παράσχουμε δάνεια από το EFSF στο όριο του επιτρεπτού δανεισμού (που είναι περίπου 3,5%), χωρίς να κατεβαίνει κάτω από το κόστος χρηματοδότησης του EFSF. Αυτό θα συνοδεύεται από έναν μηχανισμό που θα διασφαλίσει τα απαραίτητα κίνητρα για την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων εγγυήσεων όταν χρειαστεί.

4. Καλούμε για μία περιεκτική στρατηγική για ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι διαρθρωτικοί πόροι πρέπει να ανακατανεμηθούν προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης υπό ένα ευρωπαϊκό «Σχέδιο Μάρσαλ». Τα κράτη – μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν όλες τις απαραίτητες πηγές, ώστε να προβάλλουν την εξαιρετική τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

5. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία «μοναδική» δυσοίωνη κατάσταση στην ευρωζώνη. Αυτός είναι ο λόγος που η περίπτωση της απαιτεί μία ειδική λύση. Ο χρηματοοικονομικός τομέας έχει επιδείξει την προθυμία του να στηρίξει την Ελλάδα σε μία εθελοντική βάση μέσω μίας ποικιλίας επιλογών (ανταλλαγή ομολόγων, μετακύλιση και επαναγορά) σε συνθήκες δανεισμού που συγκρίνονται με την στήριξη του δημόσιου τομέα για την ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας. 

6. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης επίσημα επιβεβαιώνουν την αμετακίνητη αποφασιστικότητα τους να τιμήσουν απόλυτα την υπογραφή τους και όλες τις δεσμεύσεις τους για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών συνθηκών και των διαρθρωτικών αλλαγών. Οι αρχηγοί των κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης στηρίζουν απόλυτα την απόφαση, καθώς η αξιοπιστία των όσων υπογράφηκαν είναι ένα αποφασιστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.

Σταθεροποιητικά εργαλεία

7. Προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του EFSF και να διευθετήσουμε τον κίνδυνο της μετάδοσης, συμφωνούμε να αυξήσουμε την ευελιξία του EFSF, επιτρέποντας του να κάνει τα εξής:

– Να επεμβαίνει στη βάση προληπτικών προγραμμάτων, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

– Να χρηματοδοτεί την επαναγορά κεφαλαίων από τα χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι ενταγμένες σε κάποιο πρόγραμμα.

– Να επεμβαίνει στις δευτερογενείς αγορές, με βάση τις αναλύσεις της ΕΚΤ, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη εξαιρετικών περιπτώσεων και με ομόφωνη απόφαση από τα μέλη του EFSF.

Δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στην ευρωζώνη:

8. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει από την εφαρμογή των προγραμμάτων σε Ιρλανδία και Πορτογαλία και επαναλαμβάνουμε την απόλυτη δέσμευση μας για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Οι προϋποθέσεις δανεισμού από το EFSF για την Ελλάδα θα ισχύουν και για Πορτογαλία και Ιρλανδία. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνουμε την προθυμία της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις συζητήσεις για το προσχέδιο της οδηγίας για Κοινό Φόρο Σταθερότητας και στις εποικοδομητικές συζητήσεις για θέματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του ευρώ. 

9. Όλα τα κράτη – μέλη της ευρωζώνης θα υιοθετήσουν άμεσα τους συμφωνηθέντες δημοσιονομικούς στόχους, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να διευθετήσουν τις μακρό-οικονομικές ανισορροπίες. Το δημόσιο έλλειμμα σε όλες τις χώρες, εκτός από αυτές που είναι σε ειδικό πρόγραμμα, πρέπει να είναι κάτω από το 3% το αργότερο το 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε το πακέτο του προϋπολογισμού που πρόσφατα παρουσιάστηκε από την ιταλική κυβέρνηση και θα προσπαθήσει να περιορίσει το έλλειμμα κάτω από το 2012 και να πιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014. Χαιρετίζουμε, επίσης, τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που προχωράει η Ισπανία στον δημοσιονομικό, χρηματοοικονομικό και διαρθρωτικό τομέα.

10. Θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη μας. Προσκαλούμε την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργιες ανάμεσα στα προγράμματα δανεισμού και τους πόρους της Ε.Ε σε όλες τις χώρες που είναι υπό την βοήθεια ΔΝΤ/Ε.Ε. Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της ικανότητας της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων με σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη και την εργασία.

Οικονομική διακυβέρνηση

11. Κοιτάζουμε μπροστά για να τελειοποιήσουμε το νομοθετικό πακέτο για την ισχυροποίηση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και την νέα μακρό – οικονομική παρακολούθηση.

12. Δεσμευόμαστε να εισαγάγουμε νομοθετικές δεσμεύσεις για τα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια από το τέλος του 2012.

13. Συμφωνούμε ότι η εξάρτηση από τους ξένους οίκους αξιολόγησης πρέπει να μειωθεί και κοιτάζουμε μπροστά να προχωρήσουμε την πρόταση της Επιτροπής.

14. Καλούμε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Eurogroup να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ως τον Οκτώβριο πάνω στο πώς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τη διαχείριση των κρίσεων στην ευρωζώνη και τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας.

Καλούμε το Eurogroup να εφαρμόσει ταχέως και με προτεραιότητα τις αποφάσεις που πήραμε σήμερα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr  

εἰκόνα  

Φίλοι

(Visited 9 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τό κείμενον τῆς ἀποφάσεως γιά διαρκῆ πτώχευσιν…

 1. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωσυμβουλίου τῆς Εὐρωζώνης ἐλήφθη τύποις ἀπὸ ὅλους, ἐνῶ οὐσίᾳ ἀπ’ τὴν Αγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Νικολὰ Σαρκοζὺ καὶ γνωστοποιήθηκε ἁπλῶς στὸν ὑποτιθέμενο πρωθυπουργό μας. Ἡ πρώτη πολιτικὴ πλευρὰ εἶναι ταπεινωτικὴ γιὰ τὴν χώρα μας, διότι σημαίνει τὴν πλήρη κατάργηση τῆς ἰσοτίμου συμμετοχῆς της στὴν ἑνιαία ἀγορὰ τοῦ εὐρώ.
  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὄτι εἶχαν προηγηθεῖ, ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς χώρας, ὅταν στὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομίας ἔκαναν τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία οἱ ἐκπρόσωποι τῆς τρόικας κι ὅχι ὁ ἀπερίγραπτος δικός μας, ἐνῶ καὶ στὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργάνων τυπικὴ ἦταν ἡ συμμετοχή μας.
  Ἡ εὐνοϊκὴ γιὰ ἐμᾶς πλευρὰ εἶναι ὅτι ἀποφύγαμε τὴν χρεωκοπία, τὴν ὀποία ἐπιδίωκε ἡ κυβέρνηση ἀπ’ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ἀναρριχήσεώς της στὴν ἐξουσία. Οἱ ὅροι εἶναι τρομερὰ ἐπώδυνοι, ἀλλὰ καλύτεροι ἀπ’ τὸ κυβερνητικὸ σχέδιο χρεωκοπίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο συνωδευόταν κι ἀπ’ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.
  Τὴν ἀποτυχία του στὸ σχέδιο αὐτὸ πλήρωσε ὁ Ντομινὶκ Στρωσκάν, κι εἶναι ὀ λόγος ποὺ ὀ Γεώργιος Παπανδρέου κρύβεται συστηματικὰ πίσω ἀπ’ τὴν πρωθυπουργία τῆς Ἑλλάδος.
  Τὰ συμπεράσματα εἶναι τρία:
  Πρῶτον, ἡ ἐνίσχυση τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ κυριαρχία τοῦ εὐρὼ στὸν δυτικὸ κόσμο, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐνδυνάμωση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ αἰσθήματος τῆς μερικῆς ἔστω ἀσφαλείας τους.
  Δεύτερον, ἡ κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως, παρὰ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, διότι γκρεμίζεται ἠ ἰδεολογία της, κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Γερμανίας, ἐνῶ κινδυνεύει χειρότερα ἀπ’ τὰ ἀτλαντικὰ συμφέροντα, ἐπειδὴ δὲν έξεπλήρωσε τοὺς ὅρους τῆς ἀναρριχήσεώς της στὴν ἐξουσία. χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.
  Τρίτον, ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου εἶναι ἀδύνατη, ἐπειδὴ οὔτε τὸ κράτος ἀνταποκρίνεται, ἀλλὰ καὶ οἰ ἡμέτεροι μεγαλοεργολάβοι ἐπίσης, διότι βλέπουν ὅτι χάνουν τὰ προνόμιά τους.

  Αὐτὰ τὰ λίγα,

  Χρῆστος

Leave a Reply