Τέτοια χαρούμενη χρεωκοπία πουθενὰ στὸν κόσμο!

Ὁ GAP λέει «κανεῖς δὲν μπορεῖ νὰ διανοηθῇ τὸ μέγεθος τῆς προσπάθειας ποὺ κάναμε» (in.gr)

(Φαντάζομαι πὼς σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, οὐδεῖς θὰ μποροῦσε νὰ διανοηθῇ τὸ μέγεθος τῆς παραδοποστίας τους. Οὐδεῖς!)

Σὲ ἄλλο πάλι σημεῖο λέει: 

«ἔχουμε ἕνα πακέτο ποὺ διασφαλίζει τὴν βιωσιμότητα τοῦ ἑλληνικού χρέους καὶ τὸ ὁποῖο ἐλαφρύνει τὸ βάρος στὸν ἑλληνικὸ λαό».

(Νομίζω θὰ τὸ διαπιστώσουμε συντόμως. Τί λέγαμε; Τὴν κοτούλα γιὰ τὸ αὐγουλάκι τὴν πήρατε ἢ ὄχι;)

«Εἴμαστε ἕνας ὑπερήφανος λαός….»

(Ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες εἴμαστε πράγματι ὑπερήφανος λαός. Αὐτὸς ὡς GAP σὲ ποιόν λαό ἀναφέρεται;)

 «μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ κάνουμε ἀλλαγές, νὰ προωθήσουμε ἕνα πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων ἐργασίας». 

   

(Φαντάζομαι πὼς κάθε ἄνεργος στὴν Ἑλλάδα σήμερα, ἀπὸ τὴν μεγάλη του χαρά θὰ τρίβῃ τὰ χέρια του καὶ θὰ ἑτοιμάζεται κι αὐτὸς γιὰ τὸν τσάμικο.)

«ἡ ἀπόφασις τῶν ἡγετῶν ἀποτελεῖ μήνυμα στήριξης στὸν ἑλληνικὸ τραπεζικὸ τομέα»

(Κατάλαβες τώρα ποιόν στηρίζεις; Ἢ θέλεις νὰ σοῦ τὸ ξαναπῇ τὸ πιντί;)

«Σημαντικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη»

(Γιὰ τὴν Εὐρώπη σίγουρα. Γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Νὰ μὴν περιμένουμε λίγο ἀκόμη;)

Καὶ τὸ καλλίτερο:

«οἱ θυσίες πιάνουν τόπο  και εξασφαλίζεται το δικαίωμα του Έλληνα και της Ελληνίδας στην ελπίδα».

    on alert 

Μᾶς ἔχουν δέσει χειροπόδαρα; Λέτε; 

Μᾶς ἔχουν δέσει καὶ χορεύουν τὸν τσάμικο. 

Ἀλλὰ ταχαίως θὰ τὸ γυρίσουν στὸν χορὸ τοῦ Ζαλόγγου. Ἐκεῖ νὰ τοὺς δῶ… Θὰ τὸ κάνουν μὲ τὴν ἴδια χαρὰ ἤ θὰ βοηθήσουμε στὴν πτώσι;

Φιλονόη

Υ.Γ. Παιδάκια ποὺ χαίρεστε, ὁ γάμος σχόλασε…

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply