Δὲν ἀρκεῖ ἡ θέλησις. Ἀπαιτεῖται καὶ ἡ φύσις!

Ὁ σουλτᾶνος ἀπεφάσισε νὰ κυριαρχήσῃ στὴν Μεσόγειο καὶ στὸ Αἰγαῖο μὲ τὸ τουρκικὸ ναυτικό. Ἀλλὰ ὁ σουλτᾶνος εἶναι σουλτᾶνος, κι ὡς σουλτᾶνος, σουλτανικὰ θὰ σκέπτεται!

Ρ.Τ.Ερντογάν: “Θέλουμε ένα Ναυτικό που να κυριαρχεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο”


Όπως αναφέρουν πηγές από την Τουρκία ο επιτυχημένος διευθυντής της Υπογραμματείας Πολεμικής Βιομηχανίας (SSM) Murad Bayar πρόκειται να παραμείνει στην θέση του αν και ορισμένα στελέχη της SSM πρόκειται να αντικατασταθούν.
Έμφαση στην εξέλιξη των ναυτικών εξοπλιστικών προγραμμάτων πρόκειται να δώσει η νέα τουρκική κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε αποστροφή του λόγου του σε πρόσφατο ναυτικό συνέδριο στην Άγκυρα τόνισε ότι “Θέλουμε ένα Ναυτικό που να κυριαρχεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να στέκεται απέναντι στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας”. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τον διορισμό του Ismet Yilmaz στην θέση του υπουργού Άμυνας της χώρας, καθότι ο εν λόγω υπουργός είναι ειδικός σε θέματα ναυτικής πολιτικής, αφού κατέχει δύο πανεπιστημιακούς τίτλους σε αυτό το αντικείμενο, ενώ για ένα χρονικό διάστημα ήταν και υφυπουργός Ναυτιλίας.

Επιπρόσθετα ο νέος υπουργός πρόκειται να αλλάξει ορισμένους από τους κανονισμούς των προμηθειών, αλλά αποκλείεται οποιαδήποτε αλλαγή της εξοπλιστικής πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν η οποία, όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ξεκάθαρα, στηρίζει με κάθε μέσο την εγχώρια/εθνική πολεμική βιομηχανία και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων από την τουρκική πολεμική βιομηχανία. (defencenet)

Νὰ τοῦ πῶ δύο λογάκια ἢ θὰ θεωρηθῇ ἀποκάλυψις κρατικῶν μυστικῶν; 

Ἐγὼ θὰ τὰ πῶ ὅσο πιὸ προσεκτικὰ γίνεται καὶ νομίζω πὼς δὲν θὰ δημιουργηθῇ πρόβλημα. 

Κάποιος λοιπὸν πρέπει νὰ θυμίσῃ στὸν σουλτᾶντο τὰ περὶ τῆς ναυτικῆς ὑπεραριθμίας τους στὴν περίοδο τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821. Ὄχι κάποια σπουδαῖα πράγματα…. Ἀλλὰ πολεμοῦσαν βαρκοῦλες δικές μας μὲ τάνκερ δικά τους. (Συγκεκιμένως, ἀπὸ τὸ κείμενον Κύριε Βερέμη τὰ ἀψηλὰ τὰ ἔκανες κρεμαστάρια [2] μεταφέρω: 

«Ἐμεὶς λοιπὸν στὰ τούρκικα θωρηκτὰ καὶ βαριὰ καταδρομικὰ θὰ ἀντιβγαίναμε μὲ ἐλαφριὰ καταδρομικὰ καὶ ἀντιτορπιλικά!

Σύμφωνα μὲ τὸν ναύαρχο Ἀλεξανδρή, ὁ ἐνωμένος τουρκοαιγυπτιακὸς στόλος εἶχε 150 μεγάλα καὶ μικρὰ πολεμικὰ  καράβια, μὲ 2000 κανόνια, 8000 ναῦτες καὶ 2500 πεζοναῦτες, κι ὁ ἑλληνικὸς γύρω στὰ 80 μικρὰ καράβια (κορβέτες, μπρίκια, γολετόμπρικα) μὲ 800 κανόνια καὶ 5000 ναῦτες….»

Ἀλήθεια, μήπως κάποιος θέλῃ νὰ ξαναγράψω αὐτὰ ποὺ ἔγραφα στὶς 19 Φεβρουαρίου; )

Κάποιος νὰ τοῦ θυμίσῃ καὶ τὶς «περιπέτειές» τους μὲ τὸν Κουντουριώτη.  Νομίζω πὼς ἀπὸ τότε κλείστηκαν στὰ στενὰ καὶ παραμένουν ἐκεῖ ἔως σήμερα. 

Τέλος, κάποιος νὰ τοῦ μιλήσῃ γιὰ τὴν φύσι τῶν πραγμάτων. Δὲν θὰ καταλάβῃ, ἀλλὰ λέμε τώρα… Διότι, ἡ θεώρησις τοῦ τούρκου δὲν περιλαμβάνει θάλασσα. Δὲν θὰ τὴν ἀγαπήσῃ ποτέ καὶ δὲν θὰ τὴν αἰσθανθῇ ποτὲ μέσον γιὰ νὰ μεγαλώσῃ ὁ ἴδιος. Δὲν ἔχει τὴν φύσι τὴν θαλασσινή. Δὲν εἶναι φτιαγμένος ἀπὸ τέτοιαν πάστα. 

Ἐδῶ ἐμεῖς, μία πορδή, καὶ ἔχουμε κατακτήσει τοὺς ὠκεανούς. Κι αὐτοί, ἕνα ἀχόρταγο θηρίο, ἀλλὰ ἀκόμη στὰ στενὰ παραμένουν. 

Δὲν μὲ πειράζει διόλου ποὺ θὰ ξοδευθῇ. Ἀλλὰ μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ την φύσι τους. Τὴν νομαδική. Ἡ ὁποία, ἂν καὶ ἀκραία βαρβαρική, σφάζοντας, καταπατῶντας κάθε ἀνθρώπινο δικαίωμα καὶ ἀφανίζοντας ὅποιον διαφωνοῦσε, ὄχι μόνον ἐπεκράτησε, ἀλλὰ σήμερα ἔχουν σηκώσει κεφάλι παραπάνω κι ἀπὸ τοὺς Ἀλωᾶδες, τὸν Ὤτο καὶ τὸν Ἐφιάλτη. Νὰ τοῦ ἐξηγήσῃ λοιπὸν κάποιος πὼς σὲ λίγο θὰ ξεκινήσῃ ὁ «Ἄρης» γιὰ νὰ τοὺς «φρονιμεύσῃ»;

Φιλονόη.

(Visited 32 times, 1 visits today)
17 thoughts on “Δὲν ἀρκεῖ ἡ θέλησις. Ἀπαιτεῖται καὶ ἡ φύσις!

 1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν ἀρκεῖ ἡ θέλησις. Ἀπαιτεῖται καὶ ἠ φύσις! « Τόνοι και Πνεύματα ….

 2. Βρὲ παιδιά, μὲ τὸ τὶ λέγει ὁ Καπαδόκης θὰ ἀσχολούμεθα; Ἀμφιβάλλω ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ποτὲ εἰσέλθει στὴν θάλασσα ἔστω νὰ πλύνῃ τὰ ποδάρια του! Ἐπ εὐκαιρία νὰ τοῦ θυμήσω (ἄν καὶ τὸ γνωρίζει καλά) ὅτι εἰς τὴν ναυμαχίαν τοῦ Γέροντα ὁ ὑπὸ τὸν Μιαούλην ἐλληνικὸς στόλος ἀπετελεῖτο ἀπὸ 75 πλοῖα ὁ δὲ τουρκοαιγυπτιακὸς ἀπὸ 300. Τὸ ἀποτέλεσμα; ἀκόμη τρέχουν τὰ Μεμέτια..
  Καὶ κάτι ἄλλο: “Μὲ τὴν δύναμιον τοῦ Θεοῦ καὶ τὰς εὐχὰς τοῦ Βασιλέως μας καὶ ἐν ὀνόματι τοῦ δικαίου, πλέω μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου καὶ μὲ τὴν πεποίθησιν τῆς νίκης ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Γένους”. Κουντουριώτης
  (Ναυμαχία τῆς Ἕλλης, 3 Δεκεμβρίου 1912)
  Καὶ ἐσεῖς τώρα μοῦ μιλᾶτε γιὰ Καπαδόκες…..

 3. Και όποιος δεν πείθετε ας ρίξει μια ματιά, στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και ας την συγκρίνει όχι με τους καημένους τους Μεμέτιδες αλλά με την παγκόσμια Ναυτιλία…! Ε, όπως και να το κάνουμε είμαστε γεννημένοι, ή όπως πολύ σωστά γράφεις είναι η φύσις μας, ενώ του Μεμέτη η φύσις είναι η φύσις του πλιατσικολόγου, του βιαστή, του υστερόβουλου τυχοδιώκτη, του σφαγέα και όχι μόνον, και όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κώλους!!!
  Σκεφθείτε τώρα να τους δώσουν και σύγχρονα σκάφη, αφού δεν είναι άξιοι ούτε για βρακιά…! θα επαναλάβουν το περίφημο ΜΑΛΤΑ ΓΙΟΚ, υπάρχει κάποιος από τους παλαιούς Μεμέτιδες που να μην το θυμάται, ή θα πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε καθημερινά για να γνωρίσουν οι νεώτεροι εξ αυτών πια είναι η πραγματική τους φύση !

 4. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐσωτερικὸ γιὰ κάθε λαὸ καὶ χώρα. Ἡ Τουρκία ἔχει πετύχει τὰ τελευταῖα χρόνια τὴν οἰκονομική της ἀνάπτυξη, ἐπειδὴ ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ πολὺ χαμηλά, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ ποσοτικῆς πλευρᾶς, μὲ τὴν ἐννοια τῆς παραδοσιακῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως.
  Ἑμεῖς, κατὰ τὴν διακυβέρνηση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, πετύχαμε τὴν οὐσιαστικὴ οἰκονομικὴ διείσδυση στὴν Τουρκία, στὶς τράπεζες, στὶς ὑπηρεσίες καὶ στὶς βιομηχανίες, τὴν ὁποία ἀνέκοψε ἠ σημερινὴ κυβέρνηση. Ἂς θυμηθοῦμε τὶς ἀντιδράσεις της, ὡς ἀντιπολίτευση, ὅταν ἀγόρασε ἠ Ἐθνικὴ Τράπεζα τὴν Finansbank κι αὐτὸ φθάνει. Σήμερα ἑτοιμάζονται νὰ τὰ ξεπουλήσουν ὅλα, διότι ἔχουν ἐντολὴ ἀπ’ τοὺς άτλαντικοὺς ἐπικυριάρχους τους, γιὰ τὴν ἀπόλυτη ὑποταγὴ τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ τὸ ξεπούλημά της, οἰκονομικὸ καὶ ἐθνικὸ περισσότερο.
  Θὰ ἀποτύχουν καὶ πάλι, παρὰ τὴν λυσσαλέα προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς, γιὰ τὶς δῆθεν ἐπιτυχίες τοῦ φερομένου ὡς πρωθυπουργοῦ, γιὰ τρεῖς κυρίως λόγους:
  Πρῶτον, γιατὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται σὲ περίοδο ἀνατάσεως, ὅπως τὸ ἀπέδειξαν τουλάχιστον οἱ Ἀγανακτισμένοι. Συνεχίζουν καὶ θὰ συνεχίσουν.
  Δεύτερον, ἐπειδὴ ἡ Ἑλλὰς καὶ ὀ Ἑλληνισμὸς διαθέτουν πιὸ δυναμικοὺς ἀνταγωνιστικοὺς κλάδους στὴν παγκόσμια οἰκονομία, ὅπως ἡ ἐμπορικὴ ναυτιλία καὶ ἡ παραγωγὴ λογισμικοῦ, ἔτσι ὡς παράδειγμα.
  Τρίτον, διότι ἠ Εὐρωζώνη σπεύδει γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, κι ὄχι τῆς κυβερνήσεως, ὡς μέσο προασπίσεως τοῦ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ συμπλεύσεως μὲ τοὺς Ἀναδυομένους, δηλαδὴ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα, πέραν τῶν ὑπολοίπων, Ίνδιῶν καὶ Βραζιλίας.
  Ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα μᾶς τὰ ἀποκτύπτει αὐτά. Ἂς μὴν γινόμαστε ὑποχείριοί της.

  Χρῆστος

  • Δὲν κυριαρχοῦν Μιχάλη. Ἁπλῶς ἔχουν μαντρώσει μέσα τους Ἕλληνες. Εἶναι εἰκονικὴ πραγματικότης.

 5. ΠΡΩΤΑ ΠΡΩΤΑ , ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΥΦΑΛΟΥΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΟΝΑΡ ΤΩΝ ΦΡΕΓΑΤΩΝ ΤΟΥΣ , ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΝΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΒΑΘΗ (ΤΟΠΑΘΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ ΟΙ Μ@Λ@ΚΕΣ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΙ ΣΟΪ ΝΑΥΤΙΚΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ.

 6. Στο παρά πέντε αποφεύχθηκε μια ναυτική τραγωδία που θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Η φρεγάτα Γκοκσεάντα (F-494), κινδύνευσε να βυθιστεί λίγο μετά τον απόπλου της από το λιμάνι της Μομπάσα της Κένυα!

  Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου, όταν η τουρκική φρεγάτα διέπλεε το δίαυλο Κιλιντίνι για να επιστρέψει στην αποστολή της, δηλαδή στην επιχείρηση καταπολέμησης της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας.

  Η Γκοκσεάντα είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Μομπάσα για ανεφοδιασμό.
  Χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν το ατύχημα οφείλεται σε λάθος χειρισμό, λίγα λεπτά αφού είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μομπάσα η τουρκική φρεγάτα Γκοκσεάντα προσάραξε σε κοραλλιογενή ύφαλο, είτε στον αμμώδη βυθό!

  Στις αρχές της Κένυα σήμανε συναγερμός διότι ο δίαυλος που «κόλλησε» το τουρκικό πολεμικό αποτελεί το μοναδικό κανάλι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο πλοίων από το λιμάνι της Μομπάσα. Η ανησυχία των αρχών ήταν μην τυχόν και βυθιστεί η φρεγάτα Γκοκσεάντα, οπότε και το λιμάνι στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κένυα θα έκλεινε για άγνωστο χρονικό διάστημα.

  Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του τουρκικού πολεμικού πλοίου έσπευσαν τέσσερα ρυμουλκά, που έπειτα από προσπάθειες μιας ώρας κατάφεραν να τραβήξουν την Γκοκσεάντα από τα αβαθή!

  Από το απόγευμα της Πέμπτης το τουρκικό πολεμικό πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι του Νταρ ες Σαλάαμ στην Τανζανία. Επισήμως μεταδίδεται ότι δεν έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.

  Το γεγονός ωστόσο ότι η Γκοκσεάντα βρίσκεται και πάλι ελλιμενισμένη αποδεικνύει ότι η φρεγάτα έχει υποστεί πολύ πιο εκτεταμένες ζημιές απ’ αυτό που θέλουν να παραδεχθούν επισήμως στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Άλλωστε είναι σαφές ότι η Άγκυρα προετοιμάζει να αποστείλει άλλο τουρκικό πολεμικό πλοίο στο κέρας της Αφρικής για να αναλάβει τα καθήκοντα της φρεγάτας που ατυχώς προσάραξε σε αμμώδη επιφάνεια ή σε κοραλλιογενή ύφαλο.

  Αυτό που δεν έχει γίνει γνωστό είναι αν η Γκοκσεάντα μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία με δικές της δυνάμεις ή χρειάζεται να ρυμουλκηθεί, οπότε το ταξίδι της επιστροφής από την Τανζανία που είναι σήμερα δεμένη μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα μήνα…

  Το περιστατικό αποτελεί βαρύ πλήγμα στο γόητρο του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως θα περίμενε κανείς η είδηση δεν έχει καν δημοσιευθεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. http://www.shipfriends.gr/forum/topic/3652-%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BA/

 7. Eνταση χθες το βράδυ στην Kω όταν η τουρκική φρεγάτα «Γιαβούζ», ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, προσάραξε στα αβαθή νερά, στη θαλάσσια περιοχή Aμμόγλωσσα της Kω, 200 μέτρα από τις ακτές και φυσικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
  H τουρκική φρεγάτα είχε ξεκινήσει από χθες το πρωί βγαίνοντας από τα στενά με πορεία νότια. Σ’ ολόκληρη την πορεία της δεν έκανε καμία προκλητική ενέργεια. Στις 11.15 χθες το βράδυ από λάθος χειρισμούς, όπως υποστήριξε αξιωματούχος του ΓEN, η τουρκική φρεγάτα προσάραξε στα αβαθή νερά, μόλις 200 μέτρα από τις ακτές της Kω.

  Aμέσως ο Tούρκος κυβερνήτης ενήμερωσε τον κυβερνήτη του αντιτορπιλικού «Πιγιαλέ Πασά», που τον συνόδευε και τον θάλαμο επιχειρήσεων του τουρκικού υπουργείου Aμυνας. Tην ίδια στιγμή τα ελληνικά πλοία, που από το πρωί παρακολουθούσαν τις κινήσεις της τουρκικής φρεγάτας, ενημέρωσαν το ΓEN που με τη σειρά του ζήτησε από τα παραπλέοντα ελληνικά πλοία να κινηθούν προς το συγκεκριμένο σημείο.

  Aπό το συνοδευτικό τουρκικό πλοίο ξεκίνησε, δέκα λεπτά μετά την προσάραξη της τουρκικής φρεγάτας, μια βάρκα με Tούρκους ναύτες για να μεταφέρει ένα κάβο (σκοινί), ώστε να γίνει προσπάθεια να ρυμουλκηθεί η φρεγάτα «Γιαβούζ». H προσπάθεια όμως αυτή δεν ολοκληρώθηκε αφού τα ελληνικά πλοία δεν επέτρεψαν στην τουρκική βάρκα να πλησιάσει.

  Στην περιοχή κινήθηκαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και άλλα δύο τουρκικά πλοία εκτός του συνοδευτικού της φρεγάτας, καθώς και δύο υποβρύχια, τα οποία όμως κάποια στιγμή χάθηκαν από τα ραντάρ των ελληνικών πλοίων.

  Tα τουρκικά πλοία, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν κινήθηκαν εκτός των χωρικών τους υδάτων, ενώ από τις 2.00 το πρωί και μετά ακόμα και το συνοδευτικό της φρεγάτας βγήκε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

  Για το πως έγινε και η τουρκική ναυαρχίδα προσάραξε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματικού του Πολεμικού Nαυτικού: «Ο Tούρκος καπετάνιος ήθελε να περάσει κοντά από το νησί με τη διαδικασία της αβλαβούς διέλευσης. Tο ραντάρ του μέτρησε την απόσταση από το φάρο, ο οποίος είναι αρκετά μέτρα μέσα από την ακτή, έτσι το πλοίο κινήθηκε μερικά μέτρα προς δυτικά, με αποτέλεσμα να προσαράξει στα αβαθή».

  Σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, ο Tούρκος καπετάνιος θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από τις ελληνικές αρχές για να τον ρυμουλκήσουν ελληνικά ρυμουλκά. Ο Tούρκος κυβερνήτης όμως, μέχρι το πρωί, δεν είχε ζητήσει βοήθεια και προσπαθούσε να ξεκολλήσει με διάφορους χειρισμούς, που όμως δεν είχαν επιτυχία.

  Aμέσως μόλις έγινε γνωστή η προσάραξη του «Γιαβούζ» ενημερώθηκε ο υπουργός Eθνικής Aμυνας Γερ. Aρσένης, αλλά και ο πρωθυπουργός K. Σημίτης. Στο Πεντάγωνο έφτασε ο αρχηγός του Πολεμικού Nαυτικού και ανώτατοι αξιωματικοί του Σώματος, ενώ δόθηκε εντολή στα πολεμικά πλοία που πλέουν στο Aιγαίο να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πάντως έως τις πρώτες πρωινές ώρες δεν χρειάσθηκε να γίνει τίποτα περισσότερο.http://archive.enet.gr/1996/08/14/on-line/keimena/politiko/pol1.htm

 8. Στις 12/08/09 σε μια περίεργη διαδικασία προσέγγισης του ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ η τουρκική κορβέτα “ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ” κόλλησε σε ύφαλο ο οποίος φαίνεται και με γυμνό μάτι και φυσικά είναι και χαρτογραφημένος.
  Στην προσπάθεια αποκόλλησης του σκάφους, αποκολλήθηκε το σόναρ του σκάφους το οποίο έμεινε επάνω στον ύφαλο.
  Το σόναρ δεν άργησε να εντοπισθεί από έλληνες ψαράδες, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα το ΠΝ.
  Έλληνες βατραχάνθρωποι προσπαθούν να το ανελκύσουν καθώς και ότι άλλο εντοπίσουν από το τουρκικό σκάφος.
  Ο τουρκικός ισχυρισμός για αβλαβή διέλευση και λάθος στίγμα δεν έχει βάση, αλλά μέχρι στιγμής η ελληνική πλευρά φαίνεται να δέχεται αυτή τη δικαιολογία.
  Η συγκεκριμένη κορβέτα έχει ναυπηγηθεί το 1976 ανήκε στο γαλλικό ναυτικό και έχει εκτόπισμα 1250 τόνους με πλήρες φορτίο.
  Το τουρκικό ναυτικό την χρησιμοποιεί κυρίως σε αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου σε επάκτιο περιβάλλον.http://www.infobeto.com/forum/f12/toyrkiki-korbeta-exase-quotsonarquot-tis-73663/

 9. H τουρκική κορβέτα «Μποντρούμ» και δύο αποβατικά σκάφη έφθασαν αργά στις 11.08.09 στην περιοχή μεταξύ της Ρω και του Καστελλόριζου, προερχόμενα από λιμάνι της κατεχόμενης Κύπρου όπου συμμετείχαν στους εορτασμούς της εισβολής. Το απόγευμα της 12.08.09 τα δύο αποβατικά μπήκαν στο τουρκικό λιμάνι Κας, απέναντι από το Καστελλόριζο, αφού πρώτα προσέγγισαν ένα τουρκικό νησάκι. Η κορβέτα παρέμεινε στην περιοχή τουλάχιστον μέχρι αργά το ίδιο βράδυ. Είχε προηγηθεί το ρεπορτάζ σε τούρκικο κανάλι και η προσέγγιση στη Ρω Τούρκων δημιογράφων, γι’ αυτό, όταν εντοπίστηκαν και 3-4 φουσκωτά κοντά στην τουρκική νησίδα, ένα ελαφρύ άρωμα μέντας απλώθηκε στον αέρα.

  Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι εξέλιπαν, όταν το Πολεμικό Ναυτικό πονηρεμένο από την όλη δραστηριότητα, την πορεία της κορβέτας και κυρίως από αναφορές ντόπιων ψαράδων άρχισε έρευνα στην περιοχή: η κορβέτα τους είχε προσκρούσει στον ύφαλο Κουτσύμπα, που βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων κοντά στο Καστελόριζο, με αποτέλεσμα να αποκοπεί από την καρίνα της η ηχοεντοπιστική συσκευή ανθυποβρυχιακού πολέμου (Sonar). Ετσι, όλη τη νύχτα της 13.08.09 αυτοδύτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έκαναν καταδύσεις και εντόπισαν την συσκευή, την οποία και θα ανασύρουν με ειδική επιχείρηση. Οι άνδρες των ΟΥΚ έκαναν δεκάδες καταδύσεις προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια την ξέρα και εν συνεχεία να σχεδιασθεί με ακρίβεια η επιχείρηση ανέλκυσης της συσκευής. Επιπλέον, εντόπισαν στη ξέρα και ίχνη από άλλη πρόσφατη πρόσκρουση, η οποία πιθανόν να προέρχεται από προπέλα της τουρκικής κορβέτας.

  Δηλαδή, ο Τούρκος θαλασσόλυκος το γάμησε για τα καλά το πλοίο του! Σίγουρα θα τονε στείλουνε φαροφύλακα, να βοηθάει τον άλλο εκτελούντα χρέη φαροφύλακα, τον πρώην κυβερνήτη του «Γιαβούζ», που πήγε και κόλλησε το πλοίο του στα αβαθή του ακρωτηρίου Σκανδαρίου της Κω. Ήτανε 5-6 χρόνια μετά τα Ίμια και κάναμε πολύ γέλιο με τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου κολλημένη στα 500-600 μέτρα από την παραλία. Βέβαια, με τα Ίμια ακόμα να γελάσουμε. Ας γελάμε, λοιπόν, με τις σποραδικές μαλακίες των Τούρκων, για να ξεχνάμε τις συχνές και οδυνηρές εξυπνάδες των δικών μας.

  Πηγές: Ελευθεροτυπία 17.08.09, Έθνος 17.08.09, Τα Νέα 13.08.09, 14.08.09, 17.08.09, Το Βήμα 04.08.09.

 10. Eἰκονική πραγματικότητα …………Ζωγραφίζαμε κοματάκια τυράκι και τα βάζαμε στή φάκα.
  –Καί πιάνατε ποντίκια?
  –Ναί πιάναμε ζωγραφισμένα ποντικάκια.
  Ὅμως Κώστας Ἠλιάκης , Ἀθανάσιος Μπατσάρας δέν ῆταν ζωγραφιές.
  Οὔτε καί οἱ Σήφης Αναστασάκης καί Αναστάσιος Μπαλατσούκας.

  • Ὁ δόλος Μιχάλη δὲν δεικνύει ἀνδρεία.
   Ὁ φόνος δὲν δεικνύει σχέσι μὲ τὸ νερό.
   Καὶ τὸ ψεῦδος δὲν μπορεῖ πλέον νὰ βασιλεύῃ.

 11. AΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ (ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΙΜΙΑ κλπ) : Toύρκος καπετάνιος “κατάφερε” να βυθίσει το πλοίο μέσα στο λιμάνι της Σμύρνης! Πανικός προκλήθηκε στο λιμάνι της Σμύρνης όταν ο καπετάνιος του επιβατικού πλοίου «Ιhsan Alyanak» , έριξε το πλοίο πάνω σε φάρο και λίγα λεπτά μετά την εκκένωση το πλοίο βυθίστηκε μπροστά στη σκάλα της Σμύρνης.
  Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το πλοίο που κάνει δρομολόγια εντός του κόλπου της Σμύρνης, μόλις ξεκίνησε την πορεία του έπεσε πάνω στο φάρο. Ο καπετάνιος αμέσως οδήγησε το πλοίο στη σκάλα για να εκκενωθεί. Οι 200 επιβάτες αμέσως βγήκαν από το πλοίο. Λίγα λεπτά μετά το πλοίο βρέθηκε στα νερά του λιμανιού.
  Τώρα ξεκίνησαν οι έρευνες για να βρεθούν τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχημα. http://www.onalert.gr/default.php?pname=Article&catid=2&art_id=7188

Leave a Reply