Τὸ μένος τοῦ Μπένυ καὶ οἱ προκάτοχοί του!

Μένος πραγματικό! Ἀνεπανάληπτον! Ἀπερίγραπτον!

Διότι,  «κρύβοντας λόγια» καὶ ἀφήνοντας ἀπ’ ἔξω κάθε βαρὺ χαρακτηρισμό, συνειδητοποιοῦμε διαρκῶς πὼς ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν βλακεία ἢ τὴν ψωροκώσταινέικη διάθεσι ἢ τὸν δοσιλογισμό, ΟΥΔΕΙΣ ὑπουργὸς πολιτισμοῦ στὴν ἱστορία τοῦ «ἐλευθέρου Ἑλληνικοῦ κράτους» δὲν φρόντισε νὰ ἀναδείξῃ τὸν πολιτισμό. 

Κρατάει χρόνια αὐτὴ ἡ κολόνια… Λὲς καὶ τοὺς διαλέγουν…

Ἀπὸ ποῦ νὰ ξεκινήσῃς καὶ ποῦ νὰ κάνῃς στάσι γιὰ ἀνάσα;

Φιλονόη.

Πάντα πολιτικάντηδες και δωσίλογοι διώκανε και εξαφανίζαν τους θησαυρούς μαςΜε αφορμή το σχόλιο του φίλου Ανδρέα στην ανάρτηση Το χρυσό κύπελο του Νέστορος : Κι ὅμως,θά μπορούσαμε νά εἴχαμε στήν Ἑλλάδα τόν περίφημο (καί φερόμενο ὡς) θησαυρό τοῦ Πριάμου,ἀλλά…ἄς ὄψονται οἱ πολιτικάντηδες τῆς τότε ἐποχῆς.
Ὁ Σλῆμαν ζήτησε τήν ἄδεια τοῦ Ἑλλ.κράτους γιά τήν κατασκευή (μέ ἔξοδά του) τοῦ Σλημανείου μουσείου,ὅπου θά ἐστεγάζετο ὁ θησαυρός τῆς Τροίας,ὑπό τόν ὅρο νά εἶναι ἰσοβίως ὁ δ/ντής καί μετά τόν θάνατόν του νά περιέλθουν -μουσεῖο καί συλλογή- στό κρᾶτος.Ἡ τότε κυβέρνησις Δ.Βούλγαρη,μέσω τοῦ ὑπουργοῦ ἐκκλησιαστικῶν καί δημοσίας ἐκπαιδεύσεως Ἰωάν.Βαλασσοπούλου,ἀπήντησε μεγαλοπρεπῶς: ” Ὁ κος Σλῆμαν,νά πάρη τά τσουκαλάκια του καί νά μᾶς ἀφήση ἠσύχους “ Ποιός ἦταν ὁ Βαλασσόπουλος;Ὁ ὑπουργός πού κατεδικάσθη τό 1876 -βάσει τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν- σέ φυλάκισι ἑνός ἔτους,τριετῆ στέρησι τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων του καί πρόστιμο 56.000 δρχ.,ὥς ἀποδέκτης χρηματισμοῦ στήν ὑπόθεσι τῶν Σιμονιακῶν.
        ———- 
 Έτσι ακριβώς Ανδρέα.Παρόμοιες ιστορίες εδώ και πάνω από έναν αιώνα.Από τον θησαυρό του Πριάμου και το σκάνδαλο της απαγόρευσης χρονολόγησης των Ελληνικών πυραμίδων,μέχρι τα ευρήματα από το σπήλαιο των Πετραλώνων.

 Πάντα διώκτες και πρωταγωνιστές, πολιτικάντηδες που καταδικάστηκαν είτε για χρηματισμό, είτε σύντομα θα δικαστούν για εσχάτη προδοσία.
Βισάλτης

Το βίντεο της Α-ληθείας -Με την επιμονή και το μεταφυσικό πάθος του Δημήτρη Ζησόπουλου. Του Μακεδόνα Τιτάνα. 
(Παρατηρήστε στο 17:33,την μισανθρωπιά και το μένος) (Βισάλτης)

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply