Τὸ Ἑλληνικὸ Ὁλοκαύτωμα!

Τὸ Ἑλληνικὸ Ὁλοκαύτωμα!

Στὴν ἀρχὴ σκέφθηκα νὰ μὴν τὸ δημοσιεύσω. Μὲ πόνεσε πάρα πολὺ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀθλιότης τῶν «ἑταίρων» μας καὶ μοῦ ξύπνησε μνῆμες ἀπὸ μίαν ἄλλην γενοκτονία, ἕνα ἄλλο ὁλοκαύτωμα, αὐτὸ τῶν παππούδων μας ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία. 

 

Μετὰ ὅμως, οἱ δεύτερες σκέψεις μὲ βοήθησαν νὰ τὸ δῶ διαφορετικά. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε. Πρέπει νὰ ξέρουμε μὲ ποιούς συνδιαλεγόμαστε. Πρέπει νὰ ἔχουμε ἀπόλυτο ἐπίγνωσι, ἀκόμη καὶ τώρα, γιὰ τὸ εἶδος καὶ τὸ ποιὸν τῶν Γερμανῶν. 

Πιστεύω βαθύτατα πὼς ὄταν κάποιος διαπράττει μίαν φορὰ κτηνωδίες, μπορεῖ νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃ διαρκῶς, ἐὰν δὲν τιμωρηθῇ. Ὅπως ὁ Τοῦρκος γιὰ παράδειγμα, ποὺ γιὰ ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουμε (ναὶ, πλέον πιστεύω πὼς ἐμεῖς καὶ μόνον τοῦ ἐπιτρέπουμε) καταπατᾶ κάθε ἔννοια τῶν φυσικῶν νόμων, ἔτσι καὶ οἱ Γερμανοί, ὡς ἄλλοι βάρβαροι (γνήσιοι βάρβαροι γιὰ  τὴν ἀκρίβεια) πρέπει κάποτε νὰ πληρώσουν. 

Πρὸς ὥρας θυμηθεῖτε ὅσα γνωρίζατε. 

Καὶ θὰ ἐπανέλθω συντόμως.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Σαφῶς καὶ οἱ κτηνωδίες τους δὲν παρέμειναν μόνον στὴν καταλήστευσι, στὴν ἐξαθλίωσι καὶ στὴν θανάτωσι ἀπὸ πείνα. Τὰ ὁλοκαυτώματα τόσων χωριῶν καὶ κωμοπόλεων ἁπλοὶ, αἱματοβαμμένοι μάρτυρες. Ἀλλὰ εἴπαμε, σήμερα μόνον γιὰ τὴν πείνα θὰ μιλήσουμε. 

 

Το ελληνικό ολοκαύτωμα για το οποίο όλοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν! (Σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο)

Το ελληνικό ολοκαύτωμα από την γερμανική βαρβαρική θηριωδία, και η προσπάθεια αφανισμού του ελληνισμού που προκάλεσαν οι σημερινοί μας οικονομικοί διώκτες και άρπαγες, για το οποίο όλοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν, και προτιμούν φορώντας το σκουφάκι να εορτάζουν μόνο το Εβραϊκό.
Αν δεν μετανοήσουμε σαν έθνος και δεν μας ελεήσει ο Θεός, το ίδιο θα συμβεί και σήμερα με τα δικά μας παιδιά από τους ίδιους βαρβάρους, οι οποίοι μαγάρισαν από την πρώτη στιγμή την ελληνική ανεξαρτησία και τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 και μας καταδιώκουν μέχρι σήμερα.Για όσους έχουν μάθει να ζουν σε ένα γυάλινο κόσμο, ας μην το δουν γιατί περιέχει σκηνές σκληρές από την ζωή και τον θάνατο των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας. (Λόγιος Ἑρμῆς)

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τὸ Ἑλληνικὸ Ὁλοκαύτωμα!

  1. Νὰ τὸ ἐπαναλάβω, Φιλονόη. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅπως ὀρθῶς εἶπες εἶναι ΒΑΡΒΑΡΟΙ τοῦ χειρίστου εἴδους καὶ μίαν γλῶσσαν μόνον καταλαβαίνουν: Τὴν γκρρρρρρρ… ΟΥΣΤ! ἡ ὁποία ἐδῶ μεταφράζεται εἰς τὴν μὴ ἀγορὰν γερμανικῶν προϊόντων. Νὰ ίδεῖτε φίλοι μου πόσο ἀρνάκια γίνονται αὐτὰ τὰ θηρία, καὶ τὶ ὡραῖα γλύφουν, πόσον εὐγενικοὶ καὶ μειλίχιοι καθίστανται, καὶ πῶς σὲ σέβονται.Ἄλλοι ἄνθρωποι γίνονται. ΜΗ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΒΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Τόσον δύσκολον εἶναι; Ἄν δὲν ἀποζημιώσουν τὴν Ἑλλάδα ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς εἰς τὸ ἀκέραιον δι’ ὅσα ἐγκληματα διέπραξαν εἰς βάρος της, οὔτε μίαν καρφιτσαν Γερμανικήν. Οὔτε καρφίτσαν!!! Ἀντ΄ αὐτοῦ τοὺς τὰ ἀκουμπᾶμε, καὶ καλὰ νὰ πάθουμε!

Leave a Reply