Ἐὰν τοὺς «ἑλληνοποιούσαμε»;

Χρόνια τώρα φωνάζω γιὰ τὴν ἀθλιότητα ποὺ ἐπικρατεῖ γύρω μας. Γιὰ τὰ ἀφύλακτα σύνορα, γιὰ τὴν ἀσυδοσία τῆς ἐγκληματικότητος, γιὰ τὸ παρεμπόριον, τὸ λαθρεμπόριον, γιὰ τὴν ἰδιαιτέρα μεταχείρισι κάθε λαθραίου…

Ἔχω καταντήσει γραφική. Ῥατσίστρια μὲ ἀνεβάζουν, ῥατσίστρια μὲ κατεβάζουν. Δὲν εἶμαι ῥατσίστρια, τοὺς ἐξηγῶ, λογική εἶμαι. Σὲ λίγο δὲν θὰ ἔχουμε νὰ φᾶμε, ποιόν θὰ τραπεζώσουμε; Πόσους; Μὲ τί;

Σήμερα ὅμως ἀπεφάσισα νὰ τὸ ἀντιμετωπίσω διαφορετικά.  (Γιὰ νὰ λέω τὴν πλήρη ἀλήθεια, συζητοῦσα μὲ καλό μου φίλο κι ἀπὸ κοινοῦ ἀποφασίσαμε νὰ τὸ στηρίξουμε.)

Σκέφτομαι λοιπὸν καὶ συμπεραίνω:

-Τὰ σύνορα εἶναι ὀρθάνοικτα. 

-Οἱ λαθραῖοι αὐξάνονται καὶ πληθύνονται, ξεπερνῶντας τὰ μερικὰ ἑκατομμύρια.

-Οἱ συμφωνίες Δουβλίνου (μαζὶ μὲ τὶς συνθῆκες Σένγκεν καὶ Μένγκεν καὶ Κουρουφλεξέγκεν) μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ κρατοῦμε ἐδῶ ὅλους αὐτοὺς ποὺ εἰσέρχονται στὴν χώρα. 

-Ἐὰν ἀνοίξουμε σκέτο τὰ σύνορα, μᾶς πετοῦν ἀπὸ κάθε παρεούλα (Τρόμος τοῦ Παπουτσῆ αὐτός!!)

-Ἡ ἐπιστροφή τους δὲν ὑφίσταται διότι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς πληρώσουμε γιὰ νὰ φύγουν, διότι οὐδὲ ἕνα σοβαρὸ κράτος, ἀκόμη καὶ ἡ Ζιμπαμπουλάνδη, δὲν ἀναγνωρίζει ὡς πολίτη της κάποιον ἄνευ ταὐτότητος. Ἡ Τουρκία δέ…. Ἀφῆστε τα. Ὁ Πόντιος Πιλᾶτος σὲ τουρκικὴ μετενσάρκωσι!!!

-Ὅσο τοὺς κρατοῦμε ἐδῶ, τόσο θὰ μᾶς ἀλλάζουν τὰ φῶτα. Δὲν εἶναι ἠλίθιοι. Βλέπουν πὼς ἀδυνατοῦμε νὰ τοὺς θρέψουμε καὶ κάνουν ἀμὰν νὰ φύγουν. Ἀλλὰ δὲν τοὺς ἀφήνουμε. (Λόγῳ τῶν προαναφερομένων.) Μᾶς βιάζουν, μᾶς σκοτώνουν, μᾶς καταληστεύουν…. Τί ἄλλο περισσότερο νὰ μᾶς κάνουν; Σὲ λίγο θὰ μᾶς ἀφανίσουν. Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὸ γεγονὸς τῆς δικῆς τους ἀνεξέλεγκτης ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς δικῆς μας πληθυσμιακῆς μειώσεως; Τότε τί θὰ συμβαίνῃ σὲ μερικὰ χρόνια; Μήπως θὰ εἴμαστε εἶδος πρὸς ἐξαφάνισι;  Ἢ πολυτελείας;

Τὰ βάζω λοιπὸν κάτω, τὰ ξαναβάζω, μετρῶ τὰ κουκιά, τὰ ξαναμετρῶ… Δὲν γίνεται λέω… Κάτι κάνουμε στραβά. Αὐτοὶ αὐξάνονται ἀνεξέλεγκτα. Τὰ κουδουνισμένα ἀδιαφοροῦν. Καὶ τὴν νύφη ποιός τὴν πληρώνει; 

Πῶς μποροῦμε νὰ τοὺς διώξουμε δίχως κόστος; Ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο ὡς τε τὸ ἀγγούρι νὰ πάῃ καὶ νὰ χωθῇ ἐκεῖ ποὺ πρέπει. (Ποιοί τοὺς ἐξαθλίωσαν καὶ τοὺς ἐξαθλιώνουν; Ποιοί τοὺς ὁδήγησαν ἔξω ἀπὸ τὶς χῶρες τους; Ποιοί τοὺς συντηροῦν καὶ τοὺς αὐγατίζουν;) 

Λέω λοιπόν νὰ τοὺς «ἑλληνοποιήσουμε». Δῆλα δή:

1. Νὰ πληρώνουν φόρους, ὅπως κι ἐμεῖς. Γιατί αὐτοὶ νὰ περνοῦν ζάχαρι κι ἐμεῖς νὰ τοὺς ταΐζουμε; Νὰ γίνουν κι αὐτοὶ κορόιδα. Ἀλλὰ  μὲ ἕνα χαρτὶ τέτοιο ποὺ νὰ ἀναγράφῃ τὴν ἰθαγένειά τους. Κι ὄχι μὲ τὰ ῥαγκούσια μαγειρέματα ποὺ δὲν ξέρει τί τοῦ γίνεται.

2. Νὰ πληρώσουν ἔνα συμβολικό ποσό, (θὰ τὸ βροῦμε αὐτό, μὴν φοβᾶστε) γιὰ τὸ πολυπόθητο χαρτί. Τί θὰ κερδίσουμε; Χρῆμα στὰ ταμεῖα. 

3. Ἀμέσως νὰ τοὺς δοθῇ διαβατήριο εὐρωπαϊκὸ γιὰ ὅπου γουστάρουν. Ὑπάρχει περίπτωσις τυπικὰ νὰ ἔχουμε προβλήματα; Ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μᾶς πετάξουν ἀπὸ τὶς συμφωνημένες συμφωνίες; Δὲν γίνεται μὲ εὐρωπαϊκὰ διαβατήρια ἀνὰ χείρας!!!! 

Ξέρω, κι ἐμένα δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ ἰδέα νὰ «ἑλληνοποιηθοῦν». Ἔχετε ἤδη ἀγανακτίσει μὲ τὰ γραφόμενά μου. Ἀλλὰ δὲν ξέρω, πιστεύω πὼς βουλιάζουμε τὸ καράβι μας πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅσο τοῦ πρέπει. Τί θὰ τοὺς κάνουμε; Πόσα ἐκατομμύρια εἶναι; Πῶς θὰ τρῶνε κι ἀπὸ ποῦ; Κοντεύουμε νὰ φθάσουμε σὲ ποσοστὰ ἀνεργίας ποὺ δὲν ὁμολογοῦνται πλέον. Ὁ κόσμος πεινᾶ. Τὰ σπίτια σφραγίζουν. Τὰ παιδιὰ μας πηγαίνουν στὰ ὀρφανοτροφεῖα. Πῶς νὰ ἀντιμετωπίσουμε κι ὅλους αὐτούς, μαζί μὲ τὰ μαχαίρια, τὰ καλάσνικωφ καὶ τὶς χειροβομβίδες τους;

Σκεφθεῖτε το… Ἴσως νὰ κάνω λᾶθος… Ἴσως κι ὄχι… 

Φιλονόη.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

Διευκρινιστική σημείωσις:
Ἐὰν ὅλο τὸ παραπάνω δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν παροχὴ ἀσύλου, τότε ἔχουμε ἤδη τὴν λύσι στὰ χέρια μας. Δὲν «ἑλληνοποιοῦμε» ἀλλὰ παρέχουμε τὴν δυνατότητα ἐξόδου ἀπὸ τὴν χώρα.

Ἡ ἰδέα μοῦ ἐδόθῃ ἀπὸ ἀναγνώστη τοῦ ἱστολογίου καὶ θεωρῶ πὼς χρήζει ἐρεύνης.
Σὲ κάθε περίπτωσι πρέπει νὰ γίνῃ σοβαρὴ μελέτη γιὰ τὸ πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ ἐτοῦτο τὸ ἄχθος.

Ἐπί πλέον ὄφελος τῶν παραπάνω; Ἡ πραγματική τους καταγραφή! Οὐδεῖς σήμερα τολμᾶ νὰ ὁμολογήσῃ πόσα ἑκατομμύρια εἶναι. Δύο, τρία, τέσσερα, ἕξη; Μὲ τὴν παροχὴ ὄμως εὐρωπαϊκῶν ἐγγράφων, αὐτομάτως καταγράφονται. Καὶ φυσικὰ σφραγίζονται τὰ σύνορα διὰ παντός. Δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε μονίμως ἀνοικτὴ τὴν «κάνουλα»! Πνιγήκαμε! Ἂς ἀνοίξουν τὶς κάνουλες κι ἀλλοῦ. Ἐδῶ πρέπει νὰ τὴν φράξουμε διὰ παντός!

(Visited 26 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ἐὰν τοὺς «ἑλληνοποιούσαμε»;

 1. Αν αντί να τους Ελληνοποιήσουμε, τους δώσουμε άσυλο. Νομίζω ότι μπορούν τότε να ταξιδεύουν όπου θέλουν ελεύθερα με ευρωπαϊκό διαβατήριο. Ταυτόχρονα θα έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που θα είχαν αν ήταν Ελληνοποιημένοι.

  Κάποτε είχα μια κουβέντα με έναν από αυτούς και μου είχε πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ιθαγένεια αλλά να μπορεί να μείνει εδώ ελεύθερος χωρίς να τρέχει κάθε τόσο για ανανέωση της κάρτας του. Να μπορεί να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο και να μπορεί να ταξιδευει στις άλλες χώρες ελεύθερα όπως κάθε άλλος πολίτης.

  Ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης ήταν σοβαρός άνθρωπος και οικογενειάρχης. Είχε καταφέρει να βρει εργασία στην Ελλάδα, όμως όνειρό του ήταν να πάει στη Νορβηγία. Ομως δεν μπορούσε λόγω των νόμων. Ηταν εγκλωβισμένος στη χώρα μας.

  Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των λαθρομεταναστών που βρίσκονται εδώ.
  Δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Εχουν καταλάβει τι συμβαίνει και θέλουν να φύγουν. Αν η κυβέρνηση αποφάσιζε να τους χορηγήσει άσυλο σε λίγο θα μας είχαν αδειάσει τη γωνιά.

  • Συμφωνῶ μαζί σου.
   Ἀγνοῶ τὴν νομοθεσία καὶ τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχουν ὑπογραφεῖ.
   Ἐὰν κάτι τέτοιο «τακτοποιεῖται» μὲ τὴν παροχὴ ἀσύλου, τότε πράγματι δὲν ἔχουμε πρόβλημα.
   Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἐδῶ ἔχουν μαζευτεῖ ὅλα τὰ κατακάθια τοῦ πλανήτου. Ἐὰν εἶναι νὰ μείνουν κάποιοι, προτιμῶ νὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα ἐπιλογῆς τους καὶ αὐτοὶ νὰ εἶναι πρόσωπα ἀξιόπιστα καὶ ἠθικά. Δὲν μπορῶ νὰ ἔχω κάθε ἀπόβρασμα καὶ νὰ παλεύω γιὰ τὴν ἐπιβίωσί μου σὲ φυσικὸ ἐπίπεδο, ὅταν ἔχω νὰ ἀντιμετωπίσω ἄλλου εἴδους βιωτικὰ προβλήματα, ὅπως τὰ ἠθικὰ καὶ τὰ οἰκονομικά.
   Τέλος, ἐὰν πρόσεξες, ἔχω τοποθετήσει εἰσαγωγικά στὴν λέξι. Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο ποὺ προανέφερες. Δὲν τοὺς θέλω Ἕλληνες πολίτες. Θέλω νὰ ξέρω ὅμως πόσοι εἶναι, ποῦ εἶναι καὶ τί σκοποὺς ἔχουν.
   Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν παρατήρησι. Ἢταν διαφωτιστική.

   • Ἄν στὸν σοβαρὸ οἰκογενειάρχη ποὺ ἀνέφερες στὸ παράδειγμά σου, δείξω ἕναν χάρτη χωρὶς ὀνόματα, μπορεῖ νὰ βρῇ τὴν Ἑλλάδα ἤ τὴ Νορβηγία; Πόσο σοβαρὸς εἶναι κάποιος ποὺ μετακινήθηκε τόσο μακριὰ χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρων ἐργασία, διαμονή, ἀποδοχή κλπ; Τὶ νοιώθει γιὰ τὴν πατρίδα του ποὺ τὴν ἐγκατέλειψε; Τὶ μέλλον θὰ ἔχουν τὰ παιδιά του σὲ μιὰ ξένη χώρα; Ἀρκετὰ μὲ τοὺς «λογικούς», τοὺς «σοβαρούς». Κάθε ἐνέργεια πρὸς τὴ νομιμοποίηση, τοὺς ριζώνει στὴν Ἑλλάδα. Κινδυνεύουμε περισσότερο ἀπὸ τοὺς «νόμιμους»• καὶ ἀπὸ κάποιους ἀφελεῖς (;) νεοέλληνες..

  • Το άσυλο συνοδεύεται με ΕΠΙΔΟΜΑ!!!
   Τι θα γίνει αν τους δώσουμε ευρωπαϊκά διαβατήρια;
   Θα τους διώξουν από όποια ευρωπαϊκή χώρα πάνε, γιατί έχουν ποινικό μητρώο σε ευρωπαϊκή χώρα(Ελλάδα), μπήκανε παράνομα σε χώρα της ΕΕ.
   Η μόνη λύση είναι αυτή των διαδόχων του Μεγάλου Αλέξανδρου. Τους βάζουμε να σκοτωθούνε αναμεταξύ τους για να λύσουν τα δικά μας πολιτικά προβλήματα. Οι λαθρομετανάστες δεν είναι έθνος αλλά δεκάδες και μισεί ο ένας τον άλλο.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν τοὺς «ἑλληνοποιούσαμε»; « Τόνοι και Πνεύματα ….

 3. Για σκεφθείτε αν η Ελληνοποίηση ή εάν θέλετε όπως αναφέρει ο Deneb το άσυλο που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι κάθε λογής ΛΘΡΟ….να γινόταν με κάποιες προϋποθέσεις, τι γέλια θα κάναμε με τους βορειοευρωπαίους και τους ανατολικούς συμμάχους μας που μας τους φόρτωσαν στην πλάτη μας, και πόσο εύκολα θα τους ξαναφορτώναμε σε αυτούς…πχ. :
  Κάθε ένας από αυτούς για να πάρει τα ως άνω πιστοποιητικά και να μπορεί να κινείται ελεύθερα στις χώρες όπου επιθυμεί, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημα έγγραφα από την ανάλογη πρεσβεία της χώρας του που να αναφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για το ποιόν του, όπως η οικογενειακή του κατάσταση,το μορφωτικό του επίπεδο καθώς και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων…!
  Θα υποχρεώνεται να έχει ΑΦΜ και να εμπίπτει στην φορολογική νομοθεσία πχ. με τα τεκμήρια διαβίωσης όπως αυτά που ισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες.
  Να υπηρετεί τουλάχιστον 18 μήνες στον Ελληνικό στρατό.
  Να δηλώνει υποχρεωτικά ένα ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που είναι αναγκαίο για την επιβίωση του.
  Να παρακολουθεί υποχρεωτικά σε δημόσιο σχολείο την βασική γυμνασιακή εκπαίδευση, και να δίνει εξετάσεις μαζί με τους μαθητές των πανελληνίων εξετάσεων, στην Έκθεση, την Ελληνική Ιστορία και τον πολιτισμό.
  Και εάν αυτά που αναφέρω σας φαίνονται παράξενα, δεν έχετε παρά να αναζητήσετε, ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται,όχι ένας λαθρομετανάστης, αλλά ένας οποιοσδήποτε πολίτης μιας άλλης χώρας ο οποίος διαθέτει επίσημα έγγραφα για να μετεγκατασταθεί πχ. στην Αμερική, ή την Ιαπωνία, ή την Γερμανία, θα εκπλαγείτε, διότι αυτά που αναφέρω θα σας φανούν μηδαμινά, σας πληροφορώ ότι οι κρατικές υπηρεσίες θα τον σκίσουν στην κυριολεξία και αμφιβάλω άν ο ένας στους εκατό καταφέρει να γίνει υπήκοος με όλα τα προνόμια του πολίτη της χώρας που επιθυμεί να εγκατασταθεί.
  Γι΄ αυτούς τους προστάτες των κάθε λαθρο…. εάν κάποιος αμφιβάλει τον προκαλώ να δοκιμάσει και τα ξαναλέμε.

Leave a Reply