Παράνομος ἡ προσωποκράτησις γιὰ χρέη.

Παράνομος ἡ προσωποκράτησις γιὰ χρέη.Ἔτσι ἀπεφάνθῃ τὸ ΣτΕ. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει πρόβλημα. Ἡ κυβέρνησις GAP δὲν ζορίζεται διόλου νὰ βγάλῃ καὶ τὸ ΣτΕ παράνομον. 

Με απόφαση κόλαφο κατά του σχετικού νομοσχεδίου, η Ελληνική Δικαιοσύνη αποκαλύπτει την παραβίαση του Συντάγματος εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου
Γράφει ο Τάσος Γ.Για να μη μας κοροϊδεύουν

Με συντριπτική πλειοψηφία 24 προς 3, οι ανώτατοι δικαστές αποφάνθηκαν ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η επιβολή του επαχθούς μέτρου, ακόμη κι όταν ο οφειλέτης του Δημοσίου έχει τη δυνατότητα να καταβάλει τα χρέη του και δεν τα αποπληρώνει.

Η απόφαση της Ολομέλειας, που δημοσιεύθηκε χθες, δίνει τη χαριστική βολή στο θεσμό της προσωποκράτησης, αφού πλέον δεν αφήνει κανένα περιθώριο για την, έστω και περιορισμένη, εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής διάταξης (ν. 2717/99).

Είχε προηγηθεί το 2003 η ομόφωνη κρίση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της προσωπικής κράτησης για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΙΚΑ και τα ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με τους δικαστές, η προσωποκράτηση ως μέτρο στερητικό της ελευθερίας είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτη και αντίθετη στα άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος, που επιτάσσουν ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, πυρήνας της οποίας είναι η προσωπική ελευθερία.

Η Ολομέλεια τονίζει ότι είναι διαφορετικό το θέμα της στέρησης της προσωπικής ελευθερίας ως ποινή για αποδοκιμαστέα κοινωνική συμπεριφορά και άλλο ως διοικητικό μέτρο που αποβλέπει στην άσκηση πίεσης για την εξόφληση χρηματικού χρέους, το οποίο «δεν έχει ή δεν δύναται το Δημόσιο να αποδείξει ότι έχει ο οφειλέτης». Και αυτό διότι αποτελεί μέτρο καταναγκασμού, όχι πάνω στην περιουσία του οφειλέτη, αλλά επί του ίδιου του προσώπου του οφειλέτη.

Στο σκεπτικό της απόφασης που υιοθέτησε ανάλογη κρίση του Στ’ τμήματος, αναφέρεται ότι το Σύνταγμα ανέχεται τη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, αλλά με την προϋπόθεση ότι είναι λογικώς αναγκαία για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος και τέτοιοι λόγοι είναι αυτοί που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (όπως η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο).

Ένα βήμα πιο πέρα προχώρησαν πέντε σύμβουλοι Επικρατείας, κατά τη γνώμη των οποίων το μέτρο της προσωποκράτησης παραβιάζει και το άρθρο 7 του Συντάγματος, που ορίζει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσον για την επίτευξη σκοπού, έστω και δημόσιου συμφέροντος.

Μετά από όλα αυτά, μήπως πρέπει να ελεγχθεί και κατά πόσο νόμιμη είναι η γενικότερη λειτουργία της κυβέρνησης Παπανδρέου;

Μήπως οι δικαστές θα πρέπει να θέσουν το θέμα της νομιμοφροσύνης ως προς το Σύνταγμα αυτών που σήμερα διατείνονται ότι κυβερνούν την Ελλάδα;

Τι θα συνέβαινε, αλήθεια, εάν κάποιος πολίτης αποφάσιζε να καταθέσει αγωγή κατά της κυβέρνησης Παπανδρέου, ζητώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη που υπέστη από την ανακοίνωση των αντισυνταγματικών μέτρων – αποφάσεων που παίρνουν οι εκτελεστές της τρόικας; (λόγιος Ἑρμῃς)

Τί λέγαμε; Κάτι γιὰ τὸ παράνομον; 
Γιὰ νὰ δοῦμε λίγο μερικὰ ἀπὸ τὰ παράνομα…. 
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον ὁ πρωθυπουργὸς μίας χώρας νὰ ψεύδεται ὅταν ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς πολίτες της; 
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ χαρίζουν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει, ὅπως δημόσια περιουσία, δημόσιο χρῆμα καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ «ἀνακαλύπτουν» κάθε δυνατὸν τρόπο γιὰ νὰ καταστρέψουν τὴν ἐθνική μας συνείδησι, τὴν παιδεία μας, τὴν ταὐτότητά μας καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ μένουν ἀφύλακτα τὰ σύνορα; 
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον  νὰ κλείνουν συμφωνίες ἐκχωρήσεως τοῦ Αἰγαίου στὸν σουλτᾶνο καὶ τοὺς σφαγεῖς του;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ παραδόσουν τὴν Κύπρο ἐπίσης στὸν σουλτᾶνο;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ παραμένῃ ὡς κάτι ἀπαγορευμένον ἡ ΑΟΖ καὶ ἡ ὑφαλοκρηπίδα;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ βγάζουν παράνομο τὸ Σύνταγμα;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ παραμένουν ἀτιμώρητοι;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ διορίζεται σύμβουλος  GAP ὁ δικαστὴς ποὺ ἔβγαλε …συνταγματικὸ τὸ μνημόνιον. (Δὲν τὸ ἔβγαλε συνταγματικὸ ἀλλὰ θὰ τὸ παλέψῃ…. Μὲ τέτοιαν θέσι μάλλιστα…)
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ μὴν μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ τὶς συμφωνίες ποὺ ὐπογράφουν πίσω ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ δηλητηριάζουν κόσμο καὶ κοσμάκι γιὰ νὰ αἰσθάνονται αὐτοὶ ἀσφαλεῖς;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ μᾶς περιπαίζῃ ὁ ἀντιπρόεδρος;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ καταργοῦν καὶ νὰ περιορίζουν κατοχυρωμένα συνταγματικὰ δικαιώματα;
Εἶναι ἢ δὲν εἶναι παράνομον νὰ ἐκχωροῦν ἐθνικὴ κυριαρχία στὴν Θράκη;
Δυστυχῶς, μόνον παράνομα εἶναι τὰ ἔργα τους….
Καὶ δὲν θὰ παραξενευτῶ ἐὰν καὶ τὸ ΣτΕ μᾶς βγεῖ παράνομον. Σὲ ἕνα ΣτΕ θὰ κολλήσουν τώρα αὐτοί;
Σιγὰ τὸ ἐμπόδιο…
(Visited 19 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Παράνομος ἡ προσωποκράτησις γιὰ χρέη.

Leave a Reply