Γιατί τὰ κομματόσκυλα σήμερα εἶναι πιστότερα ἀπὸ ποτέ;

Ὁ Μῆτσος

Ἀπὸ ἀπαρχῆς δημιουργίας τῶν κομμάτων, ἡ ἀπουσία πειθαρχίας ἐσήμαινε αὐτομάτως τὴν διαγραφή. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἐμπόδιζε κάποιους νὰ ἀντιλογήσουν ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ἀνεξαρτοποιηθοῦν. 

Σήμερα ὅμως τὸ φαινόμενον τείνει νὰ ἐκλείψῃ. Ἀναρωτιόμουν γιὰ τὴν δύναμι «πειθοῦς» τοῦ GAP καὶ γιὰ τὰ «ὅπλα» του, μὲ τὰ ὁποῖα κρατᾶ ἁλυσοδεμένους 150 καὶ κάτι κομματόσκυλα…. Καὶ ξάφνου μοῦ γεννήθηκε  μία ὑποψία. 

Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς γνωρίζουμε πὼς τὰ πράγματα δὲν εἶναι καὶ τόσο καλὰ γιὰ τὸν πλανήτη Γῆ. Κάτι τοῦ ἑτοιμάζουν; Ἀπὸ κάτι πάσχει; Ἁπλῶς ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες του; 

Πάντως ἕναν ψιλοαφανισμὸ θὰ τὸν ζήσουμε. Πρὸς τοῦτο λοιπὸν κάθε κοσμοεξουσιαστὴς ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του, μαζὶ μὲ τὰ τσιράκια τους,  ἔχουν προσλάβει ἐργολάβους καὶ σκάβουν λαγούμια, κρύπτες, ὑπόγειες πολιτεῖες, καταφύγια, ποντικοφωλιὲς καὶ φιδοφωλιές… Κι ὅλα αὐτὰ θὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους. Κάτι ξέρουν; 

Μᾶλλον κάτι ξέρουν. 

Σὲ αὐτὰ τὰ λαγούμια λοιπὸν δὲν μπορεῖ νὰ μπῇ ὅποιος κι ὅποιος. Ἄδεια εἰσόδου λαμβάνουν μόνον οἱ ὑπάκουοι καὶ οἰ συνεργάσιμοι. Ὅσοι δεικνύουν σημάδια ἀνυπακοῆς, ἢ μένουν ἐκτὸς ἢ τοὺς συμβαίνει ἕνα ἀνώδυνο ἐμφραγματάκι. Συνήθη πράγματα. 

Ὅταν λοιπὸν τὰ πιντιὰ δὲν συνεργάζονται μὲ τὸν the boss, δὲν μποροῦν νὰ κλείσουν κουκέτα πλάι στὸν Μῆτσο τὸν τυφλοπόντικα. Καὶ μαζί τους δὲν μποροῦν νὰ κλείσουν κουκέτα οὔτε τὰ παιδάκια τους, οὔτε ἡ γκόμενα, οὔτε ἡ μαμά τους. 

Συνεπῶς; 

Καταλάβατε τώρα γιατί ἔχουμε τὰ πιὸ πειθήνια κομματόσκυλα αὐτὴν τὴν ἐποχή; Ξέρουν αὐτά…

Φιλονόη.

Υ.Γ.Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, ὁ Μῆτσος τὴν ἔχει καλῶς. Τὰ κουδουνιασμένα δὲν ξέρω ἐὰν θὰ καταφέρουν νὰ τὸν κάνουν γείτονα.

φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply