Τὸ ἀναρμόδιον ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας!!!

 

Τὸ ἀναρμόδιον ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας!!!Κι ἐφ’ ὅσον τὸ σύστημα ποὺ στηρίζει τὸ ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας στοχεύει στὸν πλήρη μας ἀφελληνισμό, τί θὰ κάνῃ; Θὰ στηρίξῃ τοὺς  Λιάκους καὶ τὶς οὐρές τους, πρὸ κειμένου νὰ ἀγνοηθῇ ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία. Ὅταν δημιουργοῦν δασκάλους ἀνθέλληνες, ἔχουν ἐπιτύχει τοὺς στόχους τους. Οἱ διδάσκαλοι ἐκπαιδεύουν παιδιά. Συνεπῶς, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ Πανεπιστήμια, καταλήγουν στὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας. Τὰ ὁποῖα κι ἀχρηστεύουν θρασύτατα!!!

Ἰδοῦ ἡ ὑπουργὸς ἀ-Παιδείας:

Θάλεια Δραγώνα

Θάλεια Δραγώνα

Για μια ακόμη φορά το σκάνδαλο του παράνομου καθηγητή της «ιστορίας» Αντώνη Λιάκου συζητήθηκε στη Βουλή

….Και για μια ακόμα φορά η αχυρο-υπουργός «έκανε την πάπια», διότι τον Λιάκο στηρίζει η υπερ εξουσία που ονομάζεται, «ανθύπατος ΑΛΕΒΙ-ζάτος» (δελτίον τῶν 11)

Μᾶς δουλεύουν; Φυσικὰ καὶ μᾶς δουλεύουν! Ἡ ἀνυπαρξία τοῦ ζητουμένου πτυχίου τῆς Δραγώνα, ὡς ἔγκλημα ἔχει παραγραφεῖ. Ἀλλὰ τὸ πτυχίο δὲν τὸ ἀπέκτησε. Συνεπῶς συζητᾶμε γιὰ ἔγκλημα κατ’ ἐξακολούθησιν!!! Τὸ αὐτὸν καὶ μὲ τὸν Λιᾶκο. Συζητᾶμε γιὰ κατ’ ἐξακολούθησιν ἐγκλημα!

Δημήτρης Μιχαλόπουλος

Δημήτρης Μιχαλόπουλος

Εἴπατε κάτι; Κακῶς! Ὅσα καὶ νὰ πεῖτε, τὰ κουδουνισμένα εἶναι ὑπὲρ ἄνω νόμων, ἤθους καὶ δικαστικῶν ἀποφάσεων. Ἤλθαν γιὰ νὰ ἀφανίσουν καὶ θὰ τὸ κάνουν μὲ ὅσα μέσα διαθέτουν. 

Φιλονόη.

Σχετικὰ θέματα:

Ἀφαίρεσις τῶν Πομάκων ἀπὸ Δραγώνα ἀντὶ προσθέσεώς τους….

Πτυχία μαϊμοῦδες καὶ δάσκαλοι ἀρκοῦδες 

Ἡ Δραγώνα εἶναι παράνομη ἀλλὰ παραμένει!

Ὁ νέος δούρειος ἵππος

Τὰ Ἐλγίνεια, ἡ Μελίνα, ὁ Ντασσὲν καὶ οἱ Γεφυραῖοι 

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος! [5]

Γιατί ἀκόμη πιστεύουμε πὼς ὑπάρχουν νόμοι; 

Ποὐθενὰ δὲν γίνεται τέτοια ἀπαξίωσις τῆς Ἐθνικῆς μας ζωῆς, ὅσο μέσα στὰ Πανεπιστήμια   

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος [4

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ , ἐδῶκι ἐδῶ

 

 

 

(Visited 65 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ἀναρμόδιον ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐγὼ δὲν θέλω πλέον νὰ μπουκάρω στὴν βο(υ)λή! Στὰ σχολεῖα θέλω νὰ μπουκάρω! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply