Παγκόσμιος ἀποσταθεροποίησις καί Ἑλληνισμός

Παγκόσμιος ἀποσταθεροποίησις καί ἙλληνισμόςὍταν τό πλέον ἰσχυρό κράτος τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος εἶναι εὐάλωτο στίς ἐπιθέσεις τῶν ἀγορῶν ὅσο ἡ Ἑλλάς καί ἄλλα ἀσθενέστερα κράτη, εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι οἱ ἀντοχές τοῦ παγκοσμίου συστήματος χτύπησαν κόκκινο καί κάτι πρέπει νά ἀλλάξῃ. Σέ δεινή θέσι δέν εὑρίσκονται μόνον οἱ Η.Π.Α. ἀλλά καί ἡ Ε.Ε. Ἡ πιστωτική κρίσις πού ἄρχισε τό 2008 δέν ἀντιμετωπίστηκε ὡς ἔπρεπε ἀλλά παραπέφθηκε στίς καλένδες. Ἔτσι σιγά σιγά μεταφέρθηκε ἀπό τόν ίδιωτικό στόν δημόσιο τομέα.

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέτυχαν νά ἐλέγξουν τήν κρίσι χρέους τῆς εὐρωζώνης. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς χειρισμούς τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως. Εἶχαν δίκαιον οἱ ἀγορές ὅταν ἔλεγαν ὅτι οἱ ἡγεσίες εἶναι κατώτερες τῶν περιστάσεων. Μήπως καί ἡ συνάντησις Μέρκελ – Σαρκοζί πού θά καταλήξῃ; Εὑρισκόμεθα σέ ἕνα στάδιο ἀποσταθεροποιήσεως, τουλάχιστον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως ἤ στήν περαιτέρω ἐμβάθυνσίν της μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται; Ἤδη ὑπάρχουν «φωνές» γιά περαιτέρω μείωσιν τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, δημιουργία παγκοσμίου νομίσματος κλπ.

Τά οἰκονομικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν σχεδόν ὅλες οἱ χῶρες τοῦ πλανήτου, ὑποτίθεται ὅτι θά ἐπιλυθοῦν μέσω τοῦ παγκοσμίου συστήματος διακυβερνήσεως. Ὅμως ἤδη, παρατητεῖται δημιουργία ἀνακλαστικῶν ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῶν κρατῶν καί τῶν λαῶν γιά τήν δική τους ἐπιβίωσι. Εὑρισκόμεθα σέ μιά κρίσι παρόμοια μέ αὐτήν τοῦ 1929;

Οἱ «μεγάλες δυνάμεις» (Ε.Ε. Η.Π.Α. κλπ) σήμερα δέν μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν μέσω πολεμικῶν ἐπιθέσεων. Ὁ Καντάφι στήν Λιβύη μετά ἀπό τήν ἐπίθεσιν τοῦ ΝΑΤΟ καλά κρατεῖ. Δέν ἦταν ἰκανή ἡ ἐπίθεσις αὐτή νά φέρῃ τό ἀναμενώμενο ἀποτέλεσμα. Στήν Συρία ὁ Ἄσαντ εἶναι μᾶλλον ἀπίθανο νά δεχθῇ ἐπίθεσι καί ἐπιδίδεται ἀνενόχλητος στήν σφαγή τοῦ λαοῦ του..

Μέ βάσι αὐτά τά δεδομένα τά – ὁποῖα γνωρίζει καλῶς ἡ τουρκία – ἔχει ἀρχίσει μέ θράσος νά ἀπειλῇ Ἑλλάδα καί Κύπρο. Μετά τά τετελεσμένα γεγονότα πού ἐδημιούργησε τὀ 1974, ἑτοιμάζεται, ἴσως, νά δημιουργήσῃ καινούργια. Ποιός εἶναι ἰκανός νά τήν σταματήσῃ;

Οἱ ἡγεσίες Ἑλλάδος καί Κύπρου – ὡς κατώτερες κι αὐτές τῶν περιστάσεων γιά νά μήν ὑπαινιχθῶ κάτι ἄλλο – ἀντιδροῦν μέ χαμηλούς τόνους ἤ δέν ἀσχολοῦνται καθόλου μέ τίς πράξεις καί τίς ἀπειλές τῆς γείτονος(!). Μήπως πλησιάζει ἡ ὥρα πού θά γίνουμε τό «πειραματόζωο» τοῦ πλανήτου καί σέ αὐτόν τόν τομέα, ὅπως γίναμε καί στόν οἰκονομικό; 

Μινώταυρος  

εἰκόνα  

(Visited 29 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Παγκόσμιος ἀποσταθεροποίησις καί Ἑλληνισμός

 1. Νὰ ἐπαναλάβω Φιλονόη ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι σοβαρὸν κράτος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχον μετὰ τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστὰν καὶ ὡς ἐκ τούτου πᾶς συσχετισμὸς καὶ πᾶσα σύγκρισις μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο εἶναι ἄνευ ἀντικειμένου. Δεύτερον, ἡ Κύπρος γράφει εἰς τὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της τὰ τουρκικὰ γκαρίσματα καὶ ψευτοπαλληκαρισμοὺς καὶ θὰ κάμῃ τὸ δικό της ἐνῶ οἱ ἐδῶ ἀλητήριοι φροντίζουν νὰ διασπείρουν ἐντέχνως φοβίες. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΑΡ.
  Τέλος, καὶ ἐγὼ εἶμαι εἷς ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν ΠΛΗΡΩΣ μὲ τὰ τουρκικὰ καμώματα. Ἔχω σοβαρότερα πράγματα νὰ σκεφθῶ.
  Καὶ νὰ μὴ τὸ λησμονήσω. Ἡ 3η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Σάββατον, εἶναι ἐγγύς.

 2. Ἀγαπητὴ Φιλονόη

  Μερικὲς σκέψεις πάνω στὸ πολὺ ἀξιόλογο ἄρθρο ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποια ἄλλα στοιχεῖα.
  Ἡ Ἀμερικὴ δὲν εἶναι τὸ πλέον ἰσχυρὸ κράτος στὸν κόσμο, μᾶλλον τὸ πιὸ ἀδύναμο εἶναι: οἱκονομικά, διότι χρωστάει περίπου το 1300% τοῦ ΑΕΠ της, σύμφωνα μὲ τὰ πραγματικὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, κι ἂς ἀφήσουμε τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς -τῆς ταιριάζει τὸ εὐαγγελικὸ ῥητό, “ἄφες τοὺς νεκροὺς θἀπτειν τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς”-, στρατιωτικά, ἐπειδὴ ἔχασε ὄλους τοὺς πολέμους τῆς τελευταίας τεσσαρακονταετίας, ὀργανωτικά, διοικητικά, σχεδὸν πάνω ἀπ’ τὸ ἕνα τρίτο τῶν πολιτειῶν ἔχουν χρεωκοπήσει καὶ δὲν δουλεύουν οἱ ὐπηρεσίες τους, ἐνῶ ἐμεῖς καὶ ὑπὸ τὸν ἀτλαντικὸ σοσιαλισμὸ ἔχουμε καλύτερη δημόσια διοίκηση. Ἀκόμη τουλάχιστον…
  Τὰ χρέη τῆς Εὐρωζώνης δὲν εἶναι τῆς ἴδιας μορφῆς μὲ τὸ ἀμερικανικό, διότι εἶναι ὑπερχρεωμένες μερικὲς χῶρες, τοῦ Νότου, ἀλλὰ ἡ γερμνικὴ οἰκονομία εἶναι πανίσχυρη καὶ αὐτὴ θὰ κρίνει τὸν καθοριστικὸ οἰκονομικὸ πόλεμο.
  Στὴν παγκόσμια οἰκονομία, ἡ Ἀμερικὴ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἀπ’ τὴν κινέζικη βοήθεια κι ἂς τερετίζουν τὰ παπαγαλάκια γιὰ τὴν ἀνἀγκη ἀνατιμήσεως τοῦ ρεμίνμπι. Χθὲς τὸ Πεκῖνο ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπ’ τὸ 2005 ἕως σήμερα τὸ νόμισμά του ἀνατιμήθηκε κατὰ 20% τουλάχιστον ἀπέναντι στὸ δολλάριο, ἢ ἀντιστρὀφως τὸ δολλάριο ὑποτιμήθηκε κατὰ 40% ἀπέναντι στὸ ρεμίνμπι, ἁλλὰ τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρὸς τὴν Κίνα αὐξήθηκε ἀπ’ 110 δις δολλάρια σὲ 180, δηλὰδὴ κατὰ 60% τὴν ἴδια περίοδο. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότης, ἡ Ἀμερικὴ δὲν ἔχει ἀνταγωνιστικοὺς παραγωγικοὺς κλάδους πλέον.
  Γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ προδοσία τῆς κυβερνήσεως, διότι δὲν εἴμασταν κι οὔτε εἶμαστε ὐπερχρεωμένοι, τὰ ἔχουμε γράψει αὐτά, ἐνῶ δὲν ἀξιοποιοῦμε καὶ τοὺς ἀνταγωνιστικοὺς διεθνῶς κλάδους τῆς οἰκονομίας μας, τὴν ἐμπορικὴ ναυτιλία καὶ τὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ. Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν Κύπρο, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμὸ στὴν οἰκονομία.
  Αὐτὰ τὰ λίγα,

  Χρῆστος Ζ. Καρανίκας

 3. Μινώταυρε,

  Εὐχαριστῶ, Ἂν τὸ συνειδητοποιήσουμε αὐτό, ἀμέσως ἀποτινάσσουμε τὸν ἀτλαντικὸ ζυγὸ καὶ κατακτοῦμε τὴν θαρραλέα στάση τῆς αὐτογνωσίας. Ἡ διαπλοκὴ ἔχει ὡς πολιορκητικὸ κριό της, ἀκριβῶς τὴν προπαγάνδα τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας, ὄχι μόνο πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς, ἀλλὰ καὶ ἰδεολογικῆς περισσότερο. Ὄλοι αὐτοὶ οἱ προφέσσορες καὶ οἱ σοφοὶ συμβουλάτορες τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς διαπλοκῆς μας -ὁ χυδαῖος λόγος τους ἁρμόζει παρόμοια ἀπάντηση- καὶ προφῆτες τῆς διαλύσεως τῆς Εὐρωζώνης,γιατὶ δὲν δίνουν τὶς συμβουλές τους στὸν Ὀμπάμα καὶ στὴν κυβέρνησή του;

  Χρῆστος

  • Χρῆστο
   μά, ἡ διάλυσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως,(“ἐπώδυνη” γιά ὅλα τά κράτη της, μηδέ τῆς Γερμανίας ἐξαιρουμένης) σέ λίγα χρόνια θά ἔχῃ συντελεστῇ. Ἡ ἀπόφασις εἶναι εἰλημμένη.
   Μετά καί τήν ἐπερχόμενη κατάρρευσι τῶν ΗΠΑ….μένει νά δοῦμε ποιός θά “πάρῃ κεφάλι”. Ὑποψιάζομαι…ἀλλά καλλίτερα νά μιλοῦμε μέ ἀποδείξεις.

Leave a Reply