Ὁ Τσᾶβες ἐθνικοποιεῖ τὸν χρυσό….

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην εθνικοποίηση με διάταγμα που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες.
Picture 0 for Βενεζουέλα: Εθνικοποίηση του χρυσού εξαγγέλει ο Τσάβες

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγο Τσάβες ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εθνικοποιήσει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουχρυσού, τόσο τα χρυσωρυχεία όσο και τις εταιρίες επεξεργασίας, και ότι πρόκειται να ενισχύσει τα αποθέματα της χώρας.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του θα προβεί στην εθνικοποίηση με διάταγμα που θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες.

“Έχω εδώ τους νόμους που θα επιτρέψουν στο κράτος να εκμεταλλευθεί όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Θα εθνικοποιήσουμε το χρυσό και θα τον μετατρέψουμε, μεταξύ άλλων, σε αποθέματα διότι η αξία του συνεχίζει να αυξάνεται”, πρόσθεσε ο Τσάβες.(βόρεια)

Κάτι πράγματα ποὺ συμβαίνουν στὸν κόσμο ὅταν ὁ ἡγέτης εἶναι σοσιαλιστὴς κι ὄχι σοσιαλΗστής! Ἐδῶ τί ἀκριβῶς συμβαίνει εἴπαμε; Τὸν χρυσὸ τί τὸν κάνουν; Καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους τὸν ἀνασύρουν ἀπὸ τὴν γῆ; 

Καλά, μὴν περιμένετε κάτι καλλίτερο… Γιατί ἄλλως τε μᾶς κουβαλοῦν τὰ ΛΑΘΡΟεισαγώμενα; Γιὰ νὰ γεμίσουμε χρῶμα καὶ νὰ ὀμορφύνουμε τὴν ζωή μας; Λᾶθος… Γιὰ νὰ βγάζουν τὸν χρυσὸ (κι ὄχι μόνον) τζᾶμπα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν ἐμᾶς ποὺ κοντεύουμε νὰ ἀφανιστοῦμε καὶ γιὰ νὰ τοὺς φέρνουν κουκιά, ψηφαλάκια…

Καταλάβατε;

Φιλονόη.

(Visited 10 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ Τσᾶβες ἐθνικοποιεῖ τὸν χρυσό….

  1. Ὁ Τσάβες, Φιλονόη, εἶναι ἡγέτης ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Καπαδόκης (Ἐρτογάν). Μέγας ἡγέτης εἶναι καὶ ὁ Πούτιν ἐνῶ ὑπάρχει καὶ ὁ Μπερλουσκόνι ὅστις ἄν καὶ δὲν εἶναι ἡγέτης εἶναι ἐντούτοις ἄριστος πολιτικός. Καὶ ἐνῶ ἐδῶ καλῆ τύχῃ τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχει ὁ ἀνάλογος Τσάβες, Ἐρτογὰν ἤ Μπερλουσκόνι, δυστυχῶς οἱ Ἑλλαδῖται δὲν ἔχουν οὔτε τὴν στοιχειώδη ἔστω εὐφυΐαν τῶν Βενεζουελανῶν, Ἰταλῶν, Ρώσων ἤ Τούρκων νὰ τὸν διακρίνουν καὶ νὰ τὸν στηρίξουν. Καὶ ὅταν ἐρωτᾶς ἀπορημένος “πῶς γίνεται αὐτὸ ρὲ παιδιά”; ἀποποιοῦνται τῶν εὐθυνῶν των ἐπικαλούμενοι τὴν περίεργον ἀχρωματοψίαν των ἡ ὁποία δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ βλέπουν πέραν τοῦ κυανοῦ πρασίνου καὶ ἐρυθροῦ.
    Κολλημένες καταστάσεις….

Leave a Reply