Βίλα Κέρυλος.

Ἡ ἀγάπη κι ὁ θαυμασμὸς ποὺ κάθε νοήμων ἄνθρωπος ἀνὰ τὸν πλανήτη τρέφει γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ πολιτισμό, εἶναι παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν γιὰ κάθε

 κουδουνισμένο ποὺ ἔχει περάσει ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ τόπου μας. 

Σήμερα σᾶς μεταφέρω ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον τοῦ Βισάλτη ἕνα ἔργο ἀναδείξεως τοῦ δικοῦ μας παρελθόντος, ποὺ ὅμως ἐστήθῃ στὴν Γαλλία. 

Ἐδῶ; Μὴν τὸ συζητᾶτε… Δὲν ὑπάρχει τέτοια περίπτωσις! Καὶ μάλλιστα ἐπὶ Γερουλάνου πλέον, τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη πιὸ ξεκάθαρα. Ὅλα τὰ εὑρήματα θὰ πᾶνε πρὸς …κατάχωσι!

Φιλονόη.


Βίλα Κέρυλος – (Villa Kerylos)

 

–  Το 1902 στην ακτή Beaulier-beaulier-sur-mer στη Γαλλία,ο Theodore Reinach με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα Emmanuel Pontremoli-, έχτισε ένα ακριβές αντ
ίγραφο ενός ελληνικού σπιτιού της Ελληνιστικής περιόδου, 323-145 Π.Χ.Για αυτόν το λόγο, τα αρχικά σπίτια εκείνης της εποχής που ανασκάφθηκαν

 στη Δήλο και στους Δελφούς εξετάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί. Όλα τα μωσαϊκά και ο φωτισμός των επίπλων στο σπίτι είναι ακριβή αντίγραφα 
των πραγματικών αυτών που υπάρχουν στα μουσεία.Τα εργαλεία, τα υλικά και οι τεχνικές είναι παρόμοια με εκείνους που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής εποχής.

Οι εργασίες στο σπίτι διήρκεσαν έξι χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν, και κόστισαν 9 εκατομμύριο χρυσά γαλλικά φράγκα. Το σπίτι αυτό είναι ανοικτό στο κοινό ως μουσείο.
περισσότερες, πράγματι θαυμάσιες καὶ μοναδικὲς φωτογραφίες, στὸ Ἑλλήνων Δίκτυο.
(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply