Προηγμένη ἀρχαία Ἑλληνικὴ τεχνολογία.

Προηγμένη αρχαία ελληνική τεχνολογία-Οι πρόγονοι δεκάδων συσκευών που χρησιμοποιούμε σήμερα

Οι πρόγονοι δεκάδων συσκευών που χρησιμοποιούμε σήμερα:
ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ομοίωμα μηχανισμού που χρονολογείται ανάμεσα στο 250 και 350 μ.Χ. Αποτελείται από τρεις δακτυλίους, οι οποίοι μπορούν να περιστραφούν κατά 360 μοίρες. Εκτός από τον υπολογισμό της ώρας, το όργανο προσδιορίζει το αζιμούθιο και το ύψος του ηλίου ή κάποιου άλλου αστέρα.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΡΟΛΟΪ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ομοίωμα μηχανισμού της βυζαντινής εποχής (περίπου 530μ.Χ.). Σύνθετος ως προς τη λειτουργία του, περιλαμβάνει ηλιακό ρολόι και ημερολογιακό μηχανισμό. Θεωρείται ως “απόγονος” του περίφημου υπολογιστικού οργάνου της ελληνιστικής περιόδου, γνωστού ως ‘Μηχανισμός των Αντικυθήρων” .

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
Ομοίωμα μηχανισμού που χρονολογείται από το 1026 μ.Χ. Η χρήση του συνίσταται για τη μέτρηση γωνιαίων αποστάσεων δύο αντικειμένων καθώς και για τη μέτρηση του ύψους του ηλίου και άλλων αστέρων, από το οποίο και προσδιορίζονται οι εποχές, η διάρκεια της ημέρας, ο μεσημβρινός του τόπου κα.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ

Ομοίωμα μηχανισμού του 3ου αι. π.Χ. Αποτελείται από συνδυασμό δοχείων, εφοδιασμένων με ρυθμιζόμενους ελεγκτές ροής ύδατος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ανύψωση του πλωτήρα στο τελευταίο δοχείο. Ο πλωτήρας φέρει δέκτη, ο οποίος υποδεικνύει την ακριβή ώρα πάνω σε περιστρεφόμενο τύμπανο. Το τύμπανο αλλάζει θέση ανάλογα με
την ημερομηνία, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής διαίρεση των δώδεκα ημερήσιων ωρών, που μετρούσαν την εποχή εκείνη.

ΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΡΩΝΟΣ
Ομοίωμα του κινητού αυτόματου του Ήρωνα του Αλεξανδρινού, με βάση τις περιγραφές που περιέχονται στο έργο του “Αυτοματοποιητική”. Την κινητήρια ενέργεια προκαλεί η πτώση ενός βάρους, συνδεδεμένου με τον κινητήριο τροχό μέσω νημάτων με τη βοήθεια τροχαλιών. Η ταχύτητα πτώσης του βάρους καθορίζεται από την ελεγχόμενη ταχύτητα ροής του υλικού που το συγκρατεί. Ο προγραμματισμός των κινήσεων, τόσο του ίδιου του αυτόματου, όσο και των ειδώλων του, γίνεται με δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες περιελίξεις.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι

Μακέτα πλυντηρίου μεταλλευμάτων για την παραγωγή αργύρου στη Λαυρεωτική κατά τους κλασικούς χρόνους. Κύριος σκοπός του πλυντηρίου ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης νερού κατά τον καθαρισμό του μεταλλεύματος από τα ανεπιθύμητα συστατικά του, με ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου νερού.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΡΩΝΟΣ (ΔΙΚΟΛΟΣ)

Ομοίωμα μηχανισμού για την ανύψωση δομικών υλικών. Αποτελείται από μία ξύλινη γέφυρα σχήματος Π και δύο τροχαλίες, μία κινητή και μία σταθερή.

ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

Ομοίωμα μηχανισμού άντλησης ύδατος. Αποτελείται από ξύλινη κυλινδρική θήκη-αγωγό, μέσα στον οποίο περιστρέφεται ελικοειδής κατασκευή. Χρησίμευε στην άρδευση αγρών, καθώς και στην άντληση υδάτων από το εσωτερικό των πλοίων.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΕΡΑΧΩΡΑ)

Ομοίωμα μηχανισμού από την Περαχώρα της Κορίνθου (300π.Χ.). Ο μηχανισμός αποτελείται από ξύλινη σταθερή βάση πάνω από υδατοδεξαμενή, εφοδιασμένη με περιστρεφόμενο τροχό που φέρει δοχεία στην περιφέρειά του. Επιπλέον, συνδέεται με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, έτσι ώστε η κίνηση των ζώων στο οριζόντιο επίπεδο να θέτει σε κίνηση τον κατακόρυφο τροχό.

ΔΙΟΠΤΡΑ ΗΡΩΝΟΣ

Ομοίωμα οργάνου που επέτρεπε ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις στην επιφάνειας της γης. Μετρά αζιμούθια, ύψη, μήκη και γωνιακές αποστάσεις.

ΑΝΤΛΙΑ ΚΤΗΣΙΒΙΟΥ

Αποτελείται από δύο όμοιους κυλίνδρους που φέρουν έμβολα, τα οποία με τη βοήθεια μοχλού κινούνται παλινδρομικά και σε αντίθετη κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή δημιουργεί κενά αέρος και αναρρόφηση του νερού. Τα ανοίγματα φράσσονται με κατάλληλες βαλβίδες έτσι ώστε το νερό που αναρροφείται να εξωθείται στη συνέχεια προς την έξοδο που βρίσκεται ψηλότερα από την επιφάνεια της άντλησης.

ΣΤΡΕΠΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΟ

Ομοίωμα φορητού μηχανήματος εκτόξευσης υγρού πυρός, βασισμένο στην αναφορά του Ήρωνα του Βυζαντινού στα “Πολιορκητικά”.

ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αντίγραφο ενεπίγραφης στήλης του 4ου αιώνα π.Χ. Το κείμενό της αναφέρεται σε μία παραγγελία για την κατασκευή μπρούτζινων συνδέσμων και περιέχει τεχνικές και χημικές προδιαγραφές για την κατασκευή τους. Το κείμενο της επιγραφής αποτελεί μία από τις αρχαιότερες αναφορές σε θέματα ποιοτικού ελέγχου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ομοίωμα ενός από τους πλέον σύνθετους μηχανισμούς που διασώθηκαν από την αρχαία Ελλάδα. Αποτελείται από 32 (τουλάχιστον) γρανάζια, διαφόρων μεγεθών, τα οποία έμπαιναν σε κίνηση ταυτόχρονα από μία χειρολαβή. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ένα διαφορικό γρανάζι. Σύμφωνα με τη μελέτη του Derek de Solla Price, ο μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε ως αστρονομικό όργανο μεγάλης ακρίβειας. Κατασκευάστηκε περίπου το 80 π.Χ. πιθανότατα στη Ρόδο. Η επιστημονική και ιστορική αξία του οργάνου είναι τεράστια, αφού όμοιό του δεν έχει βρεθεί αλλού.

ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

Ομοίωμα του μηχανισμού που αναφέρεται στο έργο “Πνευματικά” του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Η αιολόσφαιρα του Ήρωνα αξιοποιεί την πίεση του ατμού και τη μετατρέπει σε κινητήρια περιστροφική δύναμη. Αποτελεί αναμφίβολα πρόδρομο της ατμομηχανής.

ΣΧΟΛΙΟ: Από τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης και τις περιγραφές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, αποδεικνύεται πως οι πρόγονοί μας είχαν άριστες σχέσεις με την τεχνολογία κι αρκετές εφευρέσεις τους λειτουργούν μέχρι σήμερα, με την ίδια βασική αρχή ή υπήρξαν πρόδρομοι των σημερινών “ανακαλύψεων”. Είναι δε ξεκάθαρο, πως οι Ελληνικές κυβερνήσεις κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα για θεαματικές και ψηφοθηρικές εκδηλώσεις “στυλ φιέστας”, αλλά δεν φαίνονται καθόλου διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν έρευνες που φέρνουν στο φως συγκλονιστικά επιτεύγματα του αρχαίου Ελληνισμού.
Αν εμβαθύνουμε με καθαρό μυαλό τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο, θ’ ανακαλύψουμε εκτός από την χειροπιαστή αλήθεια, εκτός από τα τεκμήρια της προηγμένης τεχνολογίας τους κι ένα δίδαγμα της ασύλληπτης σοφίας τους. Το δίδαγμα που ο σύγχρονος κόσμος δεν έλαβε ποτέ υπ’ όψιν του και γι’ αυτό αυτοκαταστρέφεται διαταράσσοντας την αρμονία του σύμπαντος, σε μια προσπάθεια να κατανικήσει την φύση. Η φύση εκδικείται! Γι’ αυτό οι αρχαίοι κράτησαν τις μεγάλες μάζες, μακριά από τα ερευνητικά εργαστήρια των επαϊόντων και γι’ αυτό τα χειροπιαστά τεκμήρια αργούν …. να κάνουν την εμφάνισή τους.NOESIS –

Εἶδες οἱ «ξυπόλητοι»;  (Αὐτὸ τὸ «ξυπόλυτοι» ἀγκάθι ἔχει γίνει μέσα μου… Ἂς ὄψεται ἡ ἀνόητη ποὺ τὸ εἶπε… Καὶ ἦταν καὶ «μορφωμένη»… Εἶχε καὶ πατούμενα…)

Ἡ παραπάνω ἀνάρτησις ἀπὸ τὸν Βισάλτη. Ἐξαιρετικὴ παρουσίασις ἀπὸ τὸ μουσεῖο ΝΟΗΣΙΣ ποὺ μᾶς γνωστοποιεῖ σήμερα τὸ ἱστολόγιον τοῦ Βισάλτη. Τὰ συγχαρητήριά μας. 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐδῶ μία παρουσίασις τοῦ μουσείου ΝΟΗΣΙΣ. (Δὲν κάνουμε διαφήμισι. Τὰ καλὰ ἀναδεικνύουμε!)

(Visited 16 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Προηγμένη ἀρχαία Ἑλληνικὴ τεχνολογία.

 1. Πολὺ ἀξιόλογη ἡ παρουσίασή σας, διότι ἀποδεικνύει τὴν πρόοδο τῶν Ἑλλήνων στὴν ἔρευνα κάθε μορφῆς. Κι ἂν δὲν τὴν μετέφεραν στὴν παραγωγή, αὐτὸ ὀφείλεται στὴν βάθύτατη περιφρόνησή τους γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὸ κυνῆγι τοῦ πλούτου. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι γνωστά…
  Ἕνα ἴσως πρέπει νὰ προσθέσετε, τὴν ἀστρονομικὴ ἔρευνα ἀπ’ τὴν ἀρχαιότητα ἕως τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπ’ τοὺς Τούρκους, πέραν τοῦ ὑγροῦ πυρὸς καὶ τῆς φοιτήσεως ἑκατοντάδων ξένων, κυρίως Δυτικῶν, στὰ Πανεπιστήμια τῆς βασιλευούσης καὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀκόμη καὶ ὣς τὴν ἡμέρα τῆς ἁλώσεως.
  Ὁ Νικηφόρος Γρηγορᾶς (1290 περίπου-1357) εἶναι γνωστὸς ἱστορικός, ἑλληνιστὴς μέγας, φιλόσοφος, θεολόγος, μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος. Τὸ 1324 μ.Χ. ἔλαβε τὴν ἐντολὴ ἀπ’ τὸν αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο τὸν Γ’ νὰ διορθώσει τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, διότι ἔχανε πολλὲς μέρες τὸν χρόνο. Παρουσίασε τὴν διόρθωση, ἀλλὰ ὁ αὐτοκράτωρ δίστασε νὰ τὸ ἐφαρμόσει φοβούμενος τὸν κλῆρο. Αὐτούσιο σχεδὸν τὸ ἐφάρμοσε ὁ πάπας Γρηγόριος 250 χρόνια μετά.
  Κάποια ὄργανα θὰ εἶχε γιὰ νὰ κάνει τόσο ἀκριβεῖς μετρήσεις.

  Χρῆστος Ζ. Καρανίκας

  • Ἔρευνα ἀστρονομίας δίχως ὄργανα ἀστρονομικὰ καὶ βαθύτατες γνώσεις μαθηματικῶν καὶ φυσικῆς δὲν γίνεται. Ἀλλὰ μᾶς ἔχουν «πείσει» πὼς ἡ ἀστρολογία (ἀστρονομία κατ’ οὐσίαν) ἦταν κάποια κατὰ φαντασίαν …….πάθησις!!!
   Ἐδῶ http://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/10/atlas/ παρουσιάζω μία δική μου ἐκτίμησι γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀστρονομίας.

Leave a Reply