«Φάμπρικα» νομιμοποιήσεων λαθρομεταναστῶν ἐκ νέου…

Σημαντικές ἀλλαγές τόσο ὡς πρός τά ἀρμόδια ὄργανα ὅσο καί ὡς πρός τήν διαδικασία ἐκδόσεως ἀδειῶν διαμονῆς γιά τούς περίπου 750.000 νομίμους μετανάστες πού ζοῦν καί ἐργάζονται στήν χώρα μας φέρνει νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου ἐσωτερικῶν πού συζητεῖται ἤδη στή Βουλή. 

Μέ ὅλες αὐτές τίς ρυθμίσεις, ἡ κυβέρνησις ἄνοιξε τήν κερκόπορτα γιά ἔμμεσες νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστῶν. Καί τήν ἄνοιξε διάπλατα, γιατί μέ τόν νόμο 3385/2005 τοῦ κ. Παυλόπουλου δέν ἐπετρέπετο νά ἀποκτήσουν ἄδεια διαμονῆς μή ἐξαιρετικοῦ χαρακτῆρος ἄνθρωποι πού εἰσῆλθον παρανόμως στήν Ἑλλάδα, παραβιάζοντας τά σύνορα μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἔμεναν ὅσο χρόνο ἀπαιτεῖτο γιά τήν ἀνάρρωσίν τους καί τήν λῆξιν τῆς προσωρινῆς ἀδείας διαμονῆς καί μετά ὑπεχρεοῦντο νά ἐγκαταλείψουν τήν χώρα. Τώρα, παρά τό γεγονός ὅτι μπῆκαν παρανόμως καί χωρίς χαρτιά καί νομιμοποιητικά ἔγγραφα, μποροῦν νά ὑπαχθοῦν στήν νέα ῥύθμισι, ἀποδεικνύοντας ὅτι συνεπλήρωσαν 10ετῆ παράνομη διαμονή καί νά ἀποκτήσουν κανονική ἄδεια διαμονῆς!

Φυσικά ὅλες αὐτές οἱ νομοθετικές ἐμπνεύσεις ἀναμένεται νά προσελκύσουν νέα πλήθη λαθρομεταναστῶν, ἰδίως ἀπό τίς πολύπαθες χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς πού, οὕτως ἤ ἄλλως, εὑρίσκονται σέ μεγάλη πολιτική καί κοινωνική ἀναστάτωσι.

Τό ντόμινο τῶν έξελίξεων στόν τομέα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς συμπληρώνει ἡ πρόθεσις τῆς κυβερνήσεως νά προχωρήσῃ στό θέμα τού φράχτη στόν Ἕβρο, παρά τίς ἀρχικές ἀντιδράσεις τῆς Ε.Ε.

Τήν εἴδησι τήν διάβασα στά “Ἐπίκαιρα”

εἰκόνα  

(Visited 65 times, 1 visits today)
One thought on “«Φάμπρικα» νομιμοποιήσεων λαθρομεταναστῶν ἐκ νέου…

  1. ἒχουμε καί ἕνα σκασμό Ἀφρικανούς φορεῖς τοῦ AIDS πού τούς γιατροπορεύουμε δωρεάν … ἐνῶ ἀπό τούς ἕλληνες ψάχνουμε νά βροῦμε τρόπους νά τούς γδάρουμε ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ !
    Χώρια ἀπό αὐτό, ἔχουμε τούς διάφορους λαθρολάγνους, νά βρίσκουν δικαιολογίες κάθε φορά γιά τήν παραβατική συμπεριφορά τους !

Leave a Reply