Ῥομποτικὴ χειρουργική.

 Ἡ μικροχειρουργικὴ εἶναι μία μέθοδος ποὺ ἐφαρμόζεται σὲ ὅλο καὶ περισσότερες ἐπεμβάσεις σήμερα. 
Στόχος της ἡ μεγαλυτέρα δυνατότης ἐπεμβάσεων σὲ «δύσβατες» περιοχές, ἡ μικροτέρα δυνατὴ τομὴ καὶ ἡ δυνατὸν ἐλαχίστη ἀπώλεια αἵματος. 
Ὅλη αὐτὴ ἡ πλευρὰ τῆς ἰατρικῆς ἔχει «δομηθεῖ» μὲ ἐπίσης πολλαπλοὺς στόχους, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἐκ τῆς ἀποστάσεως δυνατότητα ἐπεμβάσεων (ΝΑΣΑ) ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα τους ἔχει πλέον γίνει σημεῖον ἀναφορᾶς σχεδὸν γιὰ κάθε μορφῆς ἐπέμβασι. 
Σαφῶς καὶ ὅλοι μας μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε τὰ εὐεργετήματά της. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενον. 
Ἡ τεχνολογία, σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἰατρικὴ, πλέον παρέχουν ὄλο καὶ περισσοτέρους δρόμους θεραπείας. Κάτι ποὺ πράγματι ἡ ἀνθρωπότης χρειάζεται. 
Φιλονόη.
Ρομποτική … χειρουργική ονομάζεται η χειρουργική με τη χρήση ρομπότ. Κατά τη ρομποτική χειρουργική, ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε μια χειρουργική κονσόλα-Η/Υ, όπου βλέπει σε μια οθόνη το χειρουργικό πεδίο, τρισδιάστατο και μεγεθυσμένο, και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς, που μοιάζουν με joysticks. Οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μέσω τον μοχλών αυτών μεταφέρονται ψηφιακά, ταυτόχρονα και με θαυμαστή ακρίβεια, στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες ενός ρομπότ, οι οποίοι εκτελούν τις κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο. Οι κινήσεις των βραχιόνων του ρομπότ ελέγχονται 100% από τον χειρουργό, ο οποίος πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένος στη χρήση του ρομποτικού συστήματος.Η ρομποτική χειρουργική είναι εξέλιξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική χειρουργική μέθοδος που θέτει στη διάθεση του χειρουργού εξαιρετικά λεπτά και εύκαμπτα εργαλεία που εκτελούν τις χειρουργικές κινήσεις με πρωτοποριακή ακρίβεια, μέσα από μικροσκοπικές τομές στο δέρμα του ασθενούς.

Πώς αναπτύχθηκε η ρομποτική χειρουργική

Η πρώτη πρόκληση της ρομποτικής χειρουργικής σχετίζεται με την τηλε-ιατρική. Μέχρι σήμερα ήταν αδιανόητο να πραγματοποιηθεί επέμβαση από μακριά, χωρίς δηλαδή να συνυπάρχουν ο ασθενής και ο χειρουργός στον ίδιο χώρο. Αυτός ο περιορισμός οδήγησε τη NASA και τον στρατό να ξεκινήσουν έρευνες ώστε να δημιουργηθεί ένας τρόπος να χειρουργούνται οι αστροναύτες από γιατρούς που βρίσκονταν στη γη, και αντίστοιχα οι στρατιώτες, που κινδύνευε η ζωή τους στο πεδίο της μάχης, από γιατρούς που βρίσκονταν σε κάποιο απομακρυσμένο και ασφαλές σημείο! Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη της τηλε-ιατρικής, που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της ρομποτικής χειρουργικής.

Ένας ακόμη περιορισμός που κλήθηκε και κατόρθωσε να ξεπεράσει η ρομποτική χειρουργική είναι ο περιορισμός που έθετε ο σχεδιασμός των λαπαροσκοπικών εργαλείων, τα οποία δεν ήταν αρκετά εύκαμπτα ώστε να πραγματοποιήσουν ορισμένες κινήσεις. Με τη συντριπτική αποδοχή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής από τη χειρουργική κοινότητα, εξαιτίας των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στον ασθενή, ήταν απαραίτητο να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, όπως και συνέβη με την εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής.

Η ρομποτική χειρουργική επέτρεψε ακόμη να αρθούν οι περιορισμοί που υπήρχαν στην πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία. Η μοναδική ακρίβεια των κινήσεων των χειρουργικών βραχιόνων επιτρέπει στους χειρουργούς και τους παιδοχειρουργούς να πραγματοποιούν επεμβάσεις σε σημεία του σώματος όπου παλαιότερα δεν θα τολμούσαν, και να σώζουν περισσότερες ζωές με ελάχιστο κίνδυνο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ελάχιστα τραυματική μέθοδος, εξαιτίας της ακρίβειας με την οποία γίνονται οι κινήσεις του γιατρού.

Εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια αίματος.

Εξασφαλίζει μικρότερο πόνο.

Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών. Μειώνει σημαντικά το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο.

Εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση.

Παρέχει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα.

Επιτρέπει στον χειρουργό να έχει τρισδιάσταση (3D) εικόνα του χειρουργικού πεδίου, σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση. (medical news)

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply