Στὰ ἴχνη τῶν χαμένων χρωμάτων!

Εἶναι μεγάλο, τὸ γνωρίζω, ἀλλὰ ἀξίζει τὸν χρόνο καὶ τὸν κόπο…

(γένος Ἑλλήνων)

Εἶναι ἕνα ταξείδι στὰ χρώματα ποὺ χάσαμε καὶ ποὺ ἀξίζει νὰ γνωρίζουμε. 

Φιλονόη. 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply