Στά πρόθυρα, ἀκόμη, μιᾶς ἐθνικῆς τραγωδίας;

cea0cebfcf8dceb5ceafcebdceb1ceb9cebfcf80ceb1cf84ceadcf81ceb1cf82cebccebfcf853bἩ περίοδος τῆς, λεγομένης, μεταπολιτεύσεως, ἄρχισε ὑπό τήν σκιάν τῆς μεγαλυτέρας ἐθνικῆς τραγωδίας τῶν τελευταίων ἐτῶν.

Ἡ σημερινή κυβέρνησις παραπαίει καί ἐγκλωβίζεται στίς λανθασμένες ἐπιλογές της. Λύσι στήν κρίσιν χρέους δέν ἔδωσε. Ἡ ἀνεπάρκειά της εἶναι προφανής, ἀκόμη καί στούς ἀνίδεους ἤ στούς μή ἐνδιαφερομένους γιά τά “κοινά” πολίτες. Ἡ δημοσία περιουσία ἑτοιμάζεται νά πωληθῇ σέ ἐξευτελιστικές τιμές. Τά πρόσθετα ὀδυνηρά οἰκονομικά μέτρα εὑρίσκονται “πρό τῶν πυλῶν”. Τά λουκέτα αὐξάνονται μέ γεωμετρική πρόοδο. Οἱ ἄνεργοι, ἐπίσης.

Τά Ἑλληνοτουρκικά θέματα εὑρίσκονται σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Πάρα πολύ ἐπικίνδυνο. Αἰγαῖο, ὑφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, ἐθνικός ἐναέριος χῶρος, «γκρίζες ζῶνες» (δῆθεν), ἀκόμη, νά δωθῇ, ἔστω μιά προσωρινή λύσις.

Ἡ ἀδιαφορία τῶν κυβερνήσεων τῆς ἀποκαλουμένης μεταπολιτεύσεως γιά τό Μακεδονικό καί τήν ὀνομασία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων εἶναι πασιφανής, ἄρα τό θέμα θεωρεῖται λῆξαν.

Ἡ Κύπρος ἀπεφάσισε νά ἀξιοποιήσῃ τόν ἐθνικό της πλοῦτο καί θά προχωρήσῃ τόν ἄλλο μῆνα σέ ἔρευνες γιά πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο, μέ ὅτι αὐτό συνεπάγεται ἀπό πλευρᾶς τουρκίας. Στήν φάσιν πού ἔφτασε ἡ διαδικασία δέν μπορεῖ νά κάνῃ πίσω. Δέν ἔχει τό δικαίωμα. Θά θεωρηθῇ ὡς ἔλλειψις θάρρους ἤ προδοσίας.

Οἱ Ἑλληνικές κυβερνήσεις τηροῦν ἀμυντική στᾶσι.  Μιά παροιμία λέει: “ὅπως σοῦ παίζουνε τήν λύρα νά χορεύῃς.” Στόν ὡπλισμένο μέ καλάζνικωφ, δέν ἐπιτίθεσαι μέ μαχαίρι.

Ἡ ἐποχή τῆς μεταπολιτεύσεως ὁδεύει πρός τό τέλος της. Ἡ γενιά τοῦ στημένου πολυτεχνείου ἀπεδείχθη ἀνίκανη, ἄχρηστη, καί διεφθαρμένη. Ἄς ἐλπίσουμε πώς δέν θά ἀποδειχθῇ καί ἐθνική μειοδότης. 

Ἱστάμεθα ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς. Μήπως εἴμεθα στά πρόθυρα, μίας, ἀκόμη, ἐθνικῆς τραγωδίας; Κάποια στιγμή ἡ καταρρέουσα πορεία τῆς ἐθνικῆς μας ὑποστάσεως θά εἶναι μή ἀναστρέψιμος. 

«Δέ σάχνει μιά δουλειά, ἀνέ δέ σοχαλάσῃ». Ἄς τήν χαλάσουμε, λοιπόν.-(εἰκόνα)  

Μινώταυρος

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply