Ἔφεδροι …κομάντος «καταλαμβάνουν» τό Σύνταγμα

«Ἀπόβασιν» στήν πλατεία Συντάγματος πρόκειται νά πραγματοποιήσουν σήμερα Σάββατο, οἱ ἔφεδροι καταδρομεῖς καί πεζοναῦτες πού ὑπηρέτησαν στίς Εἰδικές Δυνάμεις τῆς χώρας μας, προκειμένου νά διαμαρτυρηθοῦν τόσο γιά τά οἰκονομικά μέτρα τῆς κυβερνήσεως ὅσο καί γιά τήν πορεία τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων καί τό ξεπούλημα τοῦ δημοσίου πλούτου. Τό ραντεβοῦ ἔχει δοθεῖ στήν Ὀμόνοια στίς ἕξι τό ἀπόγευμα, ἀπ΄ ὅπου καί ἐν συνεχείᾳ οἱ ἔφεδροι λοκατζῆδες καί πεζοναῦτες θά κατευθυνθοῦν πρός τήν πλατεία Συντάγματος, ὅπου ἔχουν σκοπό νά διαδηλώσουν. Οἱ Ἕλληνες κομάντος πού θά λάβουν μέρος στήν κινητοποίησι, σέ μία ἔνδειξι πειθαρχίας ἀλλά καί προσηλώσεως στό ἐθνόσημο καί τήν ἱστορία τους, θά φοροῦν ὅμοια μπλουζάκια μαύρου χρώματος, στό μπροστινό ἀλλά καί στό πίσω μέρος τῶν ὁποίων θά διακρίνονται τά ἐμβλήματα «Ὁ Τολμῶν νικᾶ» καί «Θαρσῆν Χρῇ» γιά ὅσους ὑπηρέτησαν ὡς καταδρομεῖς καί πεζοναῦτες ἀντίστοιχα. Παράλληλα, στό πίσω καί κάτω μέρος τῆς μπλούζας θά ἀναγράφεται καί ἡ ὁμάδα πού διοργάνωσε τήν ἐκδήλωσι, ἡ Κοινότητα Ἐφέδρων Εἰδικῶν Δυνάμεων (ΚΕΕΔ).

Πρόκειται γιά μία κινητοποίησι πού ὅμοιά της δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ ποτέ στά χρονικά τῆς μεταπολιτεύσεως, στό πλαίσιο τῆς ὁποίας ἀναμένεται νά παραχθῇ καί νά διαδηλώσῃ ἐνώπιον τῆς Βουλᾶς ἕνα ἀπό τά πλέον καλά ἐκπαιδευμένα καί ὀργανωμένα κομμάτια τῆς ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἐφεδρείας. Ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων ἀναμένεται νά ἀνέλθῃ σέ ἀρκετές ἑκατοντάδες ἄτομα, δεδομένης καί τῆς ἀνοιχτῆς προσκλήσεως πού ἔχει ἀποσταλεῖ μέσω διαδικτύου σέ ὅλα τά μέλη τόσο τῆς ΚΕΕΔ ὅσο καί τοῦ Συνδέσμου Ἀποστράτων Εἰδικῶν Δυνάμεων. «Ἐμεῖς τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων τήν ἡμέρα πού ἀπολυθήκαμε δέν πεθάναμε οὔτε ἐξαφανιστήκαμε. Εἴμαστε ἐδῶ, ὑπάρχουμε, ζοῦμε μέσα στήν κοινωνία. Βλέπουμε, ἀκοῦμε, παρακολουθοῦμε τά πάντα καί εἴμαστε ἐξοργισμένοι μέ τήν κατάντια τῆς πατρίδος μας. Ἐμεῖς ἔχουμε ὁρκιστεῖ νά φυλάττουμε πίστι εἰς τήν πατρίδα καί ὁ ὅρκος μας ἰσχύει μέχρι νά πεθάνουμε. Ἔμεῖς, λοιπόν, οἱ Ἕλληνες Κομάντος, ὑπηρετήσαμε μία δύσκολη θητεία καί τόν μπερέ μας, τά διακριτικά μας καί τά σχολεῖα πού περάσαμε τά ἐξαγοράσαμε μέ ἱδρῶτα καί αἷμα. Ὅλα αὐτά τά κάναμε γιά νά κρατήσουμε τόν ἐχθρό ἐκτός τῶν τειχῶν καί τόν λαό μας νά ζῇ μέ ἐλευθερία καί ἀξιοπρέπεια στήν πατρίδα του», ἀναφέρουν χαρακτηριστικά στό προσκλητήριό τους οἱ ἔφεδροι λοκατζῆδες καί πεζοναῦτες.

Τό μεγάλο ἐρώτημα, πάντως, σέ ὅτι ἀφορᾶ τήν συγκεκριμένη κινητοποίησι εἶναι ἡ στᾶσις πού θά τηρήσουν οἱ ἄνδρες τῶν ΜΑΤ καί τῆς Ἐλληνικῆς Ἀστυνομίας, δεδομένου ὅτι σέ ὅλες σχεδόν τίς προηγούμενες συγκεντρώσεις, ἔκαναν ἀλόγιστη χρήση βίας ἀλλά καί χημικῶν γιά νά διαλύσουν τούς διαδηλωτές. Προκειμένου νά προλάβουν τυχόν ἀντιπαράθεσιν μεταξύ τῶν ἄριστα ἐκπαιδευμένων ἐφέδρων κομ΄΄αντος καί τῶν ἀνδρῶν τῆς ΕΛ.ΑΣ, οἱ διοργανωτές τῆς διαμαρτυρίας ἔχουν λάβει ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὥστε τά πάντα νά κινηθοῦν στό πλαίσιο τῆς νομιμότητος, ἔνῶ ἔχει δοθεῖ στίς ἀστυνομικές ἀρχές μέχρι καί καταστατικό μέ τά ὀνοματεπώνυμα τῶν συμμετεχόντων γιά νά μήν ὑπάρξουν ἔκτροπα. Ὅπως τονίζουν, ἄλλωστε, οἱ Ἕλληνες κομάντος στό ὑστερόγραφο τοῦ προσκλητηρίου τους, στέλνοντας παράλληλα ἕνα μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνσι μέ τήν δική του ξεχωριστή σημασία, «ἐμεῖς ἤμασταν καί εἴμαστε στρατιῶτες ἐν ἐφεδρεία, δέν σπάμε πεζοδρόμια, δέν καῖμε περιουσίες, δέν γκρεμίζουμε θεσμούς, ἴσα ἴσα ὑπάρχουμε γιά νά τά προστατεύουμε». (Γεωργίου Διονυσοπούλου.Ἐπίκαιρα σελ. 10-11)

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply