Ἡ Διαμαντοπούλου διώρισε ἀλλοῦ τήν «φιλενάδα» της

 Τά παιδιά μας διανύουν τίς τελευταῖες ἡμέρες τῶν διακοπῶν τους. Σέ ἐννέα ἡμέρες ἀρχίζουν τά σχολεῖα. Ἡ κατ΄ ἐξοχήν ὑπεύθυνη γιά τήν καθυστέρησι (καί ὄχι μόνο) κ. Σοφία Χαροκόπου διορίσθηκε ἀπό τήν ὑπουργό ἀΠαιδείας καί διά βίου παραπληροφορήσεως σέ νέα θέσι. Ὁ Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων σᾶς ἐνημερώσαμε ἀπό τό «Φιλονόη καί φίλοι», ὅτι θά καταργηθῇ. Δημιουργεῖται ἕνας νέος Ὀργανισμός, ὁ Διόφαντος. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ι.Τ.Υ.Ε.)

Ἀντιπρόεδρος καί μέλος αὐτοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου ἀναλαμβάνει ἡ κ. Χαροκόπου. Ἡ ἀπόφασις ὑπεγράφη ἀπό τήν κ.Διαμαντοπούλου στίς 7 Ἰουλίου 2011. Τήν εἴδησι τήν διάβασα στό esos, ἀλλά κατέβασα καί τό ΦΕΚ 235 στό ὁποῖο ἀναφέρονται τά παραπάνω. 

Δεῖτε τό ἐπιμαχο σημεῖο τοῦ ΦΕΚ 253 τῆς 8ης Αὐγούστου 2011:

Νά τῆς εὐχηθοῦμε καλήν σταδιοδρομίαν καί εἰς ἀνώτερα. Ἡ τιμιότης ἐπιβραβεύεται στίς μέρες μας (στίς μέρες τῆς μεταπολιτεύσεως, γενικῶς. Νά μήν ξεχνιόμαστε)!

Μινώταυρος

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply