Ἀντί γιά βιβλία, DVD καί διαδίκτυο

vivliaΤελικῶς, τά βιβλία δέν θά εἶναι ἕτοιμα – σιγά πού δέν τό εἴχαμε καταλάβει – στίς 12 Σεπτεμβρίου καί κανείς δέν ξέρει – ὅπως εἴχαμε γράψει στό Φιλονόη καί φίλοι, προχθές – πότε θά εἶναι ἕτοιμα. Ἡ ὑπουργός ἀΠαιδείας καί διά βίου παραπληροφορήσεως βρῆκε τήν λύσι.

Ἄντε καλέ. Πῶς δέν τό εἴχαμε σκεφτεῖ; Αὐτή ἡ Διαμαντοπούλου εἶναι γάτα. Λόγω τοῦ γνωστοῦ προβλήματος, λοιπόν, τοῦ σκανδάλου τῶν 10.500.000 εὐρώ γιά τό χαρτί τῶν βιβλίων – γιά τό ὁποῖον θά «βγῆ λάδι»,νά μοῦ τό θυμηθεῖτε, ἄλλοι θά τήν πληρώσουν – ἀπεφἀσισε νά διανείμῃ τά σχολικά βιβλία σέ ψηφιακή μορφή. Οἱ δάσκαλοι θά τά κατεβάζουν ἀπό τό διαδίκτυο. Ἐπίσης, θά ἀποσταλοῦν καί DVD! Πάλι ἐμεῖς θά πληρώσουμε, δηλαδή. Δέν μᾶς τό ἔλεγαν ἀπό τήν ἀρχή, νά ἀγοράσουμε ἕνα ἐπαγγελματικό, ἐκτυπωτικό μηχάνημα καί μερικά πακέτα Α4 νά κάνουμε τήν δουλειά μας; Ὑπέρβολές θά μοῦ πεῖτε. Ἄς κάνουμε κι ἀλλοιῶς..

Δεῖτε λεπτομέρειες ἀπό τή Ναυτεμπορική:   

Μέσω Internet καί DVD τά σχολικά βιβλία τῆς χρονιᾶς

Σε σειρά ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση στη διανομή των σχολικών βιβλίων προχωρά το υπουργείο Παιδείας, διαμηνύοντας παράλληλα πως θα αποδοθούν ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώθηκε, 10 ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σε σειρά ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπίσει την καθυστέρηση στη διανομή των σχολικών βιβλίων προχωρά το υπουργείο Παιδείας, διαμηνύοντας παράλληλα πως θα αποδοθούν ευθύνες για την κατάσταση που διαμορφώθηκε, 10 ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχωρά σε:

1. Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο». Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν το σχετικό υλικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές τους.

2. Διανομή σε όλους τους μαθητές ενός DVD, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα και στο σπίτι τους ηλεκτρονικά να μελετούν τα μαθήματα.

3. Ταυτόχρονα, οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων μεριμνούν για την έγκαιρη εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές στη διάρκεια των λίγων ημερών της καθυστέρησης.

Ήδη έχουν σταλεί οι σχετικές εγκύκλιοι σε όλες τις σχολικές ομάδες της χώρας ώστε με ευθύνη και πρωτοβουλία του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, να γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση του ζητήματος, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, βρίσκοντας την προσφορότερη λύση για την προετοιμασία και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Σε δήλωσή της η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου σημείωσε πως «κανένας γονιός και κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να κατανοεί φαινόμενα γραφειοκρατίας και ολιγωρίας, και όχι μόνο, αρμοδίων και συναρμοδίων, που οδήγησαν ατυχώς σε αυτή την καθυστέρηση». Πρόσθεσε πως «ο επιμερισμός των ευθυνών θα γίνει με ακριβοδίκαιο τρόπο. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για να δώσουμε λύσεις» και διαβεβαίωσε πως στην τάξη θα υπάρχει διαθέσιμη όλη η διδακτέα ύλη, ώστε τα μαθήματα να ξεκινήσουν ομαλά.

Ἐτσι πού πᾶνε τά πράγματα, τό βαρέλι δέν ἔχει τέλος, ἄς λέει τό ἄλλο “βαρέλι” ὅτι πιάσαμε ἐπιτέλους πᾶτο……Προτείνω νά ἑτοιμαζόμαστε, ὅσοι ἀπό μᾶς εἶναι γονεῖς γιά τήν ἑπομένη σχολική χρονιά. Μπορεῖ “κρυφό σχολεῖο” νά μήν ὑπῆρξε ἐπί τουρκοκρατίας ἀλλά νά ὑπάρξῃ στίς μέρες μας. Ὄχι, κατ’ ἀνάγκην κρυφό. Θά μαθαίνουμε στά παιδιά μας, τουλάχιστον, αὐτά πού πρέπει καί δέν θά ὑφίστανται οὔτε τήν προπαγάνδα περί πολυπολιτισμικότητος, οὔτε θά εἶναι ὑποχρεωμένα νά κάθονται στό ἴδιο θρανίο μέ τά παιδιά τῶν ἔχθρῶν τῆς πατρίδος μας, οὔτε θά κινδυνεύουν ἡ σωματική τους ἀκεραιότης ἤ καί ἡ ζωή τους ἀκόμη.

Μινώταυρος  


(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply