Τζαμί, μαζί μέ τά αὐθαίρετα !

450796-TZAMI

Τό ἰστολόγιο “Φιλονόη καί φίλοι” ἦταν τό πρῶτο πού ἀπεκάλυψε, στό διαδίκτυο, τήν ἀπόφασι τῆς κατασκευῆς τοῦ τζαμιοῦ στό Βοτανικό, δεῖτε…… Ἡ ἀπόφασις, λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα νά γίνῃ πρᾶξις.

Τούς ἔχουμε μάθει, πλέον. Ὅταν θέλουν νά περάσουν κάποιο σοβαρό νομοσχέδιο οἱ – ὑπό ἀνοχήν δική μας κυβρνῶντες, ΑΤΥΧΩΣ, τήν χώραν – τό ἐπισυνάπτουν σέ ἕνα ἄλλο κατωτέρας σημασίας. Ἔτσι εἶχαν κάνει καί μέ τήν κατάργησιν τοῦ πολυτονικοῦ. Ἐν μία νυκτί καί σάν “ὑποπαράγραφο” ἄλλου νομοσχεδίου. Τώρα δέν μιλᾶμε γιά πολυτονικό. Μιλᾶμε, γιά πολυπολιτισμικό.

Τήν Τρίτη, λοιπόν, θά ψηφιστῇ, ὡς τροπολογία, μαζί μέ τό νομοσχέδιο γιά τά αὐθαίρετα! Τό τζαμί θά κατασκευαστῇ στό Βοτανικό σέ χῶρο πού ἀνήκει στό Πολεμικό Ναυτικό. Θά εἶναι χωρητικότητος 350 ἀτόμων. Τήν ἀνέγερσι θά τήν ἀναλάβῃ τό Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν, Ὑποδομῶν καί Δικτύων. Τό ἀρχικό κόστος εἶχε ὑπολογιστεῖ στά 15 ἑκατομμύρια εὐρώ! Σύμφωνα μέ τήν καινούργια τροπολογία θά κοστίσῃ 20% λιγότερο. 12 ἑκατομμύρια, δηλαδή. Τσάμπα, πρᾶμα.

Ἡ κυβέρνησις ὑπολογίζει ὅτι θά ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες σέ τέσσερεις μῆνες. Αἰσιόδοξη. Λογαριάζει χωρίς τόν “ξενοδόχο”.

Τό πρωτότυπο εἶναι, ὅτι τό – στήν φαντασίαν τῶν κυβερνώντων καί ὅχι μόνον – καινούργιο τζαμί, δέν θά ἔχῃ μιναρέ. Λέτε νά κατεβοῦν οἱ ἀφροασιᾶτες στήν πλατεία Συντάγματος καί νά διαμαρτύρονται; Ἐπίσης, τόν Ἰμάμη θά τόν διορίζῃ ἡ κυβέρνησις (καί θά τόν πληρώνουμε ἐμεῖς). (εἰκόνα) 

Μινώταυρος

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply