Γεμίσαμε Κασσᾶνδρες!

Γεμίσαμε Κασσᾶνδρες

UBS: Εμφύλιος πόλεμος και μείωση του ΑΕΠ κατά 50% αν πτωχεύσει η Ελλάδα


Υπολογίζει ότι θα μειωθεί το ΑΕΠ κατά 165 δισεκατ. δολάρια και η κοινωνική αναταραχή θα είναι τέτοια που η χώρα δεν θα μπορεί να κυβερνηθεί από κανέναν.
 Θα επικρατήσει αναρχία κα χάος μέχρις ότου οι βασικές δομές διοίκησης επανέλθουν. Σε αυτήν περίπτωση το κατά κεφαλή κόστος από την πτώχευση υπολογίζεται μεταξύ 9.500 και 11.500 ευρώ στο πρώτο έτος και 3.000 – 4.000 ευρώ ανά έτος τα επόμενα χρόνια δέκα χρόνια.

Μείωση του ΑΕΠ κατά 50% και πιθανό εμφύλιο πόλεμο, στην καλύτερη περίπτωση σοβαρές ταραχές που θα ανατρέψουν το υπάρχον καθεστώς ασφάλειας στην Ελλάδα, βλέπει η ελβετική τράπεζα UBS σε περίπτωση που η χώρα πτωχεύσει.

Έτσι το κόστος ανέρχεται στο 40% – 50% του ΑΕΠ τον πρώτο χρόνο, σε μία στιγμή που το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί αρχικώς κατά 60%.Εάν τώρα μια ισχυρή χώρα της ευρωζώνης επιλέξει να αποχωρήσει από το ευρώ, οι συνέπειες περιλαμβάνουν χρεοκοπίες επιχειρήσεων, ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των όλων των τραπεζών και κατάρρευση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Αν τώρα π.χ. η Γερμανία αποφάσιζε μια πλήρη διάσωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας το κόστος θα ανερχόταν στα 1.000 ευρώ ανά Γερμανό.

Από την άλλη πλευρά, το πολιτικό κόστος, θεωρείται επίσης σημαντικό, καθώς σε μια ενδεχόμενη διάσπαση της ευρωζώνης, μειώνεται δραστικά η διεθνής επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωση. (defencenet)

Ὅλοι κάτι ξέρουν γιὰ ἐμᾶς. Ἐὰν συνθέσουμε τὰ κομμάτια τῶν πληροφοριῶν, σὲ μερικοὺς μῆνες δὲν θὰ ὑπάρχουμε! 

Ἔτσι λέν! Ἔτσι πιστεύουν! Ἔτσι θὰ ἤθελαν…

Πάντως, γιὰ πᾶν ἐνδεχόμενον, τοὺς ἐνημερώνω πὼς θὰ ὑπάρχουμε, θὰ ζοῦμε καὶ θὰ βασιλεύουμε. Κι ἐγὼ δὲν τὸ παίζω Κασσάνδρα. 

Φιλονόη.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply