«Γυπῶν» δράσεις!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔκανα μίαν ἀνάρτησι μὲ θέμα τοὺς «γῦπες». Ξεκίνησα μὲ τὸν exciter καὶ εἶχα (δὲν παύω νὰ ἔχω) σκοπὸ νὰ συνεχίσω. Ὑπάρχει μία μεγάλη λίστα «γυπῶν» ποὺ συγκεντρώνεται ἐδῶ καὶ μῆνες. 

«Μεγάλων» καὶ «μικρῶν». 

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες ὅμως οἱ «γῦπες» ξὲ-«γυπιάζονται»! 

Δὲν ξέρω τί συμβαίνει… Μόλις «πατάω» στοὺς συνδέσμους γιὰ  νὰ ἐλέγξω τὴν «γυποσύνη» τους, ξαφνικά διαπιστώνω πὼς …δὲν ὑφίσταται. Οἱ περισσότεροι ἐξ ὅσων διέθετα, τείνουν νὰ …ἀποκαταστήσουν τὰ ἀτοπήματα!  Πλὴν ἑνὸς ὅμως. Ὁ «κύριος» αὐτὸς ἔχει ἤδη λάβει κάποια μηνύματα ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀπαντήσει. 

Δὲν πειράζει ὅμως. Σὲ λίγες ἡμέρες, νὰ ἀνοίξουν μὲ τὸ καλὸ καὶ τὰ σχολεῖα, νὰ πάῃ ὁ κάθε κατεργάρης στὸν πᾶγκο του (ἐμοῦ συμπεριλαμβανομένης) καὶ νὰ τὸν «ξαναδοῦμε» τὸν κύριο! 

Πολὺ φοβοῦμαι πὼς δὲν θὰ τὸν «γλυτώσουμε» τελικῶς τὸν «κύριο» ἀπὸ τὸ ξεμπρόστιασμα! Δὲν…. θὰ τὸ ἀποφύγουμε…

Καλὸ Σαββατοκύριακο πρὸς ὥρας…. Τελοῦμε ἐν ἀναμονῇ γιὰ λίγο… Δευτέρα θὰ εἶναι; Τρίτη; Κάπου ἐκεῖ… 

Φιλονόη.

Κι ἐδῶ ἡ συλλογή «γυπῶν» 

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
2 thoughts on “«Γυπῶν» δράσεις!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλογὴ γυπῶν. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συλλογὴ γυπῶν. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply