Ἠλεκτρονικὰ βιβλία; Πρίτς!!!

Σὲ πολλὰ ἱστολόγια ἀπὸ ἐχθὲς διαβάζω πληροφορίες γιὰ τὸ πῶς οἱ γονεῖς θὰ «κατεβάσουν» τὰ βιβλία τῶν παιδιῶν τους, τὰ βοηθήματα καὶ ὅλες τὶς σημειώσεις. 

Ξέρετε κάτι; 

Ἔχουμε πληρώσει, ἔχουμε χιλιοπληρώσει γιὰ τὴν ἀκρίβεια, αὐτὴν τὴν ῥημαδοπαιδεία!!! Ἀρνοῦμαι νὰ συμμετάσχω στὸ πανηγύρι τους!

Δὲν ἔχω  ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή!

Δὲν ἔχω πρόσβασι στὸ διαδίκτυο!

Δὲν ἔχω ἐκτυπωτή!

Γιατί πρέπει νὰ ἔχω; Γιατί ὀφείλω νὰ ἔχω;

Ἀντίστασι δὲν θέλετε;

Ἀντισταθεῖτε λοιπόν! 

Μὴν δεχτεῖτε σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων νὰ συνεργήσετε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα! 

Προσωπικῶς ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ νὰ συμπράξω! Ἀλλὰ κι ἐὰν ἔχω, τὰ ἔχω γιὰ προσωπικὴ καὶ μόνον χρήσι! Ὄχι γιὰ νὰ πληρώνω κερατιάτικα τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια σὰν ἠλίθιος!

Νὰ κόψουν τὸν τρυφηλό τους λαιμό! Νὰ πληρώσουν ἀπὸ τὴν τσέπη τους! Νὰ παραιτηθοῦν! Ἀλλὰ ἐγὼ δὲν συνεργῶ!

Τέλος! 

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Ἀφῆστε τὶς κριτικές, τὶς καταγγελίες καὶ τοὺς ἀναστεναγμούς! Πιᾶστε τὴν δράσι ΤΩΡΑ! Ἡ χἌννα νὰ βρῇ τρόπο ὡς τε τὴν Δευτέρα τὰ παιδιά ΟΛΑ νὰ ἔχουν τὰ βιβλία τους! Διαφορετικῶς ἂς πάῃ στὸ σπίτι της νὰ κανακεύῃ τὸ παλληκάρι της.

Υ.Γ.2. Γιατί νὰ καιγόμαστε τόσο πολύ γιὰ ἕνα σύστημα ποὺ ἔτσι κι ἀλλοιῶς στόχος του εἶναι νὰ παράξῃ περισσοτέρους ὑπηκόους; Ἐὰν γία ΜΙΑ ΦΟΡΑ στὴν ζωή μας ἀρνούμασταν τὴν συνεργία, μήπως θὰ καταφέρναμε νὰ μᾶς σέβονται περισσότερο;

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἠλεκτρονικὰ βιβλία; Πρίτς!!!

  1. Μὰ πῶς γίνεται νὰ μὴν ὑπάρχῃ στὴν Ἑλλάδαν ποσότις χάρτου ἰκανή πρὸς ἐκτύπωσιν τῶν μαθητικῶν βίβλων, ἀλλά να ὑπάρχει ἡ διπλάσιος γιὰ τὴν ἐκτύπωση φωτοτυπιῶν; Τόσο πολύ θέλουν νὰ εἰσπράξουν Φ.Π.Α. ἀπό τὶς πωλήσεις χάρτου και μέλανος; Μπῆκε μήπως καὶ ἡ ἐκπαίδευσις εἰς τὸν μηχανισμόν παραγωγῆς Φ.Π.Α.; Καὶ ποῦ εἶναι ἡ οἰκολογική εὐαισθησία; Δὲν γνωρίζουν ὃτι μὲ τὶς ἐκτυπώσεις θὰ σπαταληθεῖ περισσότερος χάρτης;

    Ἡ καθυστέρησις τῶν βίβλων εἶναι σκόπιμος, εἶναι πολιτική ἀπόφασὶς πολλαπλών σκοπιμοτήτων, με κυριωτέρα αὐτήν τῆς δημιουργίας ἀντιπερισπαστικοῦ θορύβου. Μέθοδος τῆς παρούσης (ἢ ἀπούσης) κυβερνήσεως εἶναι νὰ «κυβερνά» ἐντός ἀποπροσανατολιστικοῦ νέφους, γιὰ νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἐντύπωσιν τῆς ματαιότητος πάσης ἀντιδράσεως, πληθωρίζοντας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπαξιώνοντας τὰς διαμαρτυρίας. Καὶ κυβέρνησις ἡ ὁποία κυβερνά μετά δόλου, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι Ἐλληνική ἢ νὰ ὑπηρετεῖ τὰ τῶν Ἑλλήνων συμφέροντα.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ αἶσχος μὲ τὰ βιβλία! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply