Τζαμί στὸν Βοτανικό;

Τζαμί στὸν Βοτανικό;Ἐν τάξει…. Μᾶς τοὺς κουβάλησαν, μᾶς τοὺς ἐπέβαλλαν καὶ τὰ σύνορα παραμένουν πάντα ὀρθάνοικτα γιὰ νὰ χάσκουν!!! Ἔκαναν ἐξαγγελίες, κι ἄλλες ἐξαγγελίες…. Ἀνακοινώσεις, νομολογίες, «ἑλληνοποιήσεις», διορισμούς, ἀποσπάσεις, τάφρους…. Ἀλλὰ τὸν κύριο τοῦ σπιτιοῦ δὲν τὸν ἔχουν ποτὲ ῥωτήσει…. Ἔχουν δῆλα δή στὴσει κάθε εἴδους ἐπιχείρησι, κερδοσκοποῦν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο καὶ μᾶς ἔχουν φτιάξει μίαν σούπα αἰσχίστου εἴδους, ὑποχρεώνοντάς μας νὰ ζήσουμε σὲ συνθῆκες καταστολῆς! 

Ὅμως ὁ κύριος αὐτοῦ τοῦ οἴκου, δὲν εἶναι τὰ κουδουνισμένα. Εἴμαστε ἐμεῖς.

Σύμφωνοι, εἶναι σχέδιον τῆς νέας τάξεως πραγμάτων…. Σύμφωνοι, ἐξυπηρετοῦνται τεράστια συμφέροντα…. Σύμφωνοι, ἀπὸ πίσω κρύβονται κάποιοι περίεργοι «ἐγκέφαλοι» ποὺ μόνοι τους ἀποφασίζουν… Ἀλλὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς ἐδῶ… Τὸ εἴπαμε…

Τζαμί στὸν Βοτανικό λοιπόν; Δὲν νομίζω… Δὲν τοὺς παίρνει…

Πρὸ μερικῶν μηνῶν κάποιοι συμπολῖτες μας ἀπεφάσισαν νὰ ἀντιδράσουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο:

Σχεδὸν ἀμέσως, δὲν θυμᾶμαι πόσες ἡμέρες ἀργότερα, κάποιοι ἄγνωστοι προσπάθησαν νὰ βάλλουν φωτιὰ στὸ ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Ἄννας στὸν Βοτανικό. Μάλλιστα ὑπῆρχαν καὶ κάποιοι μάρτυρες ποὺ ὑπεστήριξαν πὼς φοροῦσαν τρεῖς τύποι κελεμπίες καὶ κουβαλοῦσαν δοχεῖα, μᾶλλον μὲ βενζίνη, λίγο πρὸ τοῦ γεγονότος. 
Ἐὰν λοιπὸν ἀληθεύῃ τὸ γεγονός, τότε συζητᾶμε γιὰ θρησκευτικὸ πόλεμο; Ἢ ὄχι; Ποῦ ὅμως;  Μέσα στὰ σπίτια μας; Μέσα στὶς γειτονιές μας; 
Μᾶς ἐπέβαλλαν ὅσα τοὺς ἐξυπηρετοῦσαν καὶ τοὺς ἐβόλευαν. Ὅλα αὐτὰ ποὺ γέμιζαν (καὶ γεμίζουν) τοὺς λογαριασμούς τους. Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐρώτησαν. Κι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του, παρὰ τὴν προπαγάνδα, παρὰ τὴν προσπάθεια σκοταδισμοῦ, παρὰ τὴν παραπληροφόρησι, ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ὑπαρκτά!
Δὲν εἶναι διόλου στὴν φαντασία μας οἱ βιασμοὶ τῶν παιδιῶν μας, οὔτε τῶν γιαγιάδων μας, οὔτε τῶν μανάδων μας! 
Καὶ αὐτοὶ οἱ βιασμοὶ δὲν γίνονται διότι κάποια κτήνη δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ στοιχειώδη καὶ τὰ χρεώδη. Γιατί στὶς χῶρες τους τὰ ἀντιλαμβάνονται κι ἐδῶ ὄχι; Μήπως πίσω ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς πράξεις τίθεται τὸ ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς διαμάχης;
Στὴν Νιγηρία ξέρουμε τί γίνεται. Στὸ Πακιστᾶν ἐπίσης. Ἀφανίζονται ὁλόκληρες περιοχὲς μόνον διότι ὑπάρχουν χριστιανοί. Δῆλα δὴ θρησκευτικὸς πόλεμος! 
Σὲ κάθε μεριὰ τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, ὅταν ὁ Ἕλλην πήγαινε νὰ σηκωθῇ ὄρθιος, κάποιοι ἐπιτήδειοι δημιουργοῦσαν ἀνάλογα φαινόμενα σκοταδισμοῦ. 
Μὴν πᾶτε μακριά. Μόνον ἡ Σωζόπολις εἶναι ὁ σημαντικότερος μάρτυρας τοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς ἀμορφοσιᾶς! 
Μᾶς ἔχουν «ἐγκλωβίσει» μέσα σὲ μίαν νέα Σωζόπολι. Τὸ στήνουν χρόνια αὐτό. 
Μήπως ἀναρωτιέστε γιατί; 
Μήπως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν δική μας ἀφύπνισι; Μήπως τὴν περίμεναν καὶ σκέφθηκαν (ὅπως πάντα) νὰ τὴν προλάβουν;
Συνωμοσίες; Κατ’ ἐμέ, ναί. 
Ὁ κυριότερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου παραμένει ὁ «ἀφέντης» του. Δῆλα δή οἱ σημερινοὶ «κοσμοεξουσιαστές», οἱ χθεσινοὶ δολοφόνοι τῶν Ἰνδιάνων, οἱ πρὸ χθεσινοὶ μογγόλοι ποὺ ῥήμαξαν τὴν Εὐρώπη καὶ τοὺς πληθυσμούς της, μὲ πρῶτον στόχο τους τὸν Ἕλληνα…
Προσέξτε καλά! 
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ῥατσιστικό! Εἶναι συνειδησιακὸ καὶ ἰδεολογικό! 
Δὲν κτυποῦν τὴν «χωρική μας» ὕπαρξί ἄμεσα! 
Κτυποῦν τὴν ἐλευθερία ποὺ ἄρχισε νὰ γεννᾶται στὰ κεφάλια μας, στὶς καρδιές μας, στὰ ὄνειρά μας. 
Ὅταν ἕνας πληθυσμὸς τείνῃ νὰ ἀνεξαρτοποιηθῇ, τὸ καλλίτερον ὅπλον καταστολῆς παραμένει ἡ παραπλάνησις. 
Θυμηθεῖτε τοὺς Ἰνδιάνους! Καθρεπτάκια, χανδροῦλες καὶ κουβερτοῦλες πλημμυρισμένες ἀπὸ δολοφονικὰ μικρόβια …εὐλογιᾶς!
Θυμηθεῖτε τὸν μεσαίωνα, τότε ποὺ τὸ πνεῦμα ξεκίνησε νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν πλανήτη καὶ γεννήθηκε, «ὅλως τυχαίως» ἡ ἱερὰ ἐξέτασις γιὰ νὰ θερίσῃ κάθε ἀντίλογο! 
Θυμηθεῖτε κι ἐμᾶς! Τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον κάθε φορὰ ποὺ ξεκινούσαμε νὰ σηκώνουμε κεφάλι, κάποιος, κάτι, κάπως…. καὶ ξανὰ ἐμεῖς στὴν …φυλακή μας! 
Σήμερα καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε μερικὰ ἑκατομμύρια ΛΑΘΡΟεισαγωμένων, ἰσλαμιστῶν κατὰ κύριον λόγον, ἀκραῖα φανατικῶν στὴν πλειοψηφία τους. 
Πῶς θὰ τὸ κάνουμε αὐτό; Ὁ στόχος μας εἶναι ἡ προσωπική μας άφύπνισις καὶ κάποιοι, πολὺ μεθοδευμένα πασχίζουν νὰ μᾶς παραπλανήσουν, ἐγείροντας …θρησκευτικοὺς πολέμους! 
Δῆλα δή, μᾶς ἐπιστρέφουν κυριολεκτικῶς στὰ μεσαιωνικὰ μέσα καταστολῆς! 
Ἀντὶ νὰ ἔχουμε ὅλον τὸν χρόνο στὴν διάθεσί μας γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ σημαντικότερον ὅλον, τὴν ἀποκατάσασιν τῆς ἰσορροπίας  στὴν ζωή μας, καθόμαστε κι ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἔχουν οἱ μουσουλμᾶνοι τέμενος!!! Ἐὰν εἶναι δυνατόν!!!
Δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ τὸ ἀποφύγουμε. Ἔχουν σκεφθεῖ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς! Ἔχουν προβλέψει τὰ πάντα ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια! 
Ξέρετε  μόνον τί θὰ τοὺς ἀνατρέψῃ τὰ σχέδια; 
Ἐμεῖς! 
Ἐκτὸς τοῦ ἀπροβλέπτου, ποὺ διαθέτουμε ὡς φυλή, τὸ σημαντικότερον ὅλων, αὐτὸ ποὺ ἤδη συμβαίνει καὶ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ εὔκολα διακριτό, εἶναι ἡ ….ἑλληνοποίησίς μας! 
Προσωπικῶς γιὰ ἐμένα δὲν ὑπάρχει ἱερὸς ἢ θρησκευτικὸς πόλεμος. Ὑπάρχει μόνον πόλεμος ἀνάμεσα στὸ φῶς καὶ στὸ σκότος! 
Κι αὐτὸν τὸν πόλεμο, αὐτὴν εἰδικὰ τὴν στιγμή, θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, τὸν ἔχουμε ἤδη κερδίσει! Ξέρετε γιατί;
Διότι ὅλα τους τὰ ὅπλα καταστολῆς, ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, ὅλα τὰ συστήματα παραπληροφορήσεως καὶ παραπλανήσεως ἔχουν ἤδη ἀποκαλυφθεῖ!
Ναί, θὰ χρειαστῇ νὰ ἀντιδράσουμε μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουμε. Ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνω, ὁ πόλεμος ἔχει κριθεῖ. Οἱ Ἕλληνες ἐπιστρέφουν κι αὐτὸ δὲν ἀλλάζει μὲ κανέναν τρόπο!
Υ.Γ.1. Πάντως, καλοῦ  κακοῦ, προετοιμαστεῖτε γιὰ τὰ χειρότερα! Ἐὰν δὲν πιάσουμε πᾶτο, πόδια δὲν στήνουμε γιὰ νὰ σηκωθοῦμε!
Υ.Γ.2. Αὐτὸ τὸ «κόψιμο» τῆς τουρκίας γιὰ τὸ ἐὰν θὰ κάνουμε ἢ ὄχι τζαμί, ποῦ τὸ βάζετε;
Υ.Γ.3. Τί «θαυμάσιο» θέαμα! Δίπλα στὶς ἀθλητικὲς ἐγκαταστάσεις κέντρο σκοταδισμοῦ! Δῆλα δή, δίπλα στὸ ἀποδεικτικὸ τοῦ πολιτισμοῦ, ὁ μοχλὸς ποὺ ἀκυρώνει τὸν πολιτισμό! Διακρίνετε κάποιαν εἰρωνία;
φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ, διότι αὐτὸ ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὑφίσταται αὐτὴν τὴν στιγμή! Ἡ φωτιά!
(Visited 43 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Τζαμί στὸν Βοτανικό;

 1. Καὶ τὸ χειρότερον Φιλονόη εἶναι ὅτι ἐχύθησαν ποταμοὶ αἵματος διὰ νὰ φύγουν τὰ τζαμιὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐμεῖς οἱ ἐπαίσχυντοι, θλιβεροὶ καὶ ἀνάξιοι ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν ἡρωϊκῶν ἀνθρώπων τὰ ἐπαναφέρομεν, οὐδενὸς πιέζοντος. Συλλήβδην ὁ πολιτικὸς κόσμος πλὴν τῆς δρακὸς τῶν 16 τοῦ ΛΑΟΣ ἐψήφισε ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως ὄχι τζαμιοῦ ἀλλὰ ΤΕΜΕΝΟΥΣ..
  Νὰ τοὺς χαίρεσθε ρὲ Ἑλληναράδες. Νὰ τοὺς χαίρεσθε Αὐτοὺς θέλετε, αὐτοὺς ἔχετε. Μὲ τὴν ὑγείαν σας!

 2. Πολὺ καλὰ τὰ λέτε, ἀλλὰ ἐδῶ πρὶν περίπου ἕναν χρόνο , εἰς τὴν Ἐλευσίνα , ἄνοιξαν γραφεῖα οἱ γκρίζοι λῦκοι !… Κάποιοι τὰ ἔκαψαν βέβαια , ἀλλὰ γιὰ σκεφτῆκε ….γραφεῖα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἰς τὴν Τουρκία !…Θὰ τοὺς ἔγδερναν πρὶν προσγειωθοῦν !….Ἄαααμα ξυπνήσουμε…θὰ εἶναι μᾶλλον ἀργά !!!

 3. Μάλιστα το τζαμί θα γίνει σε οικόπεδο που παρεχώρησε ο στρατός σχεδόν δίπλα στον οριοθετημένο χώρο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και γενάται το ερώτημα: τι θα γίνεται κατά την απογευματινή προσευχή όταν παράλληλα θα έχει αγώνα; θα υποχρεώνουν τους φιλάθλους σε σιωπή; Ωστόσο, για να αμβλύνουν τις αντιδράσεις των Ελλήνων υποτίθεται ότι έκαναν κάποιες διορθώσεις:
  1. Το κτήριο θα γίνει μικρότερο. Αντί χωρητικότητας 500 ατόμων θα είναι χωρητικότητας 350.
  2. Δεν θα υπάρχει …μιναρές.
  3. Το κόστος που θα το επιβαρυνθεί το Ελληνικό Κράτος δηλαδή εμείς…μειώθηκε στα 15.000.000€ και
  4. Ο ιμάμης θα πληρώνεται από το Ελληνικό κράτος.
  Τα δύο τεευταία αποφασίστηκαν για να έχει το Ελληνικό κράτοςτον…έλεγχο(όπως …ελέγχει και τους λαθρομετανάστες)!
  Δυστυχώς αποδεικνύται για ακόμη μία φορά ότι οι Κυβερνώντες ενδιαφέρονται περισσότερο για τους μετανάστες παρά για τους Έλληνες. Άραγε πια θα ήταν η αντίδραση της “Ελληνικής” κυβέρνησης αν οι οπαδοί της Εθνικής ή Πατρώας Θρησκείας των Ελλήνων υπέβαλλαν αντίστοιχο αίτημα; Βεβαίως θα ήταν ενδιαφέρον να υποβληθεί.

  • Κι ἐπίσης τὸ οἰκόπεδο (τοῦ ναυτικοῦ) ἐκχωρήθῃ μὲ τὸν ὅρο νὰ παραμείνῃ πρὸς χρήσιν τοῦ στρατοῦ. Ἀλήθεια, πῶς τὸ ἀντιπαρῆλθαν αὐτό;

Leave a Reply