Κι ἄλλο χρῆμα ὑπάρχει!!!

Γιὰ σκοπιανούς, βουλγάρους, ἀλβανούς καὶ γιὰ ἐταιρεῖες ὀνόματι ΑΔΕΔΥ!

Κί ὅμως, ὑπάρχει ἑλληνικό χρῆμα γιά ΑΔΕΔΥ καί Σκοπιανούς Δημ. Ὑπαλλήλους

Στό  ἱστολόγιο ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ,  διαβάσαμε, ὅτι ὁ ὑπουργός Ρέππας, ἐνέκρινε:

1ον) Ποσόν 133.969,72 € στήν  ἀστική ἑταιρεία μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα μέ τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ (ἐδῶ)  , (Διοσκούρου 4 & Πολυγνώτου, Ἀθήνα) 

2ον) Ποσόν 364.029,74  €, στήν ἀστική ἑταιρεία μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, μέ τίτλο
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. (ἐδῶ)  (Προξένου Κορομηλᾶ 51, Θεσ/νίκη)    Τά χρήματα μάλιστα, δίνονται μέ  πίστωση τοῦ λογαριασμοῦ  Δημοσίων Ἔργων!!!!

Τί εἶναι ὅμως αὐτές οἱ δύο “ἑταιρεῖες” στίς ὁποῖες ὁ πολιτικάντης Ρέππας, χαρίζει τά λεφτά τῶν ἐργαζομένων στήν πραγματική οἰκονομία; 

Ἡ πρώτη “ἐταιρεία” ἀνήκει στήν ΑΔΕΔΥ, καί σάν σκοπούς ἔχει τά παρακάτω ..νεφελοειδῆ (προσέξτε αὐτό, τό  περί κουλτούρας!!!)
α) Την μελέτη, την ἔρευνα, την τεκμηρίωση θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των Κοινωνικών Λειτουργιών του Κράτους.                                                      
β) Τη συστηματική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος.                                                                                   
γ) Την προαγωγή της συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας μέσα από διαρκή αναζήτηση και ανοικτό προβληματισμό.                                                                                    
δ)  Συμβολή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
Προσωπικά θέλω νά ρωτήσω: –
-Πῶς νομιμοποιεῖται ήθικά μιά κυβέρνηση, νά ξοδεύει χρήματα ἐργαζομένων γιά νά “έπιμορφώνονται” οἱ συνδικαλιστές τοῦν δημοσίων ὑπαλλήλων; Δέν νομιμοποιεῖται μέ τίποτε!  Εἶναι ἀνήθικο, ἐργαζόμενοι στόν ἰδιωτικό τομέα νά πληρώνουν φόρους , ἄμεσους καί  ἔμμεσους γιά νά “προάγεται ἡ ἐπιμόρφωση τῶν συνδικαλιστῶν τοῦ δημοσιουπαλληλικοῦ κινήματος” καί ἡ “συλλογικότητα τῆς συνδικαλιστικῆς κουλτούρας

 δεύτερη “‘ἑταιρεία” εἶναι ἕνα ὅργανο,  στό ὁποῖο ἑταίροι εἶναι ἡ ΑΔΕΔΥ, μέσω τοῦ Νομαρχιακοῦ Τομέα της στήν θεσσαλονίκη, μιά ἕνωση ἐργαζομένων τῆς Βουλγαρίας, μιά ἕνωση τῆς Ἀλβανίας, καί ἡ ἔνωση δημοσίων ὑπαλλήλων τῶν …Σκοπίων. 
Σκοπό ἔχει…(διαβᾶστε ἐσεῖς, καί κρίνετε μόνοι σας), ἐδῶ.  Προσωπικά, χαρακτηρίζω τούς σκοπούς, “σκοπούς-φληναφήματα‘” σάν εὐκαιρίες για ξόδεμα χρήματος χωρίς ἀντίσκρυσμα.

Ὁ κ. Ρέππας, θιγόμενος ἀπό τήν δημοσιότητα τοῦ θέματος, ἐξέδωσε ἀνακοίνωση μέ τήν ὁποῖα διευκρινίζει πῶς τά αὐτά τά κονδύλια εἶναι ἠδη ἐγκεκριμένα ἀπό τόν ἀπρίλιο τοῦ 2010, καί πῶς ἀποτελοῦν τό 20% τῆς συνολικῆς δαπάνης τῶν σχετικῶν προγραμμάτων, γιατί τό ὑπόλοιπο 80% εἶναι δαπάνη τῆς Ε.Ε
Στήν ἀνακοίνωση σημειώνεται ἀκόμη, πῶς γιά τήν ἐκταμίευση τῆς κοινοτικῆς συμμετοχῆς, εἶναι ἀπαραίτητη τῶν ἐθνικῶν κονδυλίων. Ἐπίσης γράφει, πώς γιά τήν ἐκταμίευση τῆς ἐθνικῆς συμμετοχῆς ἔγινε ἐξονυχιστικός ἔλεγχος τῆς Διαχειριστικῆς Ἀρχῆς. ((sic)
Μέ βάση τήν ἴδια ἀνακοίνωση, τό πρόγραμμα-ὀμπρέλλα τῆς ὅλης ὐπόθεσης, ἔχει τόνβαρύγδουπο, χάριν ἐντυπωσιασμοῦ ἴσως τίτλο ,

«σχεδιασμός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση»
 Τό συνολικό δέ ὕψος τῆς δαπάνης ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικοῦ δημοσίου εἶναι συνολικά:
2.793. 787 €, καί καλύπτονται ἀπό τόν Προυπολογισμό Δημοσίων Ἔργων!!!!

 Πράγματι, πολύ θέλουμε νά μάθουμε πώς θά ὀφεληθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι στόν ἰδιωτικό τομέα ἀπό τά ξοδέματα αὐτά.
Ε, λοιπόν, δέν θά ὀφεληθοῦν καθόλου. Αὐτοί πού θά ὠφεληθοῦν εἶναι τό γνωστό δίπολο. 
τσι λοιπόν,  βλέπουμε μιά σπατάλη δημοσίου χρήματος, γιά νά …διαβουλεύονται οἱ κύριοι  Δημόσιοι Υπάλληλοι,  μέ τούς ἀντίστοιχους Σκοπιανούς Δημοσίους Ὑπαλλήλους.
λήθεια κύριοι τῆς ΑΔΕΔΥ, κάνατε καμμιά νύξη στούς Σκοπιανούς συναδέλφους σας, ἀναφορικά μέ τό ἄγαλμα  τοῦ Μεγάλου Ἁλεξάνδρου στά Σκόπια, ἤ μήπως αὐτό τό διάστημα διαβουλεύεσθε ἔντονα (μέ τούς Σκοπιανούς) γιά τήν προαγωγή τῆς συνδικαλιστικῆς σας κουλτούρας σας, καί δέν σᾶς ἐνδιαφέρει κάτι τέτοιο; 

λπίζω ἀγαπητοί  ἐπισκέπτες,  νά γίνονται κατανοητές οί σχέσεις πολιτικῶν καί ΔΥ μέσω τῶν συνδικαλιστῶν, μέ κέντρο τό χρῆμα τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα.
Καί ὅλα αὐτά, σέ καιρό κρίσης. Σκεφθεῖτε τί γινόταν σέ παλαιότερες ἐποχές. Πραγματικά ὄργια!!! 

ΥΓ 1
Πάντως, μέ τόσα προγράμματα (κυρίως τά ἀμαρτωλά εὐρωπαϊκά) πρέπει νά ἔχουμε τούς πλέον ἐπιμορφωμένους δημ. ὑπαλλήλος σέ πλανητικό ἐπίπεδο
ΥΓ 2
Τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, πληροφορήθηκα ἀπό τήν εἰδησεογραφία πώς συνελήφθηκε ἕνας ἐφοριακός καί ἕνας γιατρός, γιά τά…γνωστά. Ἡ ἐπιμόρφωση σ΄αὐτούς ἐπέδρασε  ἤ οἱ φουκαρᾶδες ἦταν ἀν-ἐπιμόρφωτοι; (cummulus)

Δὲν ἀναρωτιόμαστε πλέον…. Ξέρουμε! Χρήματα ὑπάρχουν γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται ὑπὲρ τοῦ συστήματος καὶ κατὰ Ἑλλήνων!
Χρήματα ποὺ λαμβάνονται ὅμως ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ νὰ τοὺς …διαλύσουν! 
Ἀπορῶ μὲ ἐμᾶς…Πόσες ἀποδείξεις χρειαζόμαστε πρὸ κειμένου νὰ βεβαιωθοῦμε πὼς ἐτοῦτοι ἔφθασαν μόνον γιὰ νὰ μᾶς διαλύσουν;
Φιλονόη
(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply