Ὅλα τὰ εἴχαμε, τὰ βλαμμένα σκοπιανὰ μᾶς ἔλειπαν!

Ἀπὸ τὴν Ἑλένη τὸ παρακάτω:

Ξέρω, ξέρω… Ἐδῶ ὁ κόσμος καίγεται κι αὐτοὶ (ὡς ἄλλο μ@@@@) κτενίζονται…

Ἐπίσης ξέρω, ξέρω… Ὁ Δημητρᾶς εἶναι ἀπῃσχολημένος μὲ τὰ ΟΥΚ. Ποῦ νὰ βρῇ χρόνο νὰ ἀσχοληθῇ καὶ μὲ τὰ βλαμμένα…

Τέλος, ξέρω, ξέρω… Τὰ κουδουνισμένα ἀσχολοῦνται τώρα μὲ τὴν Μεγίστη καὶ τὴν Κύπρο… Δὲν ἔχουν χρόνο γιὰ βλαμμένα… (Θὰ εἶχε ὅμως μεγάλη πλάκα ἡ ἐνασχόλησις κουδουνισμένων μὲ βλαμμένα… Ἢ βλαμμένων μὲ κουδουνισμένα… Τὸ ἀδιαχώρητον….)

Δὲν μοῦ τὸ βγάζετε ὅμως ἀπὸ τὸ μυαλὸ βρὲ παιδιά… Θεωρητικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθάνομαι ἀπειλουμένη… Πραγματικῶς ὅμως γελάω ἔως δακρύων… Δὲν ξέρω γιατί… Ἀλλὰ νά… Ἔτσι ὅπως ἔγραφα αὐτὴν τὴν σημείωσι, μία «εἰκόνα»  μοῦ ἦλθε… (Θεοπάλαβη σίγουρα…) 

Κάτι ἔγινε… Κάποιος γύρισε ἕναν διακόπτη… Καὶ τὰ σκοπιανά, μαζὺ μὲ τὰ ἀλβανὰ καὶ παρέα μὲ τὰ μογγόλια κι ὅλα τὰ ἄλλα, ἐντὸς κι ἐκτός, ἀλλοδαπὰ καὶ ἡμεδαπά,  καλὰ καὶ κακά, στραβὰ καὶ θεόστραβα, ἔπαθαν ἕνα …..ΠΑΑΑΑΑΦ… καὶ χάθηκαν…. 

Καὶ μετὰ ἔγινε …ἡσυχία! Ἡρεμία! Εὐτυχία… Ζωή!!!

Ξέρω, ξέρω… Παλαβομᾶρες… Ἀλλὰ ἦταν τόσο ἀληθινὴ ἡ εἰκόνα… Ἂς τὸ ἀπολαύσω λίγο…

Φιλονόη.

(Visited 13 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅλα τὰ εἴχαμε, τὰ βλαμμένα σκοπιανὰ μᾶς ἔλειπαν!

Leave a Reply