Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς

Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς1Νέα στοιχεῖα φέρνει στήν δημοσιότητα ἡ zougla.gr. Ἐπιμένει γιά τήν ὀρθότητα ὅσων ἔχει δημοσιεύσει!

Ἡ ἐκκαθάρισις τό κλειδί γιά τήν μετοχή.

Δύο έγγραφα, το πρώτο του 1939 και το δεύτερο του 1940, έρχονται να ενισχύσουν την εντύπωση πως η διαδικασία ολοκλήρωσης της ειδικής εκκαθάρισης της «Τράπεζας της Ανατολής» διεκόπη για κάποιον άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. 

Παρά, λοιπόν, τους ισχυρισμούς, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου η «Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τους οποίους η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1936, προκύπτει αβασάνιστα πως τουλάχιστον έως το 1940 αυτή η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί. Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς2

Τα δύο ντοκουμέντα που αποκαλύπτει ηzougla.gr αφορούν δύο επιστολές προς την Διοίκηση της «Εθνικής». Το πρώτο είναι τηλεγράφημα του υποκαταστήματος της Τράπεζας στο Βόλο και απευθύνεται στα κεντρικά της Αθήνας. Ζητά από την Διοίκηση της τράπεζας να απαντήσει σχετικά με την πορεία της μετοχής της…υπό εκκαθάριση «Τράπεζας της Ανατολής». 

Η ημερομηνία κατά την οποία απεστάλη το τηλεγράφημα είναι 11 Μαΐου του 1940. Λίγους μήνες πριν εμπλακεί η χώρα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο λόγος για τον οποίο το υποκατάστημα ζητεί πληροφορίες επί της αξίας των μετοχής είναι σαφής. «Διά λογαριασμών πελατών μας», αναγράφεται στο τηλεγράφημα χαρακτηριστικά.Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς3

 

Το δεύτερο ντοκουμέντο αφορά επιστολή, προς την «Εθνική», Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος ταξιδεύει προφανώς για επαγγελματικούς λόγους μεταξύ Παρισίων και Λονδίνου, διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε βρετανική τράπεζα, έχει στην κατοχή του μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και απαιτεί από την «Εθνική» να τον πληροφορήσει περί της τελικής αποτιμήσεως της αξίας των μετοχών, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ειδική εκκαθάριση.

Ο συγκεκριμένος δικαιούχος, όπως προκύπτει εκ των συμφραζομένων, είναι επιχειρηματίας ή εν πάση περιπτώσει διαθέτει γνώσεις επί των τραπεζικών ζητημάτων. Έχει μάλιστα επισκεφθεί το υποκατάστημα της «Εθνικής» στην διεύθυνση 38 Avenue de l’ Opera όπου και υπέβαλλε το αίτημα του να του δοθεί η «λογοδοσία επί της εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής», επισημαίνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά « εκκαθάρισιν ην η τράπεζα σας ανέλαβε προ τινών ήδη ετών», που σημαίνει ότι ο υπογράφων, κ. Γ.Θ. Περιστιάνης, κάτοικος Κολωνακίου γνωρίζει άριστα το ιστορικό της μετοχής. Απλά επιθυμεί να ρευστοποιήσει τις μετοχές που διαθέτει. Η επιστολή προ της «Εθνική» του δικαιούχου έχει σταλεί στις 20 Μαρτίου του 1939.Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς4

 

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι αντίθετα με τους ισχυρισμούς της «Εθνικής», το 1939 και το 1940, δικαιούχοι σπεύδουν να ενημερωθούν για την τύχη της εκκαθάρισης, η οποία ως φαίνεται ούτε έχει δημοσιοποιηθεί, ενδεχομένως δε ούτε ολοκληρωθεί. Δεν έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ η λογοδοσία της εκκαθάρισης. Δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά η ολοκλήρωση της. Οι πελάτες και δικαιούχοι της τράπεζας ψάχνουν και ζητούν πληροφορίες.Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς5

Η zougla. gr είναι σε θέση να γνωρίζει την ύπαρξη και άλλων, μεταγενέστερων ντοκουμέντων, τα οποία πιστοποιούν πως και μεταπολεμικά, κατά τη διάρκεια της αμέσως επόμενης δεκαετίας και πάντως μετά την απελευθέρωση της χώρας, ενδιαφερόμενοι –δικαιούχοι έχουν αποταθεί στην τράπεζα για τη συλλογή πληροφοριών για την τύχη αυτής της… εκκαθάρισης. Σε όλα αυτά τα αιτήματα η τράπεζα απαντά με τη…σιωπή.

Από το πρώτο, ωστόσο, ντοκουμέντο προκύπτει πως υπήρξε και εσωτερική αλληλογραφία για το ζήτημα αυτό μεταξύ κεντρικών και υποκαταστημάτων της «Εθνικής» μετά το 1936, ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. 

Τόσο οι σημερινοί δικαιούχοι, όσο και οι νομικοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτήν την υπόθεση αναμένουν από το εμπλεκόμενο τραπεζικό ίδρυμα κάτι παραπάνω από μία ακολουθία ισχυρισμών. Αναμένουν ένα επίσημο έγγραφο που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς της τράπεζα αυτής όπως διατυπώνονται στην επίσημη ανακοίνωσης της Τετάρτης 21 Σεπτεμβρίου 2011.

(Visited 23 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Νέα στοιχεῖα γιά τήν μετοχή τῆς Τραπέζης τῆς Ἀνατολῆς

 1. Κατόπιν τούτων βρὲ παιδιὰ ἀρχίζουν εἰς τὸν νοῦν μου νὰ πλέκονται περίεργα σκηνάρια συνωμοσιολογικῆς φαντασίας. Ἐν πρώτοις ἡ Τράπεζα Ἀνατολῆς μέχρι τὸ 1936 ὅτε ἤρχισεν ἡ συγχώνευσίς της μετὰ τῆς ΕΤΕ εἶχε χρυσὸν περὶ τοὺς 560 τόνους, ποσότητα δηλαδὴ τεραστίαν. Τελικῶς τὶ ἀπέγινεν ὁ χρυσὸς αὐτός; Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν εὑρίσκεται, ἄρα ἐφυγαδεύθη. Ἀλλὰ 560 τόνοι χρυσοῦ δὲν φυγαδεύονται εὐκόλως. Τὶ ὑποψιάζεται λοιπὸν ὁ σατανικός μου νοῦς; Τὸ 1940 οἱ Ἰταλοὶ ἐπιτίθενται κατὰ τῆς Ἑλλάδος, κάτι τὸ ὁποῖον ἐσχεδίαζαν ἀπὸ δεκαετίας. Μέχρις ἐδῶ καλῶς. Οἱ Γερμανοὶ ὅμως οὐδεμίαν ὄρεξιν εἶχον νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Ἑλλάδος διότι ἀλλοῦ εἶχαν τὸν νοῦν των. Ἠναγκάσθησαν ὅμως κατόπιν ἐπιμονῆς τῆς Ἀγγλίας νὰ στείλη ὀλιγάριθμον στρατιωτικὴν ἐδῶ, δύναμιν ἡ ὁποία ἐκ προοιμίου ἦτο ἀνίκανος νὰ σταματήσῃ μίαν Γερμανικὴν ἐπίθεσιν, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ὀλίγον πρὸ τῆς κατλήψεως τῆς Ἑλλάδος τὸν χρυσὸν τὸν παρέλαβε τὸ “Βασίλισσα Ὄλγα”, τὸν μετέφερε εἰς τὴν Κρήτην καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ὁ χρυσὸς μετέβη εἰς Ν. Ἀφρικὴν διὰ νὰ λάβῃ ἀργότερον τὴν ἄγουσαν πρὸς τὴν Ἀγγλίαν. Καὶ ἐρωτᾶται εὐλόγως:Ποῖα ἡ πραγματικὴ ποσότης τοῦ ἐν λόγῳ χρυσοῦ; Καὶ αὐθορμήτως ἕπεται ἄλλο ἐρώτημα: Πόσος χρυσὸς ἐπέστρεψε εἰς τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ πέρας τοῦ πολέμου; Καὶ ὁ συνωμοσιολογικώτατος νοῦς μου καταλήγει μὲ ἕνα τελευταῖον ἐρώτημα: μήπως κάποια χείρ ἐξώθησε τὰ πράγματα ὤστε νὰ καταλάβουν οἱ Γερμανοὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ νὰ καταστῆ οὔτω εὐλογος πλὴν ἀναγκαία ἡ μεταφορὰ τῆς τεραστίας αὐτῆς ποσότητος τοῦ χρυσοῦ ἀνέτως καὶ, κυρίως ἀνευ ἐγέρσεως ὑποψιῶν; Τρελλὰ πράγματα, ἀλλὰ ὅταν κάπου ἀναμιγνύεται τὸ ὄνομα Ρότσιλδ, τὰ τρελλὰ μεταλάσσονται εἰς λογικά. Καὶ ἐν προκειμένω, πολλάααααα τὰ λεφτὰ Ἄρη!!!! Θέλετε νὰ γελάσετε, θέλετε νὰ μὲ πάρετε στὰ σοβαρά, θέλετε νὰ μὲ φασκελώσετε, ἔἴπαμε: Πρόκειται περὶ σκηναρίου συνωμοσιολογικῆς φαντασίας .

 2. Ἂν πραγματικά οἱ μετοχές δέν ἲσχυαν , θά ἒβγαινε ἐγκαίρως ἀπό τό 2010 ἡ Ἐθνική τράπεζα καί θά δημοσιοποιοῦσε τό θέμα.
  Ἀντ’ αὐτοῦ ἒβγαλαν πρόσφατα παρόμοιες μετοχές πρός πώλησι στό Ε-ΒΑΥ πρός 1 € καί κάτι ψιλά !
  Ἐπειδή ἀκριβῶς μιλᾶμε γιά τήν Ἐθνική ἡ ὁποῖα δέν εἶναι καί ἡ προσωποποίησις τῆς ἐντιμότητος !
  Προσπαθεῖ νά “κλείσῃ” τήν ὑπόθεσι, παίζοντας μέ τίς ἐντυπώσεις.

 3. Ἐγώ ἀπό τό βίντεο πού ἔχει παρατεθεῖ ἀπό τό “ξυπνῆστε” δέν κατάλαβα νά τήν ἀμφισβητοῦν !
  Τό ἀντίθετο θά ἒλεγα !
  Λέει ξεκάθαρα ὅτι γίναμε μέλη, γιατί πραγματικά θέλουμε νά βοηθήσουμε τήν πατρῖδα μας καί μάλλιστα ὄτι δέν ἔχουμε κανένα οἰκονομικό ὄφελος .

Leave a Reply