Πῶς κατασκευάζεται ἕνα Boeing;

Ἡ Ἀγγελικούλα μας ἔκανε τὸν κόπο νὰ μοιραστῇ μαζύ μας τὰ στάδια κατασκευῆς του.

Εἶναι πράγματι πολὺ καλὴ ἡ δουλειά ποὺ κάνουν! Ἀλλὰ καὶ μόνον ὡς κατασκευαστικὴ διαδικασία νὰ τὸ δοῦμε, ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίζουμε τὰ στάδια.

Φιλονόη.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply