Τὸ τρίγωνον Δίον-Βεργίνα-Πέλλα.

Βρῆκα μίαν ἐκπληκτικὴ ἀνάρτησι στὸν Κρασοπατέρα. Ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας μας ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀναδεικνύεται μόλις τὰ τελευταῖα χρόνια, κυρίως λόγῳ τῶν βασιλικῶν τάφων ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Ἀνδρόνικος. 

Ἀξίζει νὰ ἐπισκεφθοῦμε μίαν φορὰ τῆς ζωῆς μας τὴν Πέλλα, τὴν Βεργίνα καὶ τὸ Δίον. Σᾶς διαβεβαιῶ! 

Φιλονόη.

φωτογραφία

Το τρίγωνο Βεργίνα – Δίον – Πέλλα (Βίντεο)

Ένα μοναδικό τρίγωνο ιστορίας και πολιτισμού στην καρδιά της Μακεδονίας:

Βεργίνα, η πρώτη πρωτεύουσα, η νεκρόπολη με την παγκόσμια ακτινοβολία.
Το Δίον, η ιερή πόλη των Μακεδόνων.
Η Πέλλα, η λαμπρή ελληνιστική πρωτεύουσα.

Στο ντοκυμανταίρ προβάλλονται εικόνες και από τα τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. (Κρασοπατήρ)

http://www.youtube.com/watch?v=-tNTRzZcA04&feature=player_embedded#!
(Visited 54 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ τρίγωνον Δίον-Βεργίνα-Πέλλα.

  1. Πολὺ ὡραῖα ἡ προτροπή σου Φιλονόη, ἡ ὁποία πρωτίστως πρέπει νὰ ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς νέους. Φρονῶ ὅμως ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ ἀποκαλοῦμε τὴν Βεργίναν μὲ τὸ ἀρχικὸν αὐτῆς ὄνομα, ἄρα τὸ πραγματικόν, Αἰγαί. Τὴν ὑπόδειξιν αὐτὴν μοῦ τὴν εἶχε κάμει ὁ ἀείμνηστος φίλος Κωνσταντῖνος Γεωργανᾶς πρὸ πολλῶν ἐτῶν, τὴν ὁποίαν καὶ υἱοθέτησα ἀσμένως, προβαίνων καὶ ἐγὼ ἐκτοτε εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόδειξιν πρὸς τρίτους. Ἡ ὀνομασία ἄρα τοῦ τριγώνου πρέπει νὰ εἶναι Αἰγαί –Δῖον – Πέλλα.

Leave a Reply