Μία ….ὑπουργικὴ ἀπάντησις!

Τὸ καλλίτερον σὲ αὐτὸ τὸ ταινιάκι εἶναι ἡ …ἀπάντησις!

Κάποια δημοσιογρᾶφος, μᾶλλον ἰδιαιτέρως θυμωμένη μὲ τὰ τεκταινόμενα, πολὺ πιθανὸν καὶ συνδικαλίστρια, θέτει ἐρωτήματα… 

Καὶ ἰδοῦ:

Ἐλπίζω νὰ γελάσατε! 

Ἐγὼ πάντως διασκέδασα! 

Περισσότερο δὲ ἀπὸ τὰ διάφορα κουνήματα χεριῶν, χειλιῶν, μαλλιῶν, αὐτιῶν, μύξας καὶ σάλιου… Τέτοια ἔντονη δραστηριότης ὀργανισμοῦ, οὔτε μέσα στὴν μήτρα του!

(Λέτε νὰ νομίζῃ πὼς ἀναγεννᾶται; Τόσο ἄσχημα λέτε νὰ εἶναι τὰ πράγματα; Μήπως κατὰ βάσιν πιστεύουν πὼς θὰ μᾶς σώσουν; Δῆλα δή, μήπως αὐτοὶ δὲν σώζονται μὲ τίποτα;)

Φιλονόη.

Υ.Γ. Στὴν βο(υ)λὴ θὰ ἀπαντήσῃ… Ἐφ’ ὄσον θὰ ἔχῃ κάνει ἰδιαίτερα μαθήματα, θὰ ἔχῃ ξενυχτήσει ἀρκετὲς φορὲς γιὰ νὰ προλάβῃ νὰ ἀποστηθίσῃ τὸ μάθημά του, θὰ ἔχῃ ἀπέναντι παλαιοὺς γνωστούς, θὰ ἔχῃ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς ἀστυνομικῆς ἀσπίδος. Διότι, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἐκεῖ ποὺ εὑρέθῃ τὸ κουδουνισμένο, κομματάκι δύσκολα τοῦ ἔκατσε…

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Μία ….ὑπουργικὴ ἀπάντησις!

  1. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάντια τοῦ Ἀνθρωπίνου εἴδους, ἄν βεβαίως ὁ κύριος αὐτὸς (σὺν τοῖς ψηφοφόροις αὐτοῦ) συμπεριλαμβάνεται εἰς τοὺς ἀνθρώπους.

Leave a Reply