Παρακολούθησις τῶν εἰσοδημάτων μας ἀπό τόν Μπενί(το)

Ὀ big brother Μπενί(το), (μόνο big; μᾶλλον extra large ὁ τύπος) ἔριξε ἄλλλη ἰδέα στό «τραπέζι» καί προχωρᾶ πρός τήν ἐφαρμογή της. Ἡ χούντα τοῦ πα-σόκ καί ὁ συνταγματολόγος της (συγγνώμη, συνταγματάρχης ἤθελα νά πῶ), ἀπεφάσισε νά, μᾶς ἀπαγορεύσῃ νά ἀποταμιεύουμε χρήματα, ἀκόμη καί νά τά ἔχουμε στό σπίτι μας. Μόνον στίς τράπεζες καί δικαιολογημένα! Δηλαδή, ἄν βρεθοῦμε νά ἔχουμε μερικές δεκάδες εὐρώ παραπάνω θά κατάσχονται πρός χάριν τῶν διεθνῶν τοκογλύφων!

 Μπενί(το), λίγα εἶναι τά ψωμιά σου ἀκόμη καί ‘σένα καί τοῦ συναφιοῦ σου. Ἡ ὑπομονή μας τελειώνει. (Ἡ δική μου τελείωσε ἤδη).

Σοβιετικού τύπου “οικονομία” το νέο εύρημα του ΥΠΟΙΚ Ε.Βενιζέλου!

Σε σοβιετικού τύπου παρακολούθηση των εισοδημάτων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών με ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης όπου (με το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστημα) το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται θα πρέπει να τεκμηριώνεται με παραστατικά, τα οποία θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ακόμη και με ευθύνη των φορολογουμένων.

Απαγορεύεται στους Έλληνες πολίτες να φυλάνε χρήματα στο σπίτι τους ή σε θυρίδα, απαγορεύεται να κατέχουν χρηματικά ποσά τα οποία να μην δικαιολογούνται από τον μισθό τους και να μην είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες. 

Αναφέρει δε ότι το εισόδημα που τυχόν αποταμιεύεται πρέπει επίσης να δηλώνεται (καταθέσεις, τίτλοι, ακίνητα κτλ). Παύει δηλαδή το τραπεζικό απόρρητο. Όποιος πρόλάβει και βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό δεν έχει κανένα πρόβλημα, βέβαια: Παίρνει και μια cashcard και κάνει την δουλέιά του. αλλά αυτά αφορούν τους πλούσιους. Όλοι οι άλλοι τίθενται υπό την παρακολούθηση του big brother Ε.Βενιζέλου.

 Σε δήλωση του, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι το σύνολο του εισοδήματος που καταναλώνεται πρέπει να τεκμηριώνεται με παραστατικά που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του εκδότη ή του αποδέκτη τους. Οι αποδείξεις θα προσκομίζονται, όχι για φοροαπαλλάγή, αλλά για να μην φορολογούνται περισσότερο.

Επισημαίνει δε ότι αυτό δεν θα αφορά μόνον τις κατηγορίες δαπανών που λαμβάνονται τώρα υπ’ όψιν για τις αποδείξεις, αλλά και το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία, οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κοκ).

Στην ανακοίνωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν κάνει καμία αναφορά στο γεγονός ότι ζητάει τρεις μήνες πριν τελειώσει η χρονιά ζητάει από τους φορολογούμενους τις διπλάσιες τουλάχιστον αποδείξεις από όσες τους ζητούσε μέχρι σήμερα. (defencenet.gr) (εἰκόνα) 

Τελικῶς…..

 

Ἔκανε πίσω ὁ Ε. Βενιζέλος γιά τίς ἀποδείξεις μέσα σέ λίγες ὧρες!

Οι υπηρεσίες είναι ανέτοιμες για την εφαρμογή της διαδικασίας, καθώς η φορολογική κάρτα δεν θα είναι έτοιμη νωρίτερα από το τέλος του έτους, αλλά και οι φορολογούμενοι δεν μπορούν μέσα σε τρεις μήνες να μαζέψουν αποδείξεις ενός χρόνου.Έκανε πίσω ο υπουργός Οικονομικών Ε.Βενιζέλος το υπουργείο Οικονομικών στο μέτρο της συλλογής αποδείξεων έως και για το 50% του ετήσιου εισοδήματος μετά τις τεράστιες αντιδράσεις για την σοβιετικοποίηση της οικονομίας.

Ετσι το μέτρο υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2012, δηλαδή για τις δηλώσεις του 2013 και … βλέπουμε!

Για τα φετινά εισοδήματα, που θα δηλωθούν το 2012, θα απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων αξίας 25% επί του δηλωθέντος εισοδήματος με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου.

Αν το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζει ο φορολογούμενος υπολείπεται του παραπάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. (defencenet.gr)  

(Visited 9 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Παρακολούθησις τῶν εἰσοδημάτων μας ἀπό τόν Μπενί(το)

Leave a Reply