Ἐκεῖ ἔξω εἶναι μία κόλασις!

Συζητοῦσα μὲ ἕναν φίλο, πρώην ναυτικὸ σὲ κρουαζιερόπλοια, πρὸ ὁλίγου, καὶ μοῦ περιέγραφε τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ἔπρεπε νὰ ἐργάζονται ἅπαντες ἐντὸς τοῦ πλοίου, πρὸ κειμένου οὐδεῖς ἐκ τῶν ἐπιβατῶν νὰ μὴν ἀντιληφθῇ κάτι ἀπὸ τὰ διάφορα προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ πλοῖο. 

Ἀμέσως μετὰ ἀλλάξαμε θέμα καὶ ἀναφερθήκαμε στὸν ἀστεροειδὴ ποὺ μόλις ἐξεράγῃ. 

Σύμπτωσις ὅμως κι αὐτή… 

Τώρα λοιπὸν ἄλλη μία σύμπτωσις ἔφθασε ἐμπρός μου γιὰ νὰ μοῦ καταδείξῃ τὴν μεγάλη σχέσι ποὺ εἶχε ἡ ἀφήγησις τοῦ φίλου μου, μὲ τὸ τί συμβαίνει ἔξω ἀπὸ τὸν πλανήτη μας.

Μία πραγματικὴ κόλασις! Τὸ γεγονὸς τῆς ἀγνοίας καὶ τῆς μακαριότητός μας, δὲν μειώνει τὴν ἔντασι τῶν κινδύνων ποὺ ὑπάρχουν γύρω μας. Ἀλλὰ τελοῦμε ὑπὸ ἄγνοια… Κι αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε ἀσφαλεῖς…

Ὄχι, δὲν σᾶς παρουσίασα τὸ ταινιάκι γιὰ νὰ τρομάξετε. Δὲν ἔχω λόγους… Ἄλλως τε, προσωπικῶς πιστεύω πὼς δὲν κινδυνεύουμε ἀπὸ τέτοιου εἴδους φαινόμενα. 

Σᾶς παρουσίασα τὸ ταινιάκι γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖτε (δίχως τὰ χολυγουντιανὰ στολίδια) τὸ μέγεθος τῆς ζημιᾶς ποὺ μπορῇ ἀνᾷ πάσᾳ στιγμὴ νὰ πάθουμε. Τὸ συνειδητοποιοῦμε ὅμως;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὥρες εἶναι τώρα νὰ μάθουμε πὼς κάπου στὰ «ἀμπάρια» τοῦ «πλοίου» Γῆ, ὑπάρχει ἐξειδικευμένο πλήρωμα ποὺ μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὶς ἀνησυχίες…

φωτογραφία

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply