Τελικῶς τὸ ΚΚΕ εἶναι ὁ πιστότερος συνεταῖρος τοῦ κεφαλαίου!

Εἴπαμε… 10.000 θέσεις ἐργασίας… 1.000 ὑποψήφιοι… Τί ἐπιφέρουν; Πείνα; Μείωσι μισθῶν; Δουλεία;

Ἄν τε καλέ… Ποῦ τὰ εἶδα ἐγώ αὐτά; 

Δυστυχῶς, πέραν τῆς πλάκας καὶ τοῦ ἀνθρωπισμου (κι ὄχι τοῦ ἐπιλεκτικοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» τῶν ἀναρχοαριστερούληδων), τὸ ζήτημα παραμένει. Ὁ μέγιστος ἐχθρὸς τῆς οἰκονομίας μας, τῆς συνειδήσεώς μας καὶ τῆς Πατρίδος μας παραμένει ἐντὸς τῶν τειχῶν. Ἰδοῦ:

Πάντως πάλι ψεύδεται ἡ Ἀλέκα… Οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι δὲν εἶναι 1.000.000. Ἔχουν ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ τὰ 4,5 ἐκατομμύρια. Ἀλλὰ κάτι κάνουν μὲ τὰ νούμερα… Ὄχι… Δὲν τὰ μαγειρεύουν… Τὰ κρύβουν. Στὴν στατιστικὴ (ἐὰν σᾶς ἀφήσουν νὰ μπεῖτε) φαίνονται ὅλα. Ἀλλὰ τολμοῦν νὰ ὁμολογήσουν τὰ ἐγκλήματά τους; Δὲν τολμοῦν… Οἱ «ἀνθρωπιστές»…

Φιλονόη.

πληροφορία καὶ φωτογραφία ἀπὸ hellenic revenge

(Visited 50 times, 1 visits today)
Leave a Reply