Ἀκόμη μία δημοσκόπησις ποὺ μᾶς λέει …τίποτα!!!

Ἕνα ξερὸ τίποτα! ΤΙΠΟΤΑ!!! ΤΙΠΟΤΑ!!!! ΤΙΠΟΤΑ!!!

Προσέξτε:

 

Διαβάσατε κάτι; Ἐγὼ διάβασα: ΤΙΠΟΤΑ!!!

(οἱ φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ)

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:

Ἐπίσημοι ξεπουλητᾶδες: ΝΔ καὶ μΠΑτΣΟΚ.

Συνεργαζόμενοι ξεπουλητᾶδες: ΚΚΕ, τΣΥΡΙΖΑ καὶ ΛΑΟΣ. 

Ἐξωτερικοὶ συνεργᾶτες ξεπουλητάδων: λοιπὰ κόμματα (κάτι οἰκολόγοι, κάτι βισματολόγοι, κάτι κωλοτοῦμπες…)

Τί βλέπουμε δῆλα δή; Πὼς (μὲ ἀναγωγὴ πάντα) τὸ κεφάλι μας θέλει σπάσιμο. 

Ἐτοῦτο τὸ καράβι γιὰ νὰ ἀλλάξῃ ῥότα καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν σύγκρουσι δὲν θέλει ἄλλους Μανωλιούς, μὲ ἄλλα ῥοῦχα. Θέλει Ἕλληνες! Τί θὰ γίνῃ; Θὰ τὸ καταλάβουμε ἢ θὰ μᾶς πάρῃ ὁ διάολος;

Ἐμένα πάντως δὲν σκοπεύω νὰ μὲ πάρῃ ὀ διάολος. Σκοπεύω νὰ πάρω πίσω τὴν Πατρίδα μου. 

Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς, ψηφοφόροι. Ἀλλὰ δὲν σᾶς χαρίζω τίποτα. Αὐτὴ ἡ Πατρίδα θὰ ἐλευθερωθῇ, θέλετε δὲν θέλετε. Καὶ θὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς. 

Κατανοητόν;

Φιλονόη.

(Visited 6 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἀκόμη μία δημοσκόπησις ποὺ μᾶς λέει …τίποτα!!!

 1. Μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ μόνον ἕν δὲν ἀνήκει εἰς τὴν τρίχρωμον (Πράσινο, Κυανοῦν, Ἐρυθρόν) καὶ ἐπιμένει πεισμόνως νὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν δίχρομον (κυανοῦν,λευκόν). Μέχρις ἐδῶ δίκην σχολιασμοῦ ἐπικαιρότητος διότι ἔχω ὡς ἀρχήν νὰ μὴ πολιτικολογῶ καὶ δὴ δημοσίως.

  • Τό ἔχεις πεῖ πολλές φορές αὐτό, Νικόλαε. Ὄτι δέν σοῦ ἀρέσει νά πολιτικολογῇς δημοσίως 🙂

   Τέλος πάντων, μήν εἶσαι τόσο σίγουρος γιά κανένα. ΚΑΝΕΝΑΣ δυστυχῶς, δέν ἐπιμένει πεισμόνως νά ἀνήκῃ εἰς τήν δίχρωμον (κυανοῦν-λευκόν).

   Τό χρῶμα τοῦ χρήματος ποῖον εἶναι; Ἐκεῖ ἀνήκουν ὅλοι (ἀκόμα καί ὁ ΛΑ.Ο.Σ.)

   • Δὲν ἔχεις ἄδικον ἀλλὰ δὲν πρέπει συνεχῶς νὰ στήνουμε φράγματα χωρὶς βεβαίως νὰ μὴ φροντίζουμε νὰ κρατᾶμε καὶ μία πισινή. Ἀπεχθάνομαι τὴν πολιτικολογίαν (ἄλλο πρᾶγημα συζητήσεις περὶ πολιτικῆς) διότι δὲν εἶμαι ὁπαδός Ψηφοφόρος εἶμαι καὶ δὴ μὲ συκεκριμένα κριτήρια, καὶ ὅποιο κόμμα ἱκανοποιεῖ τὰ κριτήριά μου αὐτὰ τὸ ψηφίζω. Οὔτε παντρεύουμαι, οὔτε προσκολλῶμαι. Ὅμως πάντα ψηφίζω διὰ νὰ μὴ δίνω γήπεδον εἰς τὰ κομματόσκυλα τῆς τριχρωμίας. Ἀηδιάζω μὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν καὶ ψηφίζουν μίαν παράταξιν ΑΚΡΙΤΩΣ ἐπειδὴ μόνον καὶ μόνον “‘ανήκουν” εἰς αὐτὴν ἀσχέτως ἄν τοὺς ὁδηγεῖ εἰς τὸ βάραθρον. Τώρα ὑπάρχει μία πολιτικὴ παράταξις ἡ ὁποία παρὰ τὰ κάποια ἐλαττώματά της – καὶ εἶναι φυσικὸν – ἐκπληροῖ ὅλα τὰ κριτήριά μου καὶ αὐτὴν ψηφίζω. Ἐὰν παύσῃ τοῦτο θὰ τὴν παύσω καὶ ἐγώ. Ἁπλᾶ πράγματα.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σιγὰ μὴν καὶ ξυπνήσουν!!! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply