Ἡ ληστεία τῆς τραπέζης ἐξιχνιάσθηκε….

Ἡ ληστεία τῆς τραπέζης ἐξιχνιάσθηκε....Ἂν τε τώρα νὰ ξεκινήσουν νὰ ξεκαθαρίσουν καὶ τὶς λοιπές…

Ἀναφέρομαι φυσικὰ στὶς καθημερινὲς ληστεῖες, αὐτὲς ποὺ ὅλοι ἐμεῖς, οἱ μὴ τράπεζες βιώνουμε. 

Ἀλλὰ πῶς; Ὅταν μόνον τὸν GAP τὸν προστατεύει ἕνας λόγος, τὸ σόι του ἄλλος ἕνας καὶ τὰ λοιπὰ κουδουνισμένα τὸ 75% τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, τότε ποῦ νὰ βρεθῇ περιθώριον γιὰ φύλαξι τῶν πολιτῶν;

Τὸ παράκαναν; 

Φυσικά! 

Ἀπὸ αὐτὴν καὶ μόνον τὴν ταχύτητα μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πολλά.

Ἀλλὰ πλέον ἔχουν γνώσιν οἱ φύλακες. 

Σὲ λίγο; 

Σὲ λίγο κάποιοι θὰ παρακαλοῦν νὰ μὴν εἶχαν γεννηθεῖ.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. 1.Βγᾶλτε τὴν ἀστυνομία στὸν δρόμο. Ἐσᾶς δὲν σᾶς σώζει τίποτα. Τοὐλάχιστον νὰ προστατευθοῦν αὐτοὶ ποὺ τὴν πληρώνουν. Ἐὰν δὲν τὸ κάνετε, τότε θὰ ἔχετε κι ἄλλα μπερδέματα. Ἀκόμη χειρότερα.

Υ.Γ.2. Τὸ χρῆμα τῶν ἀφεντικῶν σας τὸ προστατεύετε. Γιατί; Μήπως πιστεύετε πὼς θὰ προλάβετε νὰ πάρετε προμήθειες;

φωτογραφία 

(Visited 5 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ληστεία τῆς τραπέζης ἐξιχνιάσθηκε….

  1. Ἀκριβῶς Φιλονόη. Πρέπει νὰ διαλυθῆ τὸ σῶμα τῶν Πραιτωριανῶν καὶ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀληταράδων ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ λέγονται καὶ νὰ εἶναι ἀστυνομικοὶ νὰ ἐπανδρώσουν τὰ ἀστυνομικὰ τμήματα. Δυστυχῶς τὸ αἴτημα τοῦτο δὲν τὸ ἔχω ἀκούσει οὔτε ἀπὸ τὰς ἀναριθμήτους αὐτὰ ὁμάδας τῶν ἀγανακτισμένων. Κάποιοι ἐπιτέλους πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ τὸ προβάλλουν. Ἡ ¨Ελλὰς ἔχει ἀπόλυτον ἀνάγκην τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἀπὸ ἀστυνομικοὺς ἀφοσιωμένους εἰς τὴν προστασίαν τοῦ νόμου καὶ τῶν πολιτῶν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἀπίθανα αὐτὰ πλήθη τῶν δειλῶν ἀληταράδων διὰ τὴν προστασίαν τῶν παντὸς εἴδους καθαρμάτων.

Leave a Reply