Καιρὸς νὰ γίνουμε ὅλοι παιδόφιλοι!

Καιρὸς νὰ γίνουμε ὅλοι παιδόφιλοι!1
Δὲν παίζουν μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις! Οὔτε γιὰ ἀστεῖο!

Κάποιοι ὅμως δὲν ἔχουν καμμίαν συναίσθησι καὶ φυσικὰ οὐδεμίαν λογική! 

Διαβᾶστε καὶ ἀποφασίστε ἐὰν ἐγὼ εἶμαι ἀλλοῦ ἢ κάποιοι ἄλλοι δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ στοιχειώδη.

ΑΙΣΧΟΣ: Η Ελληνική Κυβέρνηση επιβραβεύει τους ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΥΣ και τους ΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΕΙΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 
Διαβάστε την καινούργια Υπουργική απόφαση (Νοέμβριος 2011).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αρ. Φύλλου 2611
8 Νοεμβρίου 2011
:Καιρὸς νὰ γίνουμε ὅλοι παιδόφιλοι!2
Εδώ και ένα μήνα οι ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ 

επιβραβεύονται με “ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ” (και μάλιστα από 20% μέχρι 30%!!).

Αν μάλιστα αποδείξουν ότι εκτός από παιδόφιλοι είναι καιΕΠΙΔΕΙΞΙΟΜΑΝΕΙΣ (δεν είναι και τόσο δύσκολο να τους δούμε να προκαλούν έξω από σχολεία)
τότε επιβραβεύονται με επιπλέον ποσοστό αναπηρίας!(και πάλι από 20% έως 30%). (ἀντιπαρακμὴ)

Τί εἴπαμε λοιπόν;

Ποιός δέν πάει καλά;

Εἶναι πρός ἐξέτασιν τό ζήτημα τῶν παιδοφίλων; Εἶναι μήπως πρός ἐπιβράβευσιν; Μήπως νά τούς θεωρήσουμε καί εἶδος πρός ἐξαφάνησιν καί νά στήσουμε ἐπιχειρήσεις προστασίας τους;

Ἐάν ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀσθενεῖς, μήπως αὐτό σημαίνει πώς μέ μίαν θεραπεία θά μποροῦν νά κυκλοφοροῦν ἀνάμεσα στά παιδιά μας;

Κι ἐάν ναί, τότε τί εἴδους θεραπεία θά πρέπῃ νά εἶναι αὐτή;

Μήπως εὐνουχισμός; 

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τελικῶς αὐτὸς ὁ τόπος εἶναι πλήρης ἠλιθίων καὶ σκουπιδιῶν! Πρέπει ταχύτατα νὰ τὸν καθαρίσουμε!

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply