Τὰ πολὺ καλὰ νέα…..


Γιατί πολὺ καλὰ νέα;

Διότι βαρέθηκα!

Δὲν γίνεται, κάπου ἐκεῖ ἔξω, μὲ κάποιαν ἄλλην ματιά, μὲ κάποιαν ἄλλην διάθεσι ὑπάρχουν καλά νέα.

Ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν καταστροφὴ μποροῦμε νὰ τὰ ἀντικρύσουμε καὶ νὰ τὰ ἀνασύρουμε.
Εἶναι καλλίτερα νὰ ἑστιάζουμε σὲ αὐτά κάποιαν στιγμὴ τῆς ἡμέρας.

Γινόμαστε καλλίτεροι, ἀνακτοῦμε δυνάμεις καὶ μαθαίνουμε νὰ πορευόμαστε μὲ τὸ κεφάλι ὑψηλά.

Γιὰ νὰ δοῦμε…

Θὰ τὰ καταφέρουμε;

Ἐγὼ πάντως θὰ προσπαθήσω. 

Τὰ πολὺ καλὰ νέα θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἕνα γεγονός, μία σκέψις ἢ μία κατάστασις. Θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι μία ὑπόθεσις ἢ μία δεύτερη ματιά. Θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι τὰ πάντα καὶ τίποτα..  Θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε ἐμεῖς τὰ καλὰ νέα ἢ νὰ παραμείνουμε κομμάτι τῶν ἡμερῶν καὶ τῆς μιζέριας τους. Θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε πομποὶ καὶ δέκτες καλῶν νέων ἢ νὰ σβήσουμε μέσα στὴν κατάθλιψι. 

Πῶς θέλουμε τὸ αὔριο μας; Τῶν παιδιῶν μας;

Μὲ χαμόγελο, χαρὰ καὶ  εὐδαιμονία ἢ μὲ θλίψι, πόνο καὶ ἀπελπισία;

Ἐγὼ ἐπιλέγω ἕνα ὄμορφο αὔριο… Καλλίτερο… Χαρούμενο… 

Πῶς θὰ τὸ κτίσω ὅμως ἐὰν πρῶτα δὲν τὸ δομήσω μέσα μου; Ἐὰν δὲν τὸ φανταστῶ; Δὲν τὸ ὀραματιστῶ;

Ξεκινῶ λοιπὸν πρῶτα ἀπὸ ἐμένα.

Τὰ πολὺ καλὰ νέα ὑπάρχουν. Εἴμαστε ἐμεῖς! Κι  ἐὰν δὲν εἴμαστε, μποροῦμε νὰ γίνουμε. 

Πῶς θὰ φτιάξουμε τὴν Ἑλλάδα μας; Μὲ γκρίνια; Θλίψι; Φόβο;

Ἐὰν δὲν γεμίσουμε μέσα μας χαρά, βεβαιότητα καὶ πίστη στὸ ἀποτέλεσμα, ὅσα κι ἐὰν φτιάξουμε, θὰ εἶναι μία ἀπὸ τὰ ἴδια αὐτῶν ποὺ ἤδη ζοῦμε. 

Ἴσως κάνω λᾶθος… Ἴσως κι ὄχι. 

Πάντως ἡ δική μου ζωὴ ἔως σήμερα «λειτούργησε» καλλίτερα μὲ αὐτὴν τὴν προσέγγισι. 

Τί λέτε;

Τὸ ξεκινᾶμε;

Καὶ ποῦ ξέρετε; Ἴσως ὅλοι μαζύ νὰ φέρουμε περισσότερα καὶ καλλίτερα ἀποτελέσματα ἀπὸ ὅσα ἔφερα ἐγὼ στὴν ζωή μου μόνη μου.

Ἄλλως τε, ὅσους πολέμους κερδίσαμε στὴν ἱστορία μας, τοὺς κερδίσαμε μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλη καὶ τὴν βεβαιότητα στὴν σκέψι πὼς θὰ νικήσουμε. Λέτε τώρα νὰ εἶναι διαφορετικά; 

Κάθε πρωΐ θὰ ἔχουμε μίαν προσέγγισι καλῶν νέων. Ἐλπίζω νὰ τὰ καταφέρουμε. 

Φιλονόη 

Υ.Γ.1. Τὰ πολὺ καλὰ νέα τὰ συναντᾶμε ἐδῶ. Δοκιμᾶστε κι ἐσεῖς. Ἴσως βοηθήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον νὰ γίνουν περισσότερα.

Υ.Γ.2. Γιὰ μίαν καλὴν ἡμέρα σὲ ὅλους μας:

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδὼ

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τὰ πολὺ καλὰ νέα…..

  1. Ναι, όντως ὑπάρχουν καλά νέα. Μετά την Μάχη τῶν Πλαταιῶν τον Αύγουστο του 479 π.Χ., η Ελλάς μπένει στην χρυσή πεντηκονταετία (479-431 π.Χ.).

    Άρα το μόνο που μας λείπει είναι να δώσουμε ξανά την Μάχη τῶν Πλαταιῶν. Και δεν είναι δύσκολο τούτο μιάς και ήδη είμαστε σε εμπόλεμο κατάσταση με την πολιτική τάξη των τραπεζών.

Leave a Reply