Θέλεις νὰ μὲ σώσῃς; Κᾶνε το σωστά!

Εἶμαι παιδάκι, νήπιον. Θέλεις νὰ μὲ προστατεύσῃς ἀπὸ τὸν κίνδυνο. Πῶς θὰ τὸ κάνῃς; Μὲ ἕνα διαρκὲς «μήηηηηηη» ἢ μὲ κάποιον ἄλλον τρόπο; Δὲν θὰ ἦταν ὀρθότερον νὰ μὲ διδάξῃς; Νὰ μοῦ ὑποδείξῃς τὸν κίνδυνο, στὸν βαθμὸ ποὺ τὸν ἀντιλαμβάνεσαι; Νὰ μάθω μέσα ἀπὸ τὰ δικά μου βήματα κι ὄχι μέσα ἀπὸ τὰ δικά σου; 

Εἶμαι ἐνήλιξ καὶ θέλεις νὰ μὲ βοηθήσῃς διότι μὲ ἀγαπᾶς καὶ μὲ νοιάζεσαι. Εἶτε διότι εἶσαι γονέας μου, εἶτε ἀδελφός, φίλος, σύντροφος, διδάσκαλος, ἐργοδότης…. Πῶς θὰ τὸ κάνῃς; Θὰ τρέχῃς ἐμπρὸς καὶ θὰ προλαμβάνῃς ἢ θὰ μὲ ἀφήσῃς νὰ πέφτω στὰ βαθειὰ κι ἄπατα νερά; Πότε θὰ μάθω ἐγὼ κολύμπι; Ὅταν θὰ γεράσω;

Εἵμαστε ὅλοι μας ἀνήλικοι τελικῶς; Χρειαζόμαστε κάποιον νὰ μᾶς ὑποδεικνύῃ τὸν δρόμο; Τὴν λακκούβα; Τὴν παγίδα; Νὰ μᾶς πληρώνῃ τοὺς λογαριασμούς; Νὰ μαλώνῃ γιὰ ἐμᾶς; Νὰ μᾶς προστατεύῃ ἀπὸ τὴν πληροφορία ποὺ πιθανὸν νὰ μᾶς πικράνῃ; 

Κι ἐὰν ναί, τότε γιατί ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀξώνουμε πολιτεία; Ἐὰν συμπεριφερόμαστε ὡς ἀνήλικοι, τότε γιατὶ ἀξιώνουμε νὰ μᾶς ἀντιμετωπίσουν ὡς ἐνηλίκους; Ἐὰν ἀποζητοῦμε πάντα κάποιον νὰ μπῇ ὡς διαμεσολαβητὴς ἢ μεσάζων ἢ μπροστάρης, τότε πῶς στὰ κομμάτια θὰ  μάθουμε νὰ τὸ κάνουμε ὅλο αὐτὸ μόνοι μας; 

Ἐγκλυκλοπαιδικὰ τὰ ἐρωτήματα… Ὄχι πρὸς ἀπάντησιν ἀλλὰ τροφὴ γιὰ προβληματισμὸ καὶ σκέψι…

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Συμφωνῶ μὲ τὴν «διδαχὴ» τῆς πείρας ἀλλὰ μόνον μὲ τὸν ὀρθό τρόπο. Ἐκεῖνον ποὺ μὲ κάνει νὰ μαθαίνω. Νὰ γίνομαι ψαρὰς γιὰ νὰ ἔχω τροφὴ κι ὄχι νὰ ζητιανεύω ἀπὸ τοὺς ψαρᾶδες τὰ περισεύματα. Ἔως ὅμως ἐκείνης τῆς στιγμῆς ποὺ θὰ ἐνηλικιωθοῦμε, ἂς κάνουμε τὰ λάθη μας. Ποιά λάθη ὄμως; Μήπως μόνον ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς καὶ δὲν ἔχουν ἐπιπτώσεις σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους; 

Υ.Γ.2. Ὄχι, οἱ «πολιτικοί» μας (κοινῶς τὰ κουδουνισμένα μας) δὲν θὰ λάβουν ἐπὶ πλέον εὐκαιρίες ἐνηλικιώσεως. Τὶς ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐξαντλήσει.

Υ.Γ.3. Ἡ διαρκὴς προσπάθεια προστασίας ποὺ «ἀσκοῦμε» σὲ ὅσους «ἀγαπᾶμε», εἶναι ἕνα εἶδος ἐθισμοῦ. Ἀφῆστε ποὺ τελικῶς οὔτε τὰ λάθη ἀποφεύγονται, οὔτε τὰ παθήματα γίνονται μαθήματα, οὔτε ὁ «μαθητευόμενος» ἀπεξαρτᾶται. Ἔτσι μᾶς θέλουμε;

 

 φωτογραφία

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply