Ῥατσιστής γεννιέσαι δέν γίνεσαι

Ῥατσιστής γεννιέσαι δέν γίνεσαιΔηλαδή, προσπαθοῦν νά ἐλέγξουν τά συναισθήματά μας; Αὐτό εἶναι κάτι πού δέν γίνεται. Τό νά ἀγαπῶ, νά μισῶ ἤ νά φοβᾶμαι τούς ὀμοφιλοφύλους, τούς λαθροεισβολεῖς ἤ τά ζῶα….εἶναι δικαίωμά μου (ἤ ἔνστικτο;) ἐλεγχόμενο μόνον ἀπό τήν φύσι καί κανέναν ἄλλον. Ῥατσιστής γεννιέσαι δέν γίνεσαι καί, οὕτως ἤ ἄλλως, δέν «ξεγίνεσαι» μέ νόμους καί πολιτικές τῆς συμφορᾶς. Βασικό στοιχεῖο γιά νά ἐφαρμοσθῇ μία πολιτική εἶναι ὁ σεβασμός τῶν πολιτῶν σ΄ αὐτόν πού τήν ἀσκεῖ. Ὁ σεβασμός, ὅμως, ἐμπνέεται, δέν ἐπιβάλλεται καί, ἐμπνέεται ὅταν ἐργάζονται οἱ ἡγεσίεςμέ αὐτοθυσία γιά τό συμφέρον τοῦ λαοῦ – πού τούς ἐμπιστεύθηκε – καί τοῦ τόπου. Οἱ ἐθνικοί μειοδότες, καλή ὥρα, δέν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη.

Ἀντί νά πιάσουν κανένα κτῆνος ἀπό αὐτά πού τρομοκρατοῦν τούς Ἕλληνες διά τῶν ἐγκλημάτων πού διαπράττουν, καθημερινῶς – δέν εἶναι μόνον τά κτήνη μέ τά καλάσνικωφ- ἐπιδίδονται, ὡς συνήθως στήν ἔμπνευσι καί τήν ψήφισιν ἀστείων νομοσχεδίων γιά νά ἐπιβάλουν τόν πολυπολιτισμό καί τήν «προβατοποίησιν» στήν Ἑλλάδα. Ἥ Ἑλλάς, ΗΠΑ δέν πρόκειται νά γίνῃ. Τό ἀμερικανικό κράτος ἦταν πολυπολιτισμικό ἀπό τότε πού δημιουργήθηκε καί προφανῶς, ἔτσι θά συνεχίσῃ. Τό Ἑλληνικό, ὅμως, κατοικεῖται ἀπό ὁμοιογενῆ πληθυσμό καί δέν πρόκειται νά ἀφομοιώσῃ ξένα στοιχεῖα, ὅπως δέν ἀφομοίωσε στά χιλιάδες χρόνια πού εἶχε κατακτηθεῖ ἀπό κάθε λογῆς κατακτητές καί ξένους λαούς. (Ἄραβες, Ἐνετούς, Ῥωμαίους, Ὀθωμανούς κλπ). Μόνο ὁ χριστιανισμός κατέστρεψε τόν Ἑλληνισμό ἀλλά γι΄ αὐτό θά μιλήσουμε σέ ἄλλο ἄρθρο, στό ἐγγύς μέλλον….

Ῥατσιστές οἱ πολιτικοί μας, γεννημένοι, ἀλλά καί οἱ ἀλλοδαποί ἐγκληματίες πού, ληστεύουν, βιάζουν, δολοφονοῦν καί τρομοκρατοῦν μόνον εὐάλωτους, Ἕλληνες συμπολίτες μας. Ἀρχίστε, πρῶτα ἀπό αὐτούς γιατί, ὅταν θά ἔρθῃ ἡ δική μας ἡ σειρά….ἐμεῖς ἀπό σᾶς θά ἀρχίσουμε καί δέν θά σᾶς ἀρέσῃ, καθόλου. Σᾶς τό ὑποσχόμεθα.

Ομόφωνα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως» για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Αρχικά το νομοσχέδιο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Φεβρουαρίου 2011 από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη και παράλληλα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Στη συνέχεια το νομοσχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις και την 1η Μαρτίου 2011 ο κ. Καστανίδης παρείχε διευκρινίσεις, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι με το επίμαχο νομοσχέδιο δεν καταργείται το δικαίωμα έκφρασης γνώμης, αλλά αντίθετα τιμωρείται η παρότρυνση πρόκλησης σε τέλεση ποινικού αδικήματος, όπως είναι οι βιαιοπραγίες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο: α. Εξασφαλίζεται ότι η διερεύνηση και ποινική δίωξη των εγκλημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας γίνεται αυτεπάγγελτα και δεν εξαρτάται από αναφορές ή καταγγελίες των θυμάτων, τα οποία είναι συχνά ιδιαιτέρως ευάλωτα και διστάζουν να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες. (μέ συνοπτικές διαδικασίες, δηλαδή, θά δικάζονται καί θά καταδικάζονται οἱ «ἐχθροπαθεῖς»)

β. Θεσπίζεται η διοικητική ευθύνη των νομικών προσώπων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας ή στη διάπραξη εγκλημάτων με τέτοια κίνητρα.

γ. Επεκτείνεται η προστασία και σε ομάδες ή πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται μόνο με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους αλλά και τον γενετήσιο-σεξουαλικό τους προσανατολισμό.  (καί οἱ κύναιδοι θά εἶναι ἀποδεκτοί ἀπό τήν «σύγχρονη» καί «προοδευτική» κοινωνία πού εὐαγγελίζεται τό πα-σόκ καί ἡ ΝΔούλα μήν ξεχνᾶμε. Ἐκεῖνοι ἤρχισαν πρῶτοι. Ἄλλωστε πολύ πιθανόν νά τό ψηφίσῃ τό νομοσχέδιο, ὅπως κάνει πάντα. 7 στά 10 λέει ναί).

Επίσης, εκτός από τις προσβολές εναντίον ομάδων ή προσώπων αξιόποινες θεωρούνται και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις που στρέφονται κατά πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως ή κατ’ αποκλειστικότητα από τις παραπάνω ομάδες ή πρόσωπα (όπως π.χ. θρησκευτικά αντικείμενα, εθνικά σύμβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαμονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.) (τζαμιά καί ἐκκλησίες στό «ἀπυρόβλητο)

δ. Παρέχεται το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε δίκες που αφορούν εγκλήματα του εν λόγω νομοσχεδίου και μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση τα νομικά πρόσωπα και οι Ενώσεις να περιλαμβάνονται στον κατάλογο που τηρείται από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC).

Μετά τη δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη σε ορισμένες τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, με τις τροποποιήσεις προστέθηκε μια νέα διάταξη η οποία ορίζει ότι το νομοσχέδιο κατατείνει στην καταπολέμηση των ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, χωρίς όμως να θίγει θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα, όπως οι ελευθερίες της έκφρασης και του Τύπου. (ὑποθέτω, δέν ἀναφέρεται στά ἰστολόγια)

Ακόμη, ο όρος του νομοσχεδίου «εχθροπάθεια» αντικαταστάθηκε με το «μίσος», ο οποίος αφενός διαθέτει ένα περισσότερο εύληπτο εννοιολογικό περιεχόμενο και αφετέρου αποτελεί ακριβέστερη απόδοση του όρου «hate», που περιλαμβάνεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (εἴδατε; μάθαμε τί σημαίνει ἐχθροπάθεια)

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του επίμαχου νομοσχεδίου, στις περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του νόμου από νομικά πρόσωπα, ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλει κυρώσεις διοικητικού χαρακτήρα. Όμως, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο υπουργός ζητά τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης μπορεί να βοηθηθεί στο έργο της από κάθε δημόσια αρχή. (καί ἡ δικαστική ἐξουσία ἀπαγορεύεται νά ἔχῃ δική της ἄποψιν. Ἔτσι τούς ἀρέσει. Δημοκρατικότατα!)

Τέλος, ξεκαθαρίζεται ότι, εφόσον η αξιόποινη πράξη τελεστεί από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μέσο, αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. (newsit) (εἰκών) 

Ἡ κυβέρνησις ἔλυσε ὅλα τά προβλήματα πού ταλανίζουν τήν χώρα, διά τῆς τρόικα, καί ἐπιδίδεται στήν ἐπιβολήν τοῦ πολυπολιτισμοῦ καί τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως. Κάπου πρέπει νά δείξῃ ἔργο. Ἄς εἶναι καί καταστροφικό.

Μινώταυρος

(Visited 20 times, 1 visits today)
One thought on “Ῥατσιστής γεννιέσαι δέν γίνεσαι

Leave a Reply