ΕΜΡΟ στὸν ….Ἕβρο!

Ῥοδόπη: ξεκίνησε κι ἐκεῖ τὸ ἄυλο νόμισμα. Ἡ ἀνταλλακτικότης καὶ ἡ ἔμπρακτος ἀλληλεγγύη. Ἡ συμμετοχή. 

Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται φυσικὰ τὰ παρακάτω εἶναι σαφή. 

xrimataΜήπως νὰ τὸ ξεκινήσουμε σὲ κάθε μας γειτονιά;

Ἔμπρακτος ἀντίστασις καὶ δυναμοποίησις τῆς κοινωνίας μας.

Φιλονόη.

ΕΜΡΟ αντί ευρώ στη Ροδόπη;

Το πετυχημένο εγχείρημα του Βόλου με τις συναλλαγές σε Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) παράλληλα με το ευρώ, έθεσαν στην  συνέλευσή τους οι «Αγανακτισμένοι πολίτες» της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με αυτό οι πολίτες του Βόλου, οι οποίοι είναι μέλη ενός δικτύου που ονομάζεται «Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης», αλλά επιχειρηματίες και επαγγελματίες(σ.σ. δικηγόροι, γιατροί, ιδιοκτήτες καταστημάτων κ.α.) δέχονται ένα ποσό της συναλλαγής να γίνεται σε ευρώ και ένα άλλο ποσό να γίνεται σε ΤΕΜ. Παράδειγμα: Η επίσκεψη σε ένα γιατρό ομοιοπαθητικό στο Βόλο κόστισε 40 ευρώ. Ο ασθενής πλήρωσε 20 ευρώ και 20 σε ΤΕΜ.Σημειωτέον ότι ο κάθε επιχειρηματίας και επαγγελματίας θα εκδώσει απόδειξη για το ποσό των ευρώ που εισέπραξε. Παράλληλα θα είναι και χαμηλό το ΦΠΑ που θα πληρώσει στο κράτος.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του Δικτύου στο Βόλο, Γιάννη Γρηγορίου, η ΤΕΜ είναι μεν άυλη, ωστόσο τυπώνονται εντολές πληρωμής. Ο κάθε εισερχόμενος στο δίκτυο παίρνει 300 μονάδες για να μπορεί να τις αξιοποιήσει και τις οποίες βέβαια τις χρωστάει για αργότερα. Υπάρχει λογαριασμός στο διαδίκτυο, ενώ όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και ανάλογα αφαιρούνται ή προσθέτονται ΤΕΜ στον κάθε συναλλασσόμενο. Η ΤΕΜ μπορεί να είναι ανταλλαγή προϊόντων (σ.σ. όπως παλιά, αν και ακόμα γίνονται στα χωριά οι ανταλλαγές προϊόντων), ή υπηρεσιών, ανάλογα με το επάγγελμα του καθενός. Π.χ. Κάποιος που έχει σχολή οδηγών –και είναι μέλος του δικτύου-και λόγου χάρη το δίπλωμα κοστίζει 500 ευρώ, κάποιο άλλο μέλος του δικτύου που είναι άνεργος βαφέας, μπορεί να πληρώσει 300 ευρώ και τα υπόλοιπα 200 να τα ξεπληρώσει σε ΤΕΜ βάφοντας το σπίτι του ιδιοκτήτη της σχολής οδηγών.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο κοινωνικής οικονομίας, μέσω του οποίου αποδεικνύεται καθαρά η δραστική απάντηση της τοπικής κοινωνίας, απέναντι στην αδράνεια και στη μιζέρια κάποιων. Δίνονται δυνατότητες και ευκαιρίες σε ανέργους κι όχι μόνο να συνεχίσουν να συναλλάσσονται και να απλοποιούν την καθημερινότητά τους. Σημειώστε δε ότι, μέσω του δικτύου αυτού ενισχύεται η τοπική οικονομία και όχι οι πολυεθνικές. Πάνω απ’ όλα όμως για να πετύχει χρειάζεται την υποστήριξη όλων. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 450 μέλη και δεχόμαστε πολλές αιτήσεις για να εντάξουμε κι άλλους», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Γρηγορίου.

Η πρώτη σκέψη για την Κομοτηνή είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά και οργανωμένα, μια και οι καταστηματάρχες, αλλά και οι φορείς σε πρώτη φάση φαίνονται να είναι πολύ επιφυλακτικοί.

Μάλιστα ένα όνομα που έπεσε στο τραπέζι, για το εναλλακτικό νόμισμα είναι το ΕΜΡΟ, δηλαδή: Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης!  (Θράκηnews)

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “ΕΜΡΟ στὸν ….Ἕβρο!

  1. Ἔχω μίαν πρότασιν:Στενός φίλος μου γηεννηθεὶς εἰς τὴν Αἰθιοπίαν καὶ ζήσας εἰς τὴν χώραν αὐτὴν μέχρι ἡλικίας 20 ἐτῶν μοῦ εἶπε περὶ ἐνὸς ἐθίμου τῆς χώρας αὐτῆς τὸ ὁποῖον καὶ μεταφέρω ἐν συνεχείᾳ.
    Ὑπάχουν ὠργανωμέναι ὁμάδες ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ ἀτόμων τὰ ὁποῖα συνεδριάζουν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος ἐκ περιτροπῆς εἰς τὴν οἰκίαν ἐνὸς ἑκάστου ἐξ αὐτῶν. Ἀφοῦ συζητήσουν φάγουν καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ σχετικά, εἰς τὸ τέλος βγάζουν δίσκον ὁ ὁποῖος κυκλοτερῶς περνᾶ ἀπὸ τὸν ἕνα εἰς τὸν ἄλλον ὅπου ἕκαστος ρίπτει ὅ,τι προαιρεῖται. Τὸ συγκεντρωθὲν ποσὸν δίδεται εἰς ἐκεῖνον τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ σειρὰ τὴν συγκεκριμένην αὐτὴν ἡμέραν νὰ τὸ λάβῃ, μία σειρὰ ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ ἐναλάσσεται ἐκ περιτροπῆς.
    Προτείνω λοιπὸν ὅπως ἀρχίσωμεν νὰ ἐφαρμόζωμεν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα κάτι παρόμοιν, διότι τὸ σύστημα τοῦτο πέραν τῆς οἰκονομικῆς ἀλληλεγγύης βοηθᾶ καὶ εἰς τὴν κοινωνικὴν σύσφιξιν. Τὶ λέτε ρὲ παιδιά;; Μποροῦμε νὰ τὸ ὀργανόσουμε; Καὶ πῶς;
    Νὰ βλέπω προτάσεις.

Leave a Reply