Ποιός τό εἶπε; (κουίζ)

Ποιός τό εἶπε καί γιά ποιούς;

«Ὅμως δέν ἄφησα νά ὑπάρξῃ καμμία ἀμφιβολία ἐπ΄ αὐτοῦ. Ἄν αὐτοί οἱ διεθνεῖς συνωμότες τοῦ κόσμου τοῦ χρήματος καί τῆς οἰκονομίας ξαναπροσπαθήσουν νά μεταχειριστοῦν τούς λαούς τῆς Εὐρώπης σάν πακέτα μετοχῶν, αὐτός ὁ λαός πού εἶναι ὑπεύθυνος αὐτῆς τῆς δολοφονικῆς συρράξεως θά πρέπῃ νά λογοδοτήσῃ».

(Ῥοδάνθη Ἀλεξανδράκη)

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply