Φασιστικές ἀπειλές ἀπό τόν Μπένυ

Πολλές φορές, μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά ἠρεμήσω καί νά γράψω, ἀκούγοντας αὐτά πού μᾶς λένε οἱ, ὑπό προθεσμίαν, πολιτικοί μας. Κυρίως, βέβαια, τά κνώδαλα τῆς κυβερνήσεως. Ἐξοργίζομαι. Πρό ὀλίγου ἄκουσα τόν φασίζοντα ὑπουργό οἰκονομικῶν……. 

«Ναί. Πρέπει νά κόψουμε μισθούς καί συντάξεις». Ἄν δέν συμμορφωθεῖτε θά πάρουμε κι ἄλλα μέτρα, μᾶς λέει, ὁ Βενιζέλαρος.«….γιατί κάθε ἀπειλή γιά κατάληψι, γιά ἀνομία, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, μετρᾶ ἀρνητικά στούς καταλόγους τῶν συνομιλητῶν μας». Ἐτσι ἀποκαλεῖ τούς τοκογλύφους. Τά ἀφεντικά του – καί τῶν ὑπολοίπων. Συνομιλητές. Κάθε ἀντίδρασις, λοιπόν, στίς παρανομίες τῆς ἔκπτωτης κυβερνήσεως τούς ὁδηγεῖ νά λάβουν κι ἄλλα μέτρα γιά νά καλύψουν τό κενό. Αὐτά καί ἄλλα πολλά ξεστόμισε στήν Βουλή. Ἀπορῶ μέ τήν ὑπομονή τοῦ κόσμου……

Θαυμᾶστε τό ὕφος του (καί τά λεγόμενά του). (εἰκών)

Μινώταυρος

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply